×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Snabba möten. Visions nätverk för chefer i Göteborgs stad ses ett par timmar ungefär en gång i månaden. Från vänster: Anna-Marja Larsson, Johannes Rämnegård, Marie Brynolfsson, Helena Hellashjärta Magnusson, Paolo Marini, Lena Bjurström och Per Söderberg. Foto: Anna Rehnberg

    Snabba möten. Visions nätverk för chefer i Göteborgs stad ses ett par timmar ungefär en gång i månaden. Från vänster: Anna-Marja Larsson, Johannes Rämnegård, Marie Brynolfsson, Helena Hellashjärta Magnusson, Paolo Marini, Lena Bjurström och Per Söderberg. Foto: Anna Rehnberg

De har fastnat för varandra

2016-09-07

Chefen i Fokus nr 3 2016. Saknar du kolleger att bolla idéer med? Inspireras av Göteborg där Vision samlat enhetschefer från olika stadsdelar. Eller lär av Thomas Geijer i Dalarna som startade ett eget nätverk för fastighetsförvaltare.

Chef och skyddsombud. Det är den gemensamma nämnaren för deltagarna i ett nätverk som drogs igång av Vision i Göteborg för ett par år sedan. Sammanlagt är de 13 enhetschefer från olika stadsdelar som ses ungefär en gång i månaden.

– Från början var det öppet för alla chefer. Men det blev väldigt spretigt och var svårt att få ihop ett innehåll som passade alla. Eftersom flera engagerade sig som skyddsombud blev det en bra avgränsning, säger Marie Brynolfsson, ledamot i Visions avdelningsstyrelse och ansvarig för nätverket.

– Vi diskuterar högt och lågt, ganska mycket arbetsmiljöfrågor som till exempel hur ett bra administrativt stöd kan se ut. För mig som är enhetschef är det jättebra att få insyn i hur det fungerar i andra förvaltningar, säger hon.

Det är snabba möten. En till två timmar per träff. Längre än så är det svårt att vara borta från jobbet, konsterar Johannes Rämnegård, enhetschef på Västra Hisingen.

– Som chef i första linjen har man alltid ett ben kvar i verksamheten. Men tiden räcker för att lyfta utmaningar och problem.

Vilket stöd har du fått av nätverket?

– Till exempel pratade vi senast om hur man får ett bättre samarbete med HR-avdelningen. Det är viktigt för att kunna få stöd i rehabärenden och personalfrågor.

Johannes Rämnegård är också med i Visions framtidsgrupp för chefer sedan 35 år, samt Göteborgs stads nätverk för unga chefer. Dessutom har enhetscheferna inom personlig assistans ett eget nätverk med 16 chefer från de tio stadsdelarna.

– Nätverken gör att man får en inblick i hur andra har det. Villkoren för chefer kan variera stort även om vi arbetar i samma stad.

Även i Västerbotten, Västmanland och i Örebro har Vision nätverk för chefer. I Västerbotten är det enhetschefer inom omsorgen i olika kommuner som träffas regelbundet, i Västmanland och Örebro ingår chefer både från kommuner och landsting.

– Jag tycker det är väldigt bra, säger Gudrun Juvonen, chef för familjehemsenheten i Västerås.

Varför behöver du nätverket? Du har väl kolleger i Västerås att diskutera med?

– Jo, men fördelen med nätverket är att jag kan berätta om mina upplevelser utan att någon annan chef har en annan bild av hur det är. Det är viktigt för mig, säger Gudrun Juvonen.

Facket driver nätverk. Och arbetsgivarna, inte minst i kommunalförbunden som ofta erbjuder regionala nätverk för olika yrkesgrupper. Men finns det inget befintligt nätverk att ansluta sig till, ja då får man helt enkelt starta ett själv. Så tänkte Thomas Geijer, fastighetschef i Säters kommun i Dalarna.

Numera har Säter en fastighetsenhet med två anställda plus konsulter, men när Thomas Geijer tillträdde sin tjänst för fyra år sedan var han ensam i rollen som ansvarig för kommunens byggnader och tomter. Det behövdes ett forum att diskutera fastighetsförvaltning.

I föreningen Byggdialog Dalarna, en sammanslutning i branschen som syftar till att utveckla byggindustrin i länet, tog Thomas Geijer upp att det inom föreningen bara fanns nätverk för dem som sysslar med byggproduktion.

– Det saknades nätverk för oss i nästa led, alltså fastighetsförvaltning. Och eftersom det var jag som sade det, blev det förstås jag själv som fick starta och ta hand om det. Så går det när man har svårt att hålla truten, säger Thomas Geijer med ett skratt.

Nätverket, som drogs igång för ett och ett halvt år sedan, är öppet för både privata och offentliga fastighetsförvaltare i Dalarna. Hittills är det de kommunala som anslutit sig, på senaste träffen var det 22 personer från 15 dalakommuner.

– Eftersom många av kommunerna i Dalarna är små har de en väldigt liten organisation. Det gör att man måste köpa många tjänster. Så finessen är att vi i nätverket kan samarbeta om konsulttjänster, utbyta erfarenheter om vad som fungerar bra och dåligt, säger Thomas Geijer och konstaterar att rollen som kommunal fastighetsförvaltare rymmer ett flertal aspekter som kan behöva diskuteras med kolleger.

– Som förvaltare har man dels den tekniska biten, själva driften av fastigheterna, dels den administrativa – det är väldigt mycket dokument i byggbranschen. Plus relationen till samhället: kontakten med hyresgäster, lärare och elever i skolor vi förvaltar, skolgårdar och all annan utemiljö.

Nätverket ses två halvdagar om året. Hittills har Thomas Geijer varit arrangör, men tanken är att värdskapet ska rotera mellan deltagarna. Programmet spikas i förväg.

– Det måste finnas en tydlig anknytning till det vi jobbar med. Inget blaj, som konferenser och kurser där man pratar om allt möjligt, säger Thomas Geijer som just gjort klar diskussionspunkterna inför nästa nätverksträff.

– Dels ska det handla om energioptimering, dels om hur man arbetar för att ställa äldre fastigheter i skick, att kombinera byggnadsvård med modern drift.

Har du några tips till andra chefer som behöver starta egna nätverk?

– Ofta ingår man, som i vårt fall, redan i en konstellation. Och då är det inte så svårt att knoppa av ett nätverk för just de frågor man är intresserad av. Man ska ju inte starta ett nätverk för sakens skull. Men för oss behövdes det. Trots att vi människor byggt hus i flera tusen år finns det väldigt mycket att prata om, säger Thomas Geijer.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!