×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • 
      Förbered dig genom att titta på lönestatistik, ta reda på lönekriterierna och fundera på hur dina arbetsuppgifter har förändrats.

  Förbered dig genom att titta på lönestatistik, ta reda på lönekriterierna och fundera på hur dina arbetsuppgifter har förändrats.

Förbered dig för lönsamt samtal

2015-03-06

Tidningen Vision nr 2 2015. Ett av arbetsårets viktigaste samtal står för dörren. Gå dit väl förberedd med konkreta exempel på vad du har gjort sedan förra lönesamtalet, lyder rådet från Visions expert.

Fakta

 

Inför lönesamtalet

Vad gäller på din arbetsplats? Ta reda på lönekriterierna och arbetsgivarens lönepolicy, som har sin grund i verksamhetens mål. Har du frågor? Ta hjälp av ditt Vision-ombud.

Vad kom du och din chef överens om på förra lönesamtalet? Fundera på hur dina arbetsuppgifter har förändrats och hur du har bidragit till att verksamheten lyckats nå de uppsatta målen.

Hur har din lön utvecklats? Titta på statistiken på vision.se, jämför din lön med andra som har liknande arbetsuppgifter.

Förutom lön kan du, inom flera avtalsområden, begära andra förmåner. Till exempel kortare arbetstid eller extra lediga dagar.

 

 

Under lönesamtalet
Var konkret och ge exempel på saker du har gjort under året.
Ställ frågor – på så sätt får du veta mer om hur chefen värderar det du gör.
Se till att du får veta vad du kan göra för att få en högre lön.

Snart är det dags för lönesamtal. Det är en del saker du bör fundera på innan du slår dig ned för det årliga mötet med din närmaste chef.

– Lönesamtalet är en avstämning. Ta inte för givet att du kommer ihåg allt under mötets gång, utan gå igenom i förväg och skriv ned vad du har gjort under det gångna året, säger Karl Lundberg, tf biträdande förhandlingschef på Vision.

För att det ska bli ett bra samtal behöver du veta hur dina arbetsinsatser bedöms. Vilka lönekriterier gäller och vad de innebär för din del? Hur hänger dina arbetsinsatser, din lön och verksamhetens mål ihop?

Grundbulten i lönesamtalet är att man ska få betalt för den förbättring man gjort sedan förra året. A och O är således att kolla upp vad man kom överens om då och berätta hur man lyckats med det.

Karl Lundbergs tips är att vara lite selektiv.

– Tala inte om allt du gjort, utan lyft gärna fram ett eller ett par områden där du verkligen har utvecklats. Fundera också på hur din prestation gör att verksamheten som helhet blir bättre, den kopplingen är viktig, säger han.

Lönesamtalet ska hållas med den chef som vet vad du gör, som känner till just din verksamhet och har befogenhet att bestämma vilken lön du ska ha. Samtalet ska vara en dialog, därför är det bra om både du och din chef är så konkreta som möjligt.

Tala klarspråk för att undvika missuppfattningar och ställ frågor, lyder Karl Lundbergs råd. På så sätt får du veta mer om hur chefen värderar det du gör. Ta med dina nedskrivna argument och använd dem under samtalet.

– Se till att du får veta vad du kan göra för att få en högre lön. Kopplingen mellan bedömningen av din prestation och den löneökning du får ska vara tydlig.

– Om chefen har kritiska synpunkter på något som du har gjort ska du kräva konkreta exempel på vad som var dåligt och hur uppgiften kunde lösts på ett bättre sätt, säger Karl Lundberg.

Till våren kommer många av Visions medlemmar  för första gången få sina nya löner utan centralt angivna nivåer i avtalet. Det är dock ingenting som kommer att påverka lönesamtalen.

– För den enskilda medlemmen blir det ingen skillnad. Den nya lönen ska motiveras på samma sätt som tidigare. Det är lönekriterierna, den enskildes arbetsprestation och hur man har bidragit till att verksamheten når sina mål, som ska avgöra den nya lönen, säger Karl Lundberg.

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!