×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • 
      Förbered dig genom att titta på lönestatistik, ta reda på lönekriterierna och fundera på hur dina arbetsuppgifter har förändrats.

  Förbered dig genom att titta på lönestatistik, ta reda på lönekriterierna och fundera på hur dina arbetsuppgifter har förändrats.

Förbered dig för lönsamt samtal

2015-03-06

Tidningen Vision nr 2 2015. Ett av arbetsårets viktigaste samtal står för dörren. Gå dit väl förberedd med konkreta exempel på vad du har gjort sedan förra lönesamtalet, lyder rådet från Visions expert.

Fakta

 

Inför lönesamtalet

Vad gäller på din arbetsplats? Ta reda på lönekriterierna och arbetsgivarens lönepolicy, som har sin grund i verksamhetens mål. Har du frågor? Ta hjälp av ditt Vision-ombud.

Vad kom du och din chef överens om på förra lönesamtalet? Fundera på hur dina arbetsuppgifter har förändrats och hur du har bidragit till att verksamheten lyckats nå de uppsatta målen.

Hur har din lön utvecklats? Titta på statistiken på vision.se, jämför din lön med andra som har liknande arbetsuppgifter.

Förutom lön kan du, inom flera avtalsområden, begära andra förmåner. Till exempel kortare arbetstid eller extra lediga dagar.

 

 

Under lönesamtalet
Var konkret och ge exempel på saker du har gjort under året.
Ställ frågor – på så sätt får du veta mer om hur chefen värderar det du gör.
Se till att du får veta vad du kan göra för att få en högre lön.

Snart är det dags för lönesamtal. Det är en del saker du bör fundera på innan du slår dig ned för det årliga mötet med din närmaste chef.

– Lönesamtalet är en avstämning. Ta inte för givet att du kommer ihåg allt under mötets gång, utan gå igenom i förväg och skriv ned vad du har gjort under det gångna året, säger Karl Lundberg, tf biträdande förhandlingschef på Vision.

För att det ska bli ett bra samtal behöver du veta hur dina arbetsinsatser bedöms. Vilka lönekriterier gäller och vad de innebär för din del? Hur hänger dina arbetsinsatser, din lön och verksamhetens mål ihop?

Grundbulten i lönesamtalet är att man ska få betalt för den förbättring man gjort sedan förra året. A och O är således att kolla upp vad man kom överens om då och berätta hur man lyckats med det.

Karl Lundbergs tips är att vara lite selektiv.

– Tala inte om allt du gjort, utan lyft gärna fram ett eller ett par områden där du verkligen har utvecklats. Fundera också på hur din prestation gör att verksamheten som helhet blir bättre, den kopplingen är viktig, säger han.

Lönesamtalet ska hållas med den chef som vet vad du gör, som känner till just din verksamhet och har befogenhet att bestämma vilken lön du ska ha. Samtalet ska vara en dialog, därför är det bra om både du och din chef är så konkreta som möjligt.

Tala klarspråk för att undvika missuppfattningar och ställ frågor, lyder Karl Lundbergs råd. På så sätt får du veta mer om hur chefen värderar det du gör. Ta med dina nedskrivna argument och använd dem under samtalet.

– Se till att du får veta vad du kan göra för att få en högre lön. Kopplingen mellan bedömningen av din prestation och den löneökning du får ska vara tydlig.

– Om chefen har kritiska synpunkter på något som du har gjort ska du kräva konkreta exempel på vad som var dåligt och hur uppgiften kunde lösts på ett bättre sätt, säger Karl Lundberg.

Till våren kommer många av Visions medlemmar  för första gången få sina nya löner utan centralt angivna nivåer i avtalet. Det är dock ingenting som kommer att påverka lönesamtalen.

– För den enskilda medlemmen blir det ingen skillnad. Den nya lönen ska motiveras på samma sätt som tidigare. Det är lönekriterierna, den enskildes arbetsprestation och hur man har bidragit till att verksamheten når sina mål, som ska avgöra den nya lönen, säger Karl Lundberg.

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Slitsamt stå startklar

Missnöjet med beredskap är stort. Var femte chef inom omsorg och ­teknik har funderat på att byta jobb för att de upplever beredskapen ­alltför betungande. Ett bra avtal kan vara lösningen.  2018-04-27

Sofie Christmansson tyckte kursen i arbetsrätt var bra men för kort. Hon hade önskat mer fokus på hur man som chef kan agera i olika situationer. Foto: Petra Berggren

Chefer lär sig mer om arbetsrätt

Las och kollektivavtal, hur hänger det ihop? Socialtjänsten i Sundsvall ville öka personalens kunskaper i arbetsrätt och satte samtliga cirka 130 chefer i skolbänken.  2018-04-27

Robert Persson Asplund, psykolog och forskare vid Linköpings universitet.

Webbterapi för utbrända

Robert Persson Asplund, psykolog och forskare vid Linköpings universitet har studerat hur terapi på internet kan hjälpa utbrända chefer.  2018-04-27

Illustration: Helena Bergendahl

Det här gör facket i frågan

Visions ombudsman Ameli Andersson svarar om arbetet i med- och motvind.  2018-04-27

Till arkivet

Ledare: När det allra värsta händer

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!