×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Staffan Hallström vill inte påstå att han är intresserad av konfliktlösning, men har tidigare erfarenheter både från skolans värld och från flottan. Foto: Anna Rehnberg

    Staffan Hallström vill inte påstå att han är intresserad av konfliktlösning, men har tidigare erfarenheter både från skolans värld och från flottan. Foto: Anna Rehnberg

Staffan fick lösa upp knutarna

2015-05-25

Chefen i Fokus nr 2 2015. Anklagelser om fusk, avstängda chefer och misstänksamhet präglade arbetsmiljön på teknikförvaltningen i Kungsbacka kommun. Staffan Hallström fick uppdraget att lösa situationen.

"Må Gud hjälpa dig". Staffan Hallström hade precis tillträtt tjänsten som förvaltningschef när han på torget mötte den lyckönskande kyrkoherden, en av alla medborgare som inte kunnat undgå den utbredda konflikten på teknikförvaltningen, efter mängder av inslag i lokala medier sedan våren 2013.

– Jag hade inte fattat innan att problemet var så stort som det faktiskt var, säger Staffan Hallström.

Startskottet brann av när fem anställda utan förvarning fick sluta, anklagade för att ha fuskat med tidrapporteringen. Facken menade dock att det saknades riktlinjer för hur tidrapporteringen skulle gå till. Och efter centrala förhandlingar fick de fem möjligheten att återgå till sina tjänster, vilket fyra av dem också gjorde.

Senare samma år anklagade en verksamhetschef två kolleger, ett gift par, i ledningsgruppen för att ha fifflat med övertidsersättning och fakturor. HR-avdelningen kom dock fram till att inga fel hade begåtts. Resultatet blev i stället att verksamhetschefen själv stängdes av, med hänvisning till att han varit illojal mot arbetsgivaren.
Händelserna upprörde personalen.

– Man undrade ju vad som hände. Varför fick mina kolleger sparken? Media hann före med uppgifter om vad som pågick, vilket skapade en dålig bild av förvaltningen utåt och en tråkig stämning inåt, säger Maria Samuelsson, anställd på förvaltningen.

Att turbulensen blev känd för Kungsbackaborna innebar för flera som arbetade för förvaltningen ute på stan att de blev påhoppade av folk som hade åsikter om hur förvaltningen sköttes, enligt Maria Samuelsson. Konflikten som egentligen var koncentrerad kring ledningsgruppen slog nu mot alla.

Samtidigt växte misstroendet för ledningen hos personalen. Var det förbjudet att kritisera en chef? Skulle man få sparken om man råkade göra något fel? Konflikten spred sig nedåt i leden. Det fick kommundirektören att anlita en extern utredning om situationen på teknikförvaltningen. Den visade på allvarliga brister i ledarskapet, och förvaltningschefen fick gå.

Ny förvaltningschef blev i februari 2014 Staffan Hallström, tidigare chef över gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Han hade året innan signalerat till kommundirektören om att han var sugen på ett nytt jobb "om något skulle poppa upp".

– Och så fick jag det här på halsen, säger han skämtsamt.

Trots att Staffan Hallström inte har någon erfarenhet inom teknikområdet och förstås kände till konflikten tvekade han inte att tacka ja till tjänsten.

– Ledarskapserfarenheter väger tyngre än verksamhetsspecifika sakkunskaper, och jag såg det som en utmaning. Men jag insåg att det skulle bli tufft och förstod att det här är ingen "one man show".

Det första han gjorde var att bilda en stödgrupp runt sig, bestående av en HR-specialist från sin förra förvaltning, en kommunikatör samt en person med förvaltningsspecifika kunskaper. De beslutade att se över organisationen.

– Den var inte optimal och det var vattentäta skott mellan vissa avdelningar, säger Staffan Hallström.

Antalet verksamhetschefer halverades från sex till tre. I stället anställdes en jurist och en utvecklingsledare, en tjänst som Maria Samuelsson sökte och fick.
I maj förra året presenterades den nya organisationen för medarbetarna. Att byta ut ledningsgruppen var, enligt Maria Samuelsson, något som de flesta var överens om var nödvändigt. Hon upplevde samtidigt att Staffan Hallström och hans stödgrupp vann stort förtroende hos personalen.

– Känslan var att de var stabila och erfarna ledare som visste vad de höll på med. Det kändes som att förvaltningen fick "föräldrar", säger hon.

Omorganisationen är dock inte hela lösningen på konflikten. Förtroendet för den nya ledningen behöver fortsätta att byggas upp. En del i det är ökad kommunikation, framför allt via intranätet.

– Det är för att undvika missförstånd och falska rykten. Det som gäller nu är att det som inte står där har inte hänt, säger Staffan Hallström.

En annan viktig del består i att besöka alla arbetsplatser i förvaltningen.

– Det är viktigt som chef att vara lyhörd, våga lyfta alla frågor och att inte ha någon dold agenda, säger Staffan Hallström.

De förmågorna har den nya förvaltningschefen, enligt Visions ordförande i Kungsbacka, Leif Söderhagen.

– Och det skapar förutsättningar för en mer harmonisk och glad arbetsplats där alla har en roll och känner sig delaktiga, säger han.

Staffan Hallström har nu basat över teknikförvaltningen i lite mer än ett år. Det är inte frid och fröjd överallt än, och det finns åsikter om att förvaltningen blivit mer toppstyrd.

– Det är kanske inte så konstigt att det upplevs så, eftersom vi nu håller på att ta fram rutiner och policyer som ska gälla för alla, vilket för vissa ger mindre frihet än tidigare. Men det är ett måste för att situationer som utlöste konflikten inte ska hända igen. Och det ligger i mitt uppdrag att skapa ordning och reda, säger Staffan Hallström.

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!