×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • 
   Medicinska sekreteraren Jenny Piispanen hoppas att arbetsgivaren    ska säga ja till distansarbetet ett par dagar i veckan. Foto: Rickard Kilström

    Medicinska sekreteraren Jenny Piispanen hoppas att arbetsgivaren ska säga ja till distansarbetet ett par dagar i veckan. Foto: Rickard Kilström

Stressigt att få ihop jobb och familj

2015-01-30

Tidningen Vision nr 1 2015. Stressnivån är hög bland föräldrar. Mer än hälften tycker att det är svårt att kombinera jobb med att ha barn och nästan 70 procent av dem är stressade över att försöka hinna med både och. Det visar Tidningen Visions undersökning.

Alltid dåligt samvete var man än är – antingen över jobbet som inte blivit gjort eller över barnen som får vara långa dagar på dagis och fritids. Chefer som suckar och kolleger som himlar med ögonen när det är dags för vab igen. Högarna på skrivbordet som växer, eftersom ingen gör jobbet när du är hemma och tar hand om sjuka barn.

Så beskriver många medlemmar som svarat på Tidningen Visions undersökning om hur det är att kombinera jobb och föräldraskap. Visions förbundsordförande Veronica Karlsson kommenterar:

– Det är en varningssignal att så många tycker det är svårt att kombinera jobb och barn.

TCO-utredaren Ulrika Hagström med jämställdhetspolitik som specialitet, säger så här om resultatet:

– Man brukar säga att offentlig sektor är anpassad för att ha familj. Men frågan är om det verkligen är så mycket lättare i offentlig sektor när föräldraledigheten är över och man börjar jobba igen, säger hon.

I undersökningen kan man se att ensamstående föräldrar tycker att det är mycket stressande att både hämta och lämna på dagis och att tvingas lämna dem där under långa dagar eftersom de inte har råd att jobba deltid.

– Jag har själv tidigare varit ensamstående och det är nästan omöjligt att jobba heltid och både hämta och lämna på dagis, om man inte har ett stort socialt nätverk. Jag tycker att arbetsgivarna borde visa extra mycket hänsyn och vara flexibla mot ensamstående, säger Veronica Karlsson.

Men att de låga lönerna inom offentlig sektor skulle vara ett hinder för att jobba deltid är inget som Johanna Heden, som jobbar med jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting, känner igen.

– Nej, det är inga signaler vi har fått. Men det är klart att vi som arbetsgivare hela tiden måste se över hur verksamheten ser ut och hur vi kan underlätta för medarbetarna att vara föräldrar.

När vi frågat de medlemmar som har svårt att få ihop ekvationen jobb och barn vilken förmån som skulle underlätta mest, är det ett alternativ som tydligt utklassar de andra svarsalternativen: Att det blev mindre ekonomiskt kännbart att jobba deltid. Hela 55 procent skulle vilja ha denna förbättring.

Tidigare har TCO lagt fram ett förslag som går ut på att staten ska bekosta 45 extra dagar med föräldrapenning per förälder, som skulle kunna användas till att förkorta arbetsveckan med max 20 procent. Tanken med förslaget var att åstadkomma ett mer jämställt arbetsliv, eftersom män och kvinnor skulle få lika många dagar och att dessa inte skulle gå att överlåta. Just det förslaget är inget som Vision kan tänka sig att driva, men det finns andra saker som facket kan göra, menar Veronica Karlsson.

– Det är inte en lösning som är i sikte just nu på svensk arbetsmarknad. Rimlig arbetsbelastning och att det ska vara okej att vabba är viktiga frågor för oss att driva.

Vad kan Vision mer göra?

– Till exempel vet jag att det finns arbetsplatser där man skrivit in i jämställdhetsplanen att den förälder som önskar gå ner på deltid ska få frågan om det finns något annat arbetsgivaren kan göra för att underlätta för hen att jobba heltid. Sedan har ju den som vill alltid rätt att jobba deltid, men det behöver inte vara den enda lösningen, säger hon.

Andra åtgärder som Vision ställer sig positiva till är insatser som premierar ett jämnare uttag av föräldraledigheten. Till exempel föräldraledighet som riktar sig exklusivt till män samt att förändra pensionssystemet så att det blir mer förmånligt för den som arbetar deltid.

Men många tycker också att det går bra att kombinera jobb och föräldraskap. För dem är den förmån som solklart underlättar mest är möjligheten att flexa och därefter kommer att jobba deltid. Att kunna jobba hemifrån, ha förstående chefer och kolleger anges i frisvaren som andra viktiga orsaker till att man upplever sig ha en bra balans mellan arbete och familjeliv.

Hemma hos familjen Piispanen går tillvaron ihop genom deltidsarbete och flextid. Men
med tre barn blir vabdagarna många så medicinska sekreteraren Jenny Piispanen på Akademiska sjukhuset i Uppsala hoppas på att få arbeta hemifrån för att minska stressen.

– Jag vill inte alltid gå före mina kolleger bara för att de inte har småbarn längre. Men de är alla väldigt förstående så det dåliga samvetet kommer nog inifrån mig själv egentligen, säger hon.

Jenny Piispanen arbetar deltid eftersom det blir mindre ekonomiskt kännbart än om maken Pasi Piispanen gör det. Han har dessutom svårare att flexa och vara hemma med sjuka barn eftersom han precis blivit egenföretagare.

Ekonomiskt är det okej att deltidsarbeta tycker hon men förlorad arbetstid ger växande diktathögar och för att slippa känslan av att inte räcka till skulle hon gärna arbeta på distans ett par dagar i veckan.

– Får jag jobba hemifrån slipper jag pendlingen och skulle även kunna jobba en halvdag när jag vabbar.

Men den önskan ser inte ut att bli verklighet trots att hon lyft frågan i snart ett år. Nyanställda poolsekreterare ska få distansarbeta, sedan ska det utvärderas innan det eventuellt blir hennes tur.

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Slitsamt stå startklar

Missnöjet med beredskap är stort. Var femte chef inom omsorg och ­teknik har funderat på att byta jobb för att de upplever beredskapen ­alltför betungande. Ett bra avtal kan vara lösningen.  2018-04-27

Sofie Christmansson tyckte kursen i arbetsrätt var bra men för kort. Hon hade önskat mer fokus på hur man som chef kan agera i olika situationer. Foto: Petra Berggren

Chefer lär sig mer om arbetsrätt

Las och kollektivavtal, hur hänger det ihop? Socialtjänsten i Sundsvall ville öka personalens kunskaper i arbetsrätt och satte samtliga cirka 130 chefer i skolbänken.  2018-04-27

Robert Persson Asplund, psykolog och forskare vid Linköpings universitet.

Webbterapi för utbrända

Robert Persson Asplund, psykolog och forskare vid Linköpings universitet har studerat hur terapi på internet kan hjälpa utbrända chefer.  2018-04-27

Illustration: Helena Bergendahl

Det här gör facket i frågan

Visions ombudsman Ameli Andersson svarar om arbetet i med- och motvind.  2018-04-27

Till arkivet

Ledare: När det allra värsta händer

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!