×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • Foto: Martina Holmberg

  Foto: Martina Holmberg

Upphandling: Anita håller koll på miljonerna

2015-02-06

CHEFEN I FOKUS NR 1 2015 Från början ville hon jobba som herrskräddare, men Anita Bengtsson började jobba med inköp istället. Idag syr hon ihop Södersjukhusets upphandlingar och vakar över en budget på 150 miljoner per år.

Fakta

LOU – Lagen om offentlig upphandling

 • Lagen om offentlig upphandling, LOU, bygger på ett EU-direktiv och nuvarande version av lagen trädde i kraft den 1:e januari 2008. Det är den lag som upphandlare i till exempel kommuner, landsting och offentligägda bolag använder sig av när något ska köpas in, hyras eller leasas.
 • LOU har ett detaljerat regelverk och innehåller 250 paragrafer.
 • Regelverket är något mindre komplicerat vid upphandlingar upp till ett värde av 1,8 miljoner kronor.
 • LOU reglerar hur man ska gå till väga när man upphandlar, men inte vad man ska köpa in.
 • Man behöver inte köpa in till lägsta pris, det finns goda möjligheter att ställa sociala krav liksom miljökrav.
 • Leverantörer som förlorar en upphandling kan begära en överprövning av den, viket kan leda till att upphandlingen får göras om. Dessutom kan leverantörer ansöka om skadestånd i tingsrätten för brott mot LOU.

Källa: Sverige Kommuner och Landsting, SKL.

Hon har ett finger med i spelet i det mesta som rör Södersjukhusets upphandlingar. Anita Bengtson är till exempel den som varit med och upphandlat det nya patienthotellet dit nyfödda och deras mammor slussas från BB, liksom det bolag som sköter städningen på sjukhuset.
Hon har också sett till att det finns frukost och mellanmålsmat till alla patienter i något som kallas basförrådet. Men framför allt jobbar hon med upphandling av medicinteknisk utrustning som till exempel röntgenapparater, ultraljudsapparater och hjärtstartare. Hennes jobb handlar mycket om att vara den som håller ihop upphandlingsprocessen.

– Jag gillar att vara bollplank åt dem som kommer till mig och berättar vad de vill ha.
Ta en vagn som ska rulla lätt, till exempel. "Hur då rullar lätt?, säger jag då. Hur ska vagnen användas? Ska det vara gummihjul eller någon annan sorts hjul?". Ofta visar det sig att man inte tänkt igenom det, men tillsammans kommer vi fram till en bra lösning, förklarar Anita Bengtson.

Att ständigt hålla sig uppdaterad kring alla frågor som rör upphandling och lagstiftningen som omgärdar den är en viktig del i jobbet, liksom att berätta för andra om och förklara hur LOU, lagen om offentlig, upphandling fungerar.
– Jag tycker det är roligt att vara ute och ­prata med människor. Jag gillar det pedagogiska inslaget, säger hon.

Jobbet innebär också många kontakter med andra yrkesgrupper. Georgios Parcharidis, sektionschef för medicintekniska avdelningen, berättar att hans avdelning hjälper till med upphandlingarna för att kunna säkra att driften och underhållet av produkterna fungerar. Till exempel är de med och ordnar provuppställningar. De kontrollerar också att utrustningen fungerar som den ska innan den får testas i verksamheten.

– Jag tycker att samarbetet mellan oss och upphandlingsenheten blivit enormt bra de senaste åren. Anita har spelat en viktig roll i att skapa ett prestigelöst samarbete. Det är skitkul, säger Georgios Parcharidis.

Förutom att jobba med upphandlingar har Anita Bengtson också personalansvar och är arbetsledare för de tre personer som arbetar med upphandlingar på Södersjukhuset: en jurist, en ekonom och en tekniker. Det är en stor fördel att ha olika yrkeskompetenser i gruppen eftersom det ger en bra kunskapsbredd, men även personligheterna i gruppen skiljer sig åt.

– Jag är bra på att ha helikopterperspektivet och se helheten, andra är bra på att hålla koll på alla detaljer. Några är mer eftertänksamma och andra vill snabbt sätta igång. Vi komplettarar varandra och tillsammans blir vi en bra helhet, säger hon.

Det bästa med att vara chef är att få möjlighet att sporra sina medarbetare att klara sådant de inte trodde var möjligt och att lyfta fram deras idéer, tycker Anita Bengtson. En av hennes medarbetare, upphandlaren och ekonomen Gustaf Persson som tidigare jobbat i privat sektor, hade till exempel idéer om hur utvärderingen av de olika anbuden skulle förbättras.

– Jag har jobbat med att ta fram en ny modell för att utvärdera anbuden som kommer att sjösättas i år, berättar han.

Anitas tre bästa upphandlingstips

 1. Skapa en god dialog med leveran­törerna.
 2. Skriv tydliga underlag inför upphandlingen.
 3. Ha kontakt med rätt person som har mandat och vet vilka funktioner som behövs inför upphandlingen.

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!