×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Feedback ger bästa teamet

Glöm det där med att ordna mini-golf, boule eller bowling – det gör varken från eller till för sammanhållningen. Satsa istället på att ge medarbetarna feedback och skapa en supereffektiv och sammansvetsad arbetsgrupp. Terapeuten och författaren Elizabeth Kuylenstierna visar hur.

Fakta

Så kommer du igång med feedback!

 • Starta med en introduktion kring feedback, så att alla vet vad som kommer att hända. Till exempel med en föreläsning eller work­­shop i ämnet.
 • Börja enkelt, till exempel med att ha ett möte för arbetsgruppen på fredag eftermiddag där alla delar med sig av positiv feed­back. Du kan prata om vad du som chef tycker att dina medarbetare gjort bra under veckan och vad de gjort som underlättat för dig. Medarbetarna får ge samma slags feedback till dig och sina andra kolleger.
 • Sätt upp en tidsgräns där ni stannar upp och reflekterar över hur det fungerat att jobba med feedback, till exempel efter en månad.

Den som känner sig uppmärksammad och uppskattad på jobbet presterar bättre. Men den som känner sig osynlig riskerar att bli sjuk och till och med utbränd. Bristen på bekräftelse, feedback, från till exempel en chef skapar stress och oro.

– Feedback är inte att leka med. Det är ett djupt rotat mänskligt behov. Vi behöver få ett kvitto på att vi betyder något och är en del av en grupp, förklarar Elizabeth Kuylenstierna.

Men trots att de flesta är överens om att få feedback på det arbete man utför och på den roll man har i en arbetsgrupp är viktigt, är det få chefer som kan skryta med att vara jättebra på återkoppling och feedback.

– Det ligger tyvärr inte riktigt för oss i vår kultur, vi oroar oss ofta för att inte uppfattas som äkta. Men det är inte bara i Sverige som det här är svårt – även chefer i asiatiska länder tycker att feedback är problematiskt. Och i USA är man kanske bättre på att heja på och ge en dunk i ryggen, men inte så bra på att tala om exakt vad det var man gjorde som var bra, säger Elizabeth Kuylenstierna, som skrivit boken Framgång med feedback.

De stora vinsterna med att bli bättre på att ge medarbetarna feedback är att det skapar en sammahållen grupp som jobbar effektivt mot ett gemensamt mål.

– Det skapar oro att inte veta hur ens prestationer tas emot och oro leder till stress, sömnlöshet och fysiska besvär som magont, muskelspännigar och huvudvärk, säger Elizabeth Kuylenstierna.

Att skapa en trygg och stabil grupp där alla känner sig respekterade och uppskattade är tidseffektivt. Då kan medarbetarna och cheferna i stället ägna all energi åt de arbetsuppgifter de är satta att ta hand om.

– Att jobba med feedback tar en del tid i början, som med allt som är nytt, men sedan kommer det att betala sig tio gånger om, säger Elizabeth Kuylenstierna.

Ytterligare en vinst är att medarbetarnas självförtroende inför att ta sig an olika arbetsuppgifter kommer att växa. Dessutom kan man lättare hantera saker som fungerar mindre bra – den som känner sig accepterad och trygg kan på ett bättre sätt ta till sig så kallad utvecklande eller korrigerande feedback från chefen.

– Men sådan feedback ger man enskilt. Det som då är viktigt är att säga precis vad det handlar om och låta bli att linda in det. Men kom ihåg att behålla ett öppet sinne för vad personen i fråga har att säga. Kanske finns det en rimlig förklaring? Kanske är det någon annan som borde ha den korrigerande feedbacken istället?

På så vis kan både verksamheten och individen utvecklas och bli bättre. Men även chefer behöver hjälp att inte fastna och ett bra sätt att göra det är att be sina medarbetare om feedback, tycker Elizabeth Kuylenstierna.

– Då ökar man sin självkännedom. Du kan till exempel få reda på om det du gör som chef uppskattas och i så fall av vilka. Det skulle också vara underligt om chefen skulle stå vid sidan av ett sådant här arbete och inte vara tillgänglig för varken positiv eller korrigerande feedback, säger hon.

Om du som chef vill få till ett högpresterande och väloljat team som fungerar bra på lång sikt finns det helt enkelt inga genvägar, menar Elizabeth Kuylenstierna.

– Nej, då är det bara feedback som gäller. Det är ganska skönt tycker jag. 

Elisabeths bästa feedback-tips

 1. BE OM LOV innan du ger feedback. Säg till exempel "Passar det att vi pratar nu?"
 2. ANVÄND JAG-BUDSKAP. Säg inte man när du menar jag. Stå för att det är du som framför kritiken.
 3. FOKUSERA PÅ SITUATIONEN OCH BETEENDET. Fokusera på en händelse och på hur personen i fråga då agerade.
 4. BESKRIV KONSEKVENSERNA. Gäller både positiv och ­negativ feedback. Till exempel "När du hjälper dina kolleger skapar det god stämning."
 5. FOKUSERA PÅ ÅTGÄRDER. Det är bra om mottagaren av feedbacken vet vad han eller hon ska göra i stället nästa gång.
 6. VAR TYDLIG. Säg som det är, linda inte in något i tron att andra kan läsa dina tankar.
 7. HA RESPEKT FÖR TID. Ge helst inte korrigerande feedback en fredag eftermiddag eller ­dagen före semestern, men ­vänta inte för länge heller.
 8. HA RESPEKT FÖR RUMMET. Ge aldrig korrigerande feedback i ett öppet kontorslandskap, i fikarummet eller i korridoren.
 9. HA ETT TYDLIGT MÅL. Det ska finnas ett tydligt syfte med att framföra feedbacken, till exempel att få till en viss förändring som alla inblandade förstår vad den är.
 10. LYSSNA NOGA! Det gäller både mottagare och givare av bekräftande/korrigerande feedback.
 11. INFÖR SKRYTRUNDOR. Berätta för varandra vad ni lyckats med och vad ni är stolta över att ha gjort den senaste veckan/månaden.
 12. BERÄTTA NÄR DET ÄR BRA. Då vet mottagen hur han eller hon ska göra för att det ska bli rätt.
 13. HA EN POSITIV AVSLUTNING. Man ska helst inte gå ifrån ett feedbackmöte med en dålig känsla i magen, avsluta inte förrän ni hittat något positivt att hålla fast vid.
 14. VAR SANN. Vad tjänar det till att hålla på med feedback om den inte är uppriktig?
 15. GÖR UTRYMME FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING. När alla inblandade är överens om hur man ska gå till väga är det bra att sätta upp en tidpunkt för ett nytt möte där man checkar av hur det gått.

Källa: Framgång med feedback, Forum bokförlag.

Text: Sara Jonerin
Publicerad i Chefen i fokus nr 1 2015

Nyheter

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 6 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 7 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 8 dagar sedan

Stort intresse för träff om mansnormer

Som en följd av samtalen om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo arrangerar Vision tillsammans med organisationen MÄN den 8 maj en heldagsträff för medlemmar som definierar sig som män. Syftet är att förändra destruktiva mansnormer och främja jämställda arbetsplatser.  för 11 dagar sedan

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!