×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kunskapslucka om arbetsmiljö

2014-03-14, Tidningenvision.se

Att två chefer fälldes efter en anställds självmord överraskar inte arbetsmiljöexperten Tommy Iseskog. Han tycker att många chefer kan för lite om arbetsmiljö.

För tre veckor sedan kom den uppmärksammade domen mot två chefer i Krokoms kommun. Socialsekreteraren Lars Persson kände sig mobbad av sin arbetsledare och ville bli omplacerad.  Cheferna vägrade och hotade med avsked. Till slut tog han sitt liv.

– Jag tycker inte som många andra att det var en oväntad dom. För mig är det alldeles uppenbart att cheferna inte har följt arbetsmiljölagen, säger Tommy Iseskog, en av landets ledande arbetsrättsexperter.

Tommy Iseskog delar upp domen i två delar. Dels gjorde cheferna för lite för att förhindra att Lars Persson for illa, dels fanns det ett orsakssamband mellan chefernas passivitet och självmordet. Den första delen är lättare att bevisa. Men även när det gäller sambandet lyckades åklagaren övertyga domstolen.

Efter domen har Tommy Iseskog fått många frågor från oroliga chefer som undrar om de vågar ha kvar sitt uppdrag och vilket ansvar de har.

– Det enkla svaret på det är ju att gör man bara rätt enligt arbetsmiljölagen blir man ju inte ansvarig, vad som än händer, säger Tommy Iseskog.

Men är det alltid så lätt för chefer att göra allt rätt?

– Jag påstår uppkäftigt att det inte är så svårt. I den här konkreta situationen anvisar lagen tydligt vad man ska göra. Det hade inte varit särskilt svårt att omplacera Lars Persson eftersom han själv bad om det. I stället inledde arbetsgivaren ett avskedsförfarande vilket var en direkt olämplig åtgärd.

Tommy Iseskog anser generellt att många svenska chefer inte har tillräckliga kunskaper inom arbetsmiljöområdet. De vet att de har ett ansvar men inte vad de ska göra. Han kallar det arbetsmiljöarbetsuppgifter, konkreta saker en chef är skyldig att göra.

– I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det tydligt vad man ska göra på olika områden. En annan sak är att cheferna ska göra riskanalyser för att se vilka faror som måste förebyggas. I det här fallet skulle cheferna ha utrett om personen hade fog för sin upplevelse och vidtagit lämpliga åtgärder.

Maud Gustavsson är chefsombudsman på Visions center i Linköping. Hon är mest oroad över att kommunala chefer har svårt att hinna med sitt uppdrag. Hon tycker att den viktigaste faktorn för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete är att man har en dräglig arbetsbelastning och bra förutsättningar.

– Jag läste nyligen om chefer som tvingas välja bort sin kompetensutveckling för att finnas i verksamheten. När man hör hur många underställda de har och inget administrativt stöd så blir det svårt att prioritera sin egen utveckling.

Ytterst har kommunpolitikerna arbetsmiljöansvaret, men chefer på lägre nivåer får ta över det på delegation. Om situationen på arbetsplatsen blir så pressad att cheferna inte hinner utbilda sig eller genomföra åtgärder som krävs för att säkra arbetsmiljön finns det ibland bara en utväg, säger Maud Gustavsson.

– Det är att returnera sin arbetsmiljödelegation. Tyvärr kan det också tolkas som att man inte klarar chefsrollen och själv hamnar i klistret och får lämna jobbet i stället för att ledningen ser det verkliga problemet.

– Jag hoppas det här fallet blir en tankeväckare. Det är framför allt enhetschefer som har den här tuffa situationen.
 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!