×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så ska socialarbetarnas arbetsvillkor bli bättre

2014-01-23, Tidningenvision.se

Sju punkter. Ett års arbete. Kommissionen för att förbättra arbetssituationen för Göteborgs socialsekreterare är klar. Jenny Johansson, Vision, hoppas att resultatet ska kunna användas på socialkontor i hela landet.

Fakta

Förstärkt introduktion under längre tid och kompetensutveckling

Ett utbildnings- och introduktionsprogram för alla nyanställda ska tas fram och beräknas vara klart i september 2014.

Administrativt stöd för chefer och andra arbetsledare

Alla chefer ska ha nära tillgång till kvalificerat ledningsstöd inom åtminstone områdena ekonomi, IT och HR.

Rimlig arbetsbelastning för chefer

För enhetschefer inom myndighetsutövning bör inte antalet underställda medarbetare överstiga 22.

Rimlig arbetsbelastning för medarbetarna

Arbetstyngdsmätning bör användas som metod för att mäta arbetsbelastning så att den inte blir för hög.

Plattformsarbete socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Innebär att stadsdelarnas barn- och ungdomsvård ska skapa gemensamma strukturer för likabehandling och för att säkra kvaliteten. En processledare ska anställas för att jobba med den gemensamma plattformen.

1:e socialsekreterare

Ska bland annat trygga och upprätthålla rättssäkerheten inom myndighetsutövningen, hålla kolla på lagar och regler, ny forskning och hur brukarna bemöts. 1:e socialsekreteraren har en arbetsledande roll och ska som mest ansvara för 8-10 handläggares ärendehantering.

Lönebildning som bidrar till stabil bemanning med rätt kompetens för verksamheten

Särskild satsning på erfarna socialsekreterare med god prestation inom barn- och ungdomsvården under löneöversynen 2014. Senare ska fler grupper prioriteras.

Källa: Rapporten Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten från Göteborgs stad.

Under 2012 rasade demonstrationer runt om i landet där socialsekreterare protesterade mot resursbrist, hög arbetsbelastning och personalomsättning och låga löner. I Göteborg resulterade demonstrationerna i en kommission där fackliga representanter och tjänstemän skulle kartlägga socialarbetarnas situation. Nu har de kommit fram till sju åtgärdspunkter.

- Det känns som att politikerna och tjänstemännen har lyssnat på oss. Sen får vi se om det är tillräckligt. De rekommendationer vi kommit fram till är allmängiltiga för alla Göteborgs tio stadsdelar och socialkontor och antagligen för hela Sverige. Nu måste det fackliga arbetet fortsätta lokalt, säger Jenny Johansson, yrkesansvarig för socialarbetare på Visionsavdelningen i Göteborg, som varit med och tagit fram rapporten.

Kommissionen har bland annat med hjälp av Göteborgs universitet kommit fram till ett sätt att mäta socialsekreterarnas arbetsbelastning.

- Man räknar inte antal ärenden utan får poäng beroende på hur tunga de är och i relation till hur mycket erfarenhet socialsekreteraren har. Då kan cheferna visa svart på vitt hur arbetsbelastningen ser ut och lättare begära mer resurser, säger hon.

Jenny Johansson är stolt över att kommissionen kommit fram till att starta en introduktionsutbildning för alla nyanställda. Många socialsekreterare är unga och nyutexaminerade samtidigt som många av dem tvingas hantera till exempel komplicerade barnärenden.

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!