×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Tjänstemän klämda i politikerstrid

2014-02-21, Tidningenvision.se

En infekterad personstrid mellan två politiker i Hörby kommun har skapat en chefskarusell på samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu har Vision och Saco fått nog och gjort en 6 6a-anmälan.

– Det är vissa politiker som klampar in hos oss och lägger sig i lite väl mycket, säger Tommy Larsen, huvudskyddsombud för Vision på förvaltningen.

Det är en diger lista med kritiska synpunkter på arbetsmiljön som de två facken radar upp i sin framställan till kommunen: Hög personalomsättning bland cheferna har skapat oro, stress och irritation på förvaltningen och arbetsmiljöarbetet har blivit lidande.

En orimligt hög arbetsbelastning, lyfts också fram. Många tjänstemän sägs jobba övertid utan ersättning och de anställda är stressade och känner sig otillräckliga.

Men framför allt springer problemen ur en infekterad personstrid mellan två moderata politiker i kommun, den ena kommunalråd och den andre ordförande i tekniska nämnden. I anmälan beskrivs hur arbetsron störs när politiker gör frekventa besök på förvaltningen och ger direktiv om hur arbetsuppgifter ska utföras i stället för att gå via nämnden eller chefen.

– Medlemmarna känner att dessa politiker klampar in på kontoret och rycker upp dörrarna och avbryter möten, till exempel när man har medarbetarsamtal. Det är inte acceptabelt, säger Tommy Larsen.

Han menar att intrigmakandet mellan politikerna måste få ett slut.

– Det är det allra viktigaste just nu. Med ett stabilt styre kommer vårt jobb bli betydligt enklare och medlemmarna kommer få tillbaka sin arbetsro, säger Tommy Larsen.

Tidigare har även fackförbundet Kommunal gjort en 6 6a-anmälan som gäller arbetsmiljön på gatu- och parkförvaltningen. I grund och botten är samma problem: ständiga chefsbyten, politiker som detaljstyr och chefer som hotas med orden ”om du inte gör som jag säger lägger vi ut det på entreprenad. ”

Kommunens personalchef Göran Malmström sticker inte under stol med att det finns arbetsmiljöproblem på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Det har varit täta chefsbyten som har bidragit. Dessutom finns det politiker som inte kan skilja på tjänstemannarollen och politikerrollen, säger Göran Malmström.

Han berättar att företagshälsovården har kopplats in för att göra en arbetsmiljöundersökning med de anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Det täta chefbytena håller vi på att få bukt med, men politikerna är inte lika lätta att handskas med. Men med hjälp av svaren på enkäten kommer vi att lösa det här, säger Göran Malmström.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!