×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Omsorgschefer får högre lön efter granskning

2014-02-07, Tidningenvision.se

De tekniska cheferna i Växjö tjänar i snitt runt 2000 kronor mer än omsorgscheferna. En obefogad skillnad, anser kommunen. Nu öronmärks pengar för att minska löneklyftan.

Fakta

Arbetsvärdering är en metod för att bedöma krav och svårigheter i ett arbete. Metoden ger underlag för att bedöma om arbeten som är olika ändå är likvärdiga när man summerar kraven.  Arbetsvärderingar är ingen exakt vetenskap och kan se olika ut på olika arbetsplatser.
Källa: DO

Under två år har Växjö kommun arbetat med en arbetsvärdering (se faktaruta). 240 yrkesgrupper har poängsatts utifrån en mängd faktorer som utbildning, ansvar och arbetsförhållanden. Genomgången visar att en rad, huvudsakligen kvinnodominerade, yrken är underbetalda jämfört med andra yrken med motsvarande svårighetsgrad.

Bland de grupper som varit för lågt betalda i förhållande till andra yrkesgrupper i kommunen finns enhetschefer inom omsorgen.

–Vi gör nu en strukturell satsning på den chefsgruppen och öronmärker pengar, säger personalchefen Michael Färdigh.

–Jättebra för omsorgscheferna, säger Ulf Elm, avdelningsordförande för Vision i Växjö.

Under de kommande tre åren ska kommunen skjuta till extra pengar till omsorgscheferna. Årligen ska man följa upp löneförhandlingarna för att se att omsorgscheferna närmar sig kollegerna på tekniska sidan lönemässigt. Enligt Michael Färdigh ska satsningen på omsorgschefer inte gå ut över chefer i andra sektorer.

Han berättar också att lönesättningen för nyanställda enhetschefer i omsorgen centraliserats för att undvika att nya chefer kommer in på för låg lön – också ett grepp som ska se till omsorgschefernas löner höjs. I praktiken innebär det att Michael Färdigh själv deltar vid lönesättningen av nyanställda omsorgschefer.

Andra yrken som Växjö kommun identifierat som för lågt betalda jämfört med jämförbara yrken är specialistsjuksköterskor, förskolechefer, lönekonsulter, socialsekreterare med inriktning mot myndighetsutövning och vissa rektorer.

Ulf Elm från Vision påpekar också ett problem som har koppling till löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade sektorer.  Enligt Elm får vikarier som erbjuds en tillsvidareanställning sällan en riktig löneförhandling när de tar steget över till fast jobb. Det bidrar till att lönenivåerna, framförallt inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna, hålls nere.

­–Det är när du blir tillsvidareanställd som du verkligen har möjlighet att löneförhandla, och då ska det vara lika villkor. Oavsett om tjänsten är utlyst eller om någon blir inlasad, säger Ulf Elm.

 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Gästspel som chef

De flesta chefer i landsting och regioner är anställda på tidsbegränsade förordnanden. Det underlättar avslut av uppdrag, menar arbetsgivarna. Men Vision varnar för dåliga förutsättningar och svagt skydd.  2018-09-06

Foto: Sören Andersson

Skippade korta kontrakt

I Sörmlands landsting är det numera tillsvidareanställning som gäller för chefer. Det ger ökad trygghet för alla, menar både arbetsgivare och anställda.  2018-09-06

Lotta Dellve, professor vid Göteborgs universitet. Foto: Ulf Nilsson

”Låt chefer växa in i rollen”

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar. Det har inte gjorts särskilda studier om anställningsformens betydelse, däremot finns resultat som visar på vikten av att ge chefer tid att växa in i rollen som ledare.  2018-09-06

”Vi är långt ifrån färdiga med att skapa bra arbetsvillkor för chefer, utan jobbar medvetet för att försöka bli ännu bättre”, säger Lars ­Liljedahl, vård- och omsorgschef i Östersunds kommun. Foto: Sören Andersson

Svårt att bemanna drömjobb

Det är fortsatt svårt att rekrytera chefer inom socialtjänsten. Det uppger en majoritet av landets socialchefer i Visions färska socialchefsrapport. Men i Östersund går man mot strömmen.  2018-10-01

Till arkivet

Ledare: Vinna eller försvinna

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!