×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Omsorgschefer får högre lön efter granskning

2014-02-07, Tidningenvision.se

De tekniska cheferna i Växjö tjänar i snitt runt 2000 kronor mer än omsorgscheferna. En obefogad skillnad, anser kommunen. Nu öronmärks pengar för att minska löneklyftan.

Fakta

Arbetsvärdering är en metod för att bedöma krav och svårigheter i ett arbete. Metoden ger underlag för att bedöma om arbeten som är olika ändå är likvärdiga när man summerar kraven.  Arbetsvärderingar är ingen exakt vetenskap och kan se olika ut på olika arbetsplatser.
Källa: DO

Under två år har Växjö kommun arbetat med en arbetsvärdering (se faktaruta). 240 yrkesgrupper har poängsatts utifrån en mängd faktorer som utbildning, ansvar och arbetsförhållanden. Genomgången visar att en rad, huvudsakligen kvinnodominerade, yrken är underbetalda jämfört med andra yrken med motsvarande svårighetsgrad.

Bland de grupper som varit för lågt betalda i förhållande till andra yrkesgrupper i kommunen finns enhetschefer inom omsorgen.

–Vi gör nu en strukturell satsning på den chefsgruppen och öronmärker pengar, säger personalchefen Michael Färdigh.

–Jättebra för omsorgscheferna, säger Ulf Elm, avdelningsordförande för Vision i Växjö.

Under de kommande tre åren ska kommunen skjuta till extra pengar till omsorgscheferna. Årligen ska man följa upp löneförhandlingarna för att se att omsorgscheferna närmar sig kollegerna på tekniska sidan lönemässigt. Enligt Michael Färdigh ska satsningen på omsorgschefer inte gå ut över chefer i andra sektorer.

Han berättar också att lönesättningen för nyanställda enhetschefer i omsorgen centraliserats för att undvika att nya chefer kommer in på för låg lön – också ett grepp som ska se till omsorgschefernas löner höjs. I praktiken innebär det att Michael Färdigh själv deltar vid lönesättningen av nyanställda omsorgschefer.

Andra yrken som Växjö kommun identifierat som för lågt betalda jämfört med jämförbara yrken är specialistsjuksköterskor, förskolechefer, lönekonsulter, socialsekreterare med inriktning mot myndighetsutövning och vissa rektorer.

Ulf Elm från Vision påpekar också ett problem som har koppling till löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade sektorer.  Enligt Elm får vikarier som erbjuds en tillsvidareanställning sällan en riktig löneförhandling när de tar steget över till fast jobb. Det bidrar till att lönenivåerna, framförallt inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna, hålls nere.

­–Det är när du blir tillsvidareanställd som du verkligen har möjlighet att löneförhandla, och då ska det vara lika villkor. Oavsett om tjänsten är utlyst eller om någon blir inlasad, säger Ulf Elm.

 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!