×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nya HVB-hem ger fler kommunjobb

2014-02-17, Tidningenvision.se

Minst ett 20-tal kommuner är i full gång med att starta HVB-hem för ensam­kommande flyktingbarn. Totalt handlar det om hundratals nya kommunala jobb.

Fakta

Afghanistan     1 137

Somalia            530

Syrien 318

Eritrea 300

Statslös            281

Marocko          280

Algeriet            122

Etiopien           46

Irak      41

Uganda            29

Övriga 406

Totalt   3 490

Källa: Migrationsverket

Sedan 2005 har antalet ensamkommande flyktingbarn tiodubblats från knappt 400 till nästan 4 000 om året. Bristen på platser har ständigt varit stor. Från årsskiftet måste alla kommuner ta emot ensamkommande barn oavsett om man har en överenskommelse med Migrationsverket eller inte.

Följden har blivit att många kommuner nu startar boenden. En snabb koll på Arbets­förmedlingen och andra jobbsajter visar att minst ett 20-tal kommuner söker personal till HVB-boenden som ska öppnas de närmaste månaderna.

HVB-hem för ungdomar som behöver vård och behandling drivs oftast i privat regi. Men när det gäller ensamkommande flyktingbarn väljer de flesta kommunerna att starta i egen regi.

– Det var det enklaste och snabbaste sättet för att komma i gång. Sen tycker vi att det är bra att ha lite mer insyn i verksamheten för att se hur den fungerar, säger kommunalrådet Ulf Eriksson (C) i Falkenbergs kommun.

Både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat kvaliteten på HVB-hemmen för de
ensamkommande barnen. De har funnit flera brister, bland annat har barnen och ungdomarna varit mindre delaktiga i omsorgen och haft sämre kontakt med socialsekreterare än andra som bor på HVB-hem. Flera brister förklarades med att många nya hem startat på kort tid.

– Det är klart att det är en riskfaktor om man startar med kort varsel och inte har hunnit förbereda. Men å andra sidan finns det mer kunskap nu. Både om målgruppen och vilka regler som gäller för HVB-hem, säger Gunilla Westerdahl, utredare på IVO.

Hon trycker på att de nya boendena måste utgå från ungdomarnas behov och situation, ha kompetent personal och bra lokaler med hemlika förhållanden. Enheter bör inte ha fler än tio platser. Andra viktiga komponenter är bra samarbete med skola och sjukvård.

Enligt den senaste statistiken är det 16 av landets 290 kommuner som ännu inte har någon överenskommelse med Migrationsverket att ta emot ensamkommande. Flera av dem har varit kritiska mot riksdagsbeslutet att alla nu måste ha beredskap för att ta emot barnen.

Enligt Migrationsverket är det bara en kommun som har vägrat ta emot barn. Det är Östra Göinge som har tagit emot två barn efter årsskiftet men sagt nej till att ta emot ytterligare tre anvisade före juni i år.

Mölndal, en av landets fyra ankomstkommuner, och Migrationsverket har anmält Östra Göinge till IVO som nu utreder ärendet.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Resan mot framtiden

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder riksdagens kaxiga mål. Chefer i kommuner och landsting får bära ett stort ansvar.  2018-11-09

Enhetschefen Louise ­Andersson (mitten) är stolt över sina chefskollegor, och tycker att de är värda den satsning som Sala kommun gör. Foto: Jonas Bilberg

Lönesatsning i flera kommuner

Det är enhetschefernas år i år. I alla fall sett till löneutfallet. Åtminstone i ett flertal kommuner.  2018-11-09

Från präst till före­läsare på heltid. Ann-Christine Ruuth lär chefer göra arbetsplatsen transinkluderande. Foto:  André De Loisted

Transformerar synen på HBTQ

Vad behöver transpersoner på jobbet? Samma sak som alla andra: att bli sedd och bekräftad. Ann-Christine Ruuth har en mission. Att lära chefer HBTQ-kunskap.  2018-11-09

”Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren”, säger Marie-Anne Karlsson (till höger) om beredskapsavtalet. Kollegan Monica Kihlström är också nöjd. Foto: Mikael ljungström

Betald ledighet efter beredskap

Inskränkning i privatlivet men tryggare medarbetare och betald ledighet var nionde fredag. Nu finns beredskapsavtal för enhetschefer i omsorgen i Karlsborgs kommun.  2018-11-09

Till arkivet

Ledare: Ta mig i handen

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!