×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nya HVB-hem ger fler kommunjobb

2014-02-17, Tidningenvision.se

Minst ett 20-tal kommuner är i full gång med att starta HVB-hem för ensam­kommande flyktingbarn. Totalt handlar det om hundratals nya kommunala jobb.

Fakta

Afghanistan     1 137

Somalia            530

Syrien 318

Eritrea 300

Statslös            281

Marocko          280

Algeriet            122

Etiopien           46

Irak      41

Uganda            29

Övriga 406

Totalt   3 490

Källa: Migrationsverket

Sedan 2005 har antalet ensamkommande flyktingbarn tiodubblats från knappt 400 till nästan 4 000 om året. Bristen på platser har ständigt varit stor. Från årsskiftet måste alla kommuner ta emot ensamkommande barn oavsett om man har en överenskommelse med Migrationsverket eller inte.

Följden har blivit att många kommuner nu startar boenden. En snabb koll på Arbets­förmedlingen och andra jobbsajter visar att minst ett 20-tal kommuner söker personal till HVB-boenden som ska öppnas de närmaste månaderna.

HVB-hem för ungdomar som behöver vård och behandling drivs oftast i privat regi. Men när det gäller ensamkommande flyktingbarn väljer de flesta kommunerna att starta i egen regi.

– Det var det enklaste och snabbaste sättet för att komma i gång. Sen tycker vi att det är bra att ha lite mer insyn i verksamheten för att se hur den fungerar, säger kommunalrådet Ulf Eriksson (C) i Falkenbergs kommun.

Både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat kvaliteten på HVB-hemmen för de
ensamkommande barnen. De har funnit flera brister, bland annat har barnen och ungdomarna varit mindre delaktiga i omsorgen och haft sämre kontakt med socialsekreterare än andra som bor på HVB-hem. Flera brister förklarades med att många nya hem startat på kort tid.

– Det är klart att det är en riskfaktor om man startar med kort varsel och inte har hunnit förbereda. Men å andra sidan finns det mer kunskap nu. Både om målgruppen och vilka regler som gäller för HVB-hem, säger Gunilla Westerdahl, utredare på IVO.

Hon trycker på att de nya boendena måste utgå från ungdomarnas behov och situation, ha kompetent personal och bra lokaler med hemlika förhållanden. Enheter bör inte ha fler än tio platser. Andra viktiga komponenter är bra samarbete med skola och sjukvård.

Enligt den senaste statistiken är det 16 av landets 290 kommuner som ännu inte har någon överenskommelse med Migrationsverket att ta emot ensamkommande. Flera av dem har varit kritiska mot riksdagsbeslutet att alla nu måste ha beredskap för att ta emot barnen.

Enligt Migrationsverket är det bara en kommun som har vägrat ta emot barn. Det är Östra Göinge som har tagit emot två barn efter årsskiftet men sagt nej till att ta emot ytterligare tre anvisade före juni i år.

Mölndal, en av landets fyra ankomstkommuner, och Migrationsverket har anmält Östra Göinge till IVO som nu utreder ärendet.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!