×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Hemtjänsten sätts i fokus i Göteborg

2014-02-25, Tidningenvision.se

Göteborgs stad vill förändra arbetssättet inom hemtjänsten. Detaljbeslut ska ersättas av överenskommelser mellan brukare och personal. Ett bra förslag – men det kräver fler biståndshandläggare, anser Vision.

Fakta

Hur ska biståndsbedömarna arbeta? Frågan har diskuterats mycket under senare tid, och framförallt har så kallad förenklad biståndsbedömning varit på tapeten. Förenklad biståndsbedömning innebär lite förenklat att det inte behövs något biståndsbeslut för att få hjälp med enklare servicetjänster. Örebro och Linköping finns bland de kommuner som – utan stöd i lagen – använder sig av modellen i dag. Regeringen har tillsatt en utredare som ska se över hur man, med stöd i lagen, kan erbjuda äldreomsorg utan traditionella biståndsbeslut.

De senaste åren har varit tuffa för enhetscheferna och biståndshandläggarna inom Göteborgs stads hemtjänst. En ny stadsdelsorganisation och snäva budgetar har satt sina spår, bland annat i form av hög personalomsättning. Var femte chef inom hemtjänsten var ny på sin post 2012.

En ny utredning från Göteborgs stad sätter nu stadens hemtjänst i fokus. Bland annat föreslår utredningen att biståndsbedömarnas arbetsroll och arbetssättet inom hemtjänsten förändras.

Detaljerade biståndsbeslut ska ersättas av så kallade rambeslut där handläggarna beslutar om hur många timmars hjälp den äldre har rätt att få.

Men hur de specifika insatserna ska se ut ska i stället avgöras i samtal mellan den äldre och en kontaktperson inom hemtjänsten. Ökat inflytande för den äldre är en anledning, att göra arbetet inom hemtjänsten mer attraktivt en annan.

För biståndsbedömarna blir skillnaden stor. Fokus i arbetet förskjuts mot uppföljning och utvärdering av hemtjänstens insatser. Frågor som: Har den äldres behov tillgodosetts? Och har brukaren haft möjlighet till inflytande? kommer att vara viktiga vid utvärderingarna.

Marie Brynolfsson är enhetschef inom hemtjänsten i Göteborg och representerade Vision i den fackliga referensgrupp som var knuten till utredningen. Hon är positiv till rapportens slutsatser.

– Men det är ett annorlunda arbetssätt som ställer högre krav på medarbetarna. Att arbeta enligt den här modellen är inte rimligt med det antal biståndshandläggare vi har i dag, säger hon.

Utredningen är omfattande och handlar om allt från chefernas roll till ny teknik. Bland annat föreslås att en ny tjänst – metodhandledare – inrättas mellan enhetschefer och undersköterskor.

– Min förhoppning, om man börjar med det här arbetssättet, är att det ska bli ett mer attraktivt jobb, både för enhetschefer och biståndshandläggare, säger Marie Brynolfsson.

I dag har cheferna inom hemtjänsten i Göteborg i snitt 33,8 medarbetare. Långt över snittet för övriga chefer inom kommuner och långt över Visions mål att chefer ska ha max 25 underställda. Marcus Gustavsson, ordförande i Vision i Göteborg, uppskattar att chefernas förutsättningar till ett bra chefskap lyfts fram i utredningen.

– Ska kvaliteten i hemtjänsten bli högre måste chefernas förutsättningar att utföra ett nära ledarskap öka, säger han.

Kommunfullmäktige i Göteborg ska ta ställning till rapporten under våren. 2015 är det tänkt att man ska börja arbeta enligt den nya modellen. Marcus Gustavsson skickar med en uppmaning.

– Stadsdelarna måste få tillräckliga resurser. Börjar man genomföra detta utan nödvändiga resurser kommer det inte att fungera.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!