×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Facket tar tuffare tag mot stressig miljö

2013-10-23, Tidningenvision.se

Fackets skyddsombud använder allt oftare sitt vassaste verktyg för att försöka reparera trasiga arbetsplatser i kommuner och landsting. På fem år har antalet 6 6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket fördubblats.

Fakta

  1. Berätta om problemen för chefen.
  2. Prata med ditt skyddsombud, som begär att arbetsgivaren sätter in åtgärder.
  3. Skyddsombudet vänder sig till huvudskyddsombudet om problemet inte rättas till.
  4. Huvudskyddsombudet tar upp frågan i skyddskommittén om problemet kvarstår.
  5. Skyddsombud som inte får svar eller inte är nöjd med arbetsgivarens svar kan vända sig till Arbetsmiljöverket med en 6 6a-anmälan och begära föreläggande (till exempel krav på förbättring av ventilation) eller förbud (till exempel borttagande av maskin).
  6. Om inte föreläggande eller förbud följs kan arbetsgivaren bli tvingad att betala vite.

 

Ett arkiv där ventilationen är så dålig att personalen har svårt att andas. En anställd som blir utfryst av kollegerna. Socialsekreterare med ständiga stressklumpar i magen, politiker som trakasserar tjänstemän och enhetschefer med växande jobbhögar.

Och arbetsgivare som inte gjort något åt problemen, eller åtminstone inte tillräckligt.

Så ser innehållet ut i några av de så kallade 6 6a-anmälningar som Visions skyddsombud har gjort till Arbetsmiljöverket på senare tid. Syftet med en 6 6a-anmälan (uppkallad efter en paragraf i Arbetsmiljölagen) är att sätta press på arbetsgivaren att åtgärda problemen. Gör de inget kan Arbetsmiljöverket hota med vite på upp till flera miljoner kronor.

Mellan 2007 och 2012 ökade antalet anmälningar som rör dålig arbetsmiljö på arbetsplatser inom kommun och landsting med över 100 procent. Och årets siffror visar att anmälningstakten fortsätter att  öka.

Inger Högstedt, inspektör på Arbetsmiljöverket i Göteborg, pekar på flera orsaker.

– De flesta 6 6a-anmälningar handlar om stress orsakat av alltför hög arbetsbelastning. Det har skett stora förändringar i landsting och kommuner, det ska vara så effektivt så det är inte sant. Det är personalbrist och arbetsmiljön har blivit lidande, säger hon.

Det ökande antalet anmälningar beror också på att den lokala och centrala samverkan mellan fack och arbetsgivare inte fungerar som den ska, menar Inger Högstedt.

– Arbetsmiljön hamnar ofta långt ner på agendan på dessa samverkansmöten. Och det trots att arbetsgivarna brukar hävda att personal är den viktigaste resursen.

– 6 6 a-anmälningar kan vara effektiva när det gäller att få bukt med dåligt fysisk arbetsmiljö. Men att förbättra den psykosociala arbetsmiljön – som kan handla om oro kring omorganisationer, dåligt ledarskap och mobbning – är inte alltid så enkelt.

Högst upp på Visions arbetsmiljöexpert Carola Löfstrands önskelista finns två saker som skulle kunna förhindra dålig psykosocial arbetsmiljö: en föreskrift i ämnet från Arbetsmiljö­verket och en lag om förbud mot trakasserier i arbetslivet.

– Om det fanns en sådan föreskrift och en sådan lag skulle politikerna ta dessa frågor på större allvar och ta hänsyn till dem när de sätter budget. Det skulle kunna förebygga dålig psykosocial arbetsmiljö och leda till att man slapp lägga 6 6a-anmälningar, säger Carola Löfstrand.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!