×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Pressade socialsekreterare låter politikerna ta över

2013-11-29, Tidningenvision.se

Socialsekreterarna i Tyresö kommun är så hårt pressade att de lämnar över utredningar med utsatta barn till de ansvariga politikerna i socialnämnden.

I år har antalet inledda barnavårdsutredningar ökat kraftigt i Tyresö kommun. Fler barn än tidigare utreds och långa, komplicerade utredningar har fått till följd att nya ärenden inte kan påbörjas. Följden har blivit orimliga utredningstider och att högarna växer.

Politikerna i socialnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Men rätten att fatta beslut kan delegeras till tjänstemännen på förvaltningen. Det handlar om beslut om utredningar ska inledas, läggas ned, om man inte ska vidta några åtgärder eller förlänga dem.

Nu har arbetsbelastningen blivit så hög att tjänstemännen inte längre kan ta ansvar för utredningarna. De har därför lämnat över en lång lista på barnutredningar där politikerna själva får fatta beslut om vad som ska göras. Det handlar bland annat om fall med misstänkt barnmisshandel, misstänkt missbruk, ungdomsbrottslighet och våld mellan föräldrarna. Det är också en lång lista med oavslutade utredningar som pågått i upp till tio månader.

–Det här är ett jättebra sätt att påvisa att man inte har tillräckligt med resurser i stället för att köra slut på medarbetarna och riskera att det blir fel i utredningarna, säger Max Tegman, Visions avdelningsordförande i Tyresö kommun.

Enligt socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) handlar krisen i Tyresö främst om att det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Personalomsättningen har varit stor och flera erfarna har slutat. Hälften av de anställda på utredningsenheten har jobbat där mindre än ett år.

–Situationen är förstås allvarlig och vi tittar nu på alla delar för att det ska bli bättre. Vi har skjutit till 6,4 miljoner kronor nu i höst och har inte några besparingskrav på enheten.

Kommer enheten att få mer pengar för att klara krisen?

–Vi får se om det blir mer tillskott, det är ju bara en månad kvar på året. Det viktigaste nu är att vi får till en så bra situation att vi kan hjälpa så många barn som möjligt, säger Andreas Jonsson.

Förvaltningen har tagit fram ett åtgärdsprogram för att lösa situationen. 20 socialsekreterare ska få kvalificerade vidareutbildning under 2014. Extra personal kommer att timanställas och från 1 januari kommer även konsulter att hyras in samtidigt som man försöker rekrytera nya socialsekreterare.

Max Tegman på Vision anser att löneläget har bidragit till att kommunen har svårt att rekrytera socionomer. Han välkomnar att individ- och familjeomsorgen omedelbart ska göra en fördjupad lönekartläggning.

–Det tyder på att de finns en viss självkritik. Hade man haft en högre lönenivå hade man haft bättre möjligheter att konkurrera med till exempel Stockholms stad, då kanske man aldrig hade hamnat i den här sitsen.

Andreas Jonsson  säger att lönerna i Tyresö inte ligger lägre än i andra kommuner.

–Vi måste titta på helheten, hur vi kan göra det här till en attraktiv och effektiv arbetsplats med spännande och intressanta arbetsuppgifter.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!