×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Pressade socialsekreterare låter politikerna ta över

2013-11-29, Tidningenvision.se

Socialsekreterarna i Tyresö kommun är så hårt pressade att de lämnar över utredningar med utsatta barn till de ansvariga politikerna i socialnämnden.

I år har antalet inledda barnavårdsutredningar ökat kraftigt i Tyresö kommun. Fler barn än tidigare utreds och långa, komplicerade utredningar har fått till följd att nya ärenden inte kan påbörjas. Följden har blivit orimliga utredningstider och att högarna växer.

Politikerna i socialnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Men rätten att fatta beslut kan delegeras till tjänstemännen på förvaltningen. Det handlar om beslut om utredningar ska inledas, läggas ned, om man inte ska vidta några åtgärder eller förlänga dem.

Nu har arbetsbelastningen blivit så hög att tjänstemännen inte längre kan ta ansvar för utredningarna. De har därför lämnat över en lång lista på barnutredningar där politikerna själva får fatta beslut om vad som ska göras. Det handlar bland annat om fall med misstänkt barnmisshandel, misstänkt missbruk, ungdomsbrottslighet och våld mellan föräldrarna. Det är också en lång lista med oavslutade utredningar som pågått i upp till tio månader.

–Det här är ett jättebra sätt att påvisa att man inte har tillräckligt med resurser i stället för att köra slut på medarbetarna och riskera att det blir fel i utredningarna, säger Max Tegman, Visions avdelningsordförande i Tyresö kommun.

Enligt socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) handlar krisen i Tyresö främst om att det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Personalomsättningen har varit stor och flera erfarna har slutat. Hälften av de anställda på utredningsenheten har jobbat där mindre än ett år.

–Situationen är förstås allvarlig och vi tittar nu på alla delar för att det ska bli bättre. Vi har skjutit till 6,4 miljoner kronor nu i höst och har inte några besparingskrav på enheten.

Kommer enheten att få mer pengar för att klara krisen?

–Vi får se om det blir mer tillskott, det är ju bara en månad kvar på året. Det viktigaste nu är att vi får till en så bra situation att vi kan hjälpa så många barn som möjligt, säger Andreas Jonsson.

Förvaltningen har tagit fram ett åtgärdsprogram för att lösa situationen. 20 socialsekreterare ska få kvalificerade vidareutbildning under 2014. Extra personal kommer att timanställas och från 1 januari kommer även konsulter att hyras in samtidigt som man försöker rekrytera nya socialsekreterare.

Max Tegman på Vision anser att löneläget har bidragit till att kommunen har svårt att rekrytera socionomer. Han välkomnar att individ- och familjeomsorgen omedelbart ska göra en fördjupad lönekartläggning.

–Det tyder på att de finns en viss självkritik. Hade man haft en högre lönenivå hade man haft bättre möjligheter att konkurrera med till exempel Stockholms stad, då kanske man aldrig hade hamnat i den här sitsen.

Andreas Jonsson  säger att lönerna i Tyresö inte ligger lägre än i andra kommuner.

–Vi måste titta på helheten, hur vi kan göra det här till en attraktiv och effektiv arbetsplats med spännande och intressanta arbetsuppgifter.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  för 7 dagar sedan

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  för 5 dagar sedan

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  för 7 dagar sedan

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  för 7 dagar sedan

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!