×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Krokomcheferna förnekar brott

2013-11-13, Tidningenvision.se

De två cheferna i Krokoms kommun stod handfallna inför socialsekreteraren Lars Perssons utsatta situation på jobbet, trots att de visste att han mådde mycket dåligt. Det framkom i förhören i tingsrätten.

Den närmaste chefen, som hade arbetsmiljöansvaret, visste att Lars Persson mådde dåligt. Under hela våren 2010 var han mycket orolig för att Lars Persson skulle ta sitt liv. Han sade att han kände sig maktlös.

När de två cheferna i Krokoms kommun förhördes i Östersunds tingsrätt beskrev sig den närmaste chefen som ”snäll” och sade att han länge funderat på att sluta som chef. Han trivdes inte i rollen och tycker att han inte passar som ledare med det stora ansvaret det innebär.

Till en början vädjade Lars Persson att chefen skulle omplacera den arbetsledare som han kände sig mobbad av. Men chefen försökte i stället lösa konflikten mellan dem. Han försökte också få Lars Persson att gå till företagshälsovården. Men han ville inte eftersom han tyckte att det inte var han som var problemet.

Åklagaren Åse Schoultz är kritisk till att den närmaste chefen bara riktade in sig på att ”bota” Lars Persson istället för att förbättra hans arbetsmiljö.­

–Du gick på symptomen, inte på orsaken, sa hon under förhöret.

Chefen satte inte heller igång någon rehabiliteringsprocess, trots att det finns en policy i kommunen. Han tyckte att Lars Persson mådde för dåligt. När Lars Persson i ett senare skede vädjade om att bli förflyttad för att slippa mobbningen gav chefen samma svar; du mår för dåligt för att kunna ta ett annat jobb.

Under våren begärde SKTF (i dag Vision) att arbetsgivaren skulle göra en utredning för att ta reda på om Lars Persson var mobbad. Efter en vag förfrågan till företagshälsovården beslutade ledningen att den närmaste chefen själv skulle göra den, trots att han inte hade någon sådan erfarenhet alls.

Utredningen bestod av samtal med Lars Persson, arbetsledaren och ytterligare en person som han inte kommer ihåg. Resultatet blev en halv A4-sida som konstaterade att Lars Persson inte var mobbad.

Åklagaren undrade varför arbetskamraterna, som skickat ett brev till ledningen där man uttryckte oro för Lars Perssons situation, inte intervjuades i utredningen.

–Jag fick det rådet och vi bestämde att inte blanda in personalen med hänsyn till Lars personliga integritet, sade chefen.

Vem som gav det rådet att inte prata med kollegerna hade chefen inget svar på. I efterhand tyckte han att det inte hade varit någon nackdel att höra även kamraterna. Men han anser fortfarande att det inte handlade om mobbning utan en normalkonflikt mellan två anställda med olika personlighetstyper.

Den 19 april fick Lars Persson på ett möte där även facket var med höra resultatet från utredningen, att han inte var mobbad. På samma möte meddelande chefen också, helt utan förvarning, att han skulle få en skriftlig varning för missar han begått. Han hade bland annat av misstag skickat sekretessbelagda handlingar till Rättsmedicinalverket. Cheferna hade tidigare talat med Lars Persson om missarna utan att då vidta några åtgärder.

På frågan hur han under mötet kunde tala om för Lars Persson att han skulle bestraffas trots att han mådde så dåligt svarade chefen att han tyckte det var praktiskt efter som både fack och arbetsgivare var på plats.

Efter mötet försämrades Lars Perssons hälsa ytterligare. Han fick vara hemma med bibehållen lön och blev ett par veckor senare sjukskriven för depression. I slutet av maj skrev han ett brev där han vädjade om nåd och erbjöd sig att ta vilket jobb som helst bara han blev förflyttad. Kort där efter beslutade cheferna att Lars Persson skulle avskedas. Åklagaren frågade vad som tillkommit för att skärpa bestraffningen från varning till avsked.

–Det kom upp en diskussion om att det här kunde vara så allvarliga brister, sade chefen, utan att kunna precisera exakt vad bristerna bestod i.

–Jag kan inte det här med arbetsrätt så bra, fortsatte han.

Den andra åtalade chefen, som var överordnad den närmaste chefen, rekryterades från den privata sektorn, bland annat för att få ordning på den dåliga ekonomin.

När Lars Persson började jobba med missbruksvård steg kostnaderna. Den överordnade chefen kallade honom till sig och hade ett allvarligt samtal om att kostnaderna skulle ned.

Enligt åklagaren har ett vittne uppgett att han sagt att Lars Persson skulle bort för att kostnaderna var för höga men det förnekade chefen i rätten.

–Jag frågade bara varför det ser ut som det gör och att vi måste skärpa oss på det här området. Han blev ängslig förmodligen för att jag var tydlig och sade att vi måste få till en förbättring, sade han till åklagaren.

Han uppger att han först sent under våren 2010 fick reda på att Lars Persson mådde dåligt men att han inte gjorde något speciellt eftersom han inte tyckte att det var så allvarligt. Han hade inte heller några synpunkter på mobbningsutredningen som hans underordnade kollega hade gjort.

–Jag konstaterade bara att det inte hade förekommit någon mobbning.

Det var den överordnade chefen som undertecknade varslet om avsked och han hävdar bestämt att det fanns grund för det. Men när åklagaren frågade vad den grundade sig på kan inte heller han precisera vad det var för misstag som Lars Persson hade gjort.

Den närmaste chefen, som nu jobbar med andra arbetsuppgifter i kommun, visade ånger i tingsrätten. På frågan om han kan se något som skulle kunna ha räddat Lars Perssons liv svarar han att han önskar att han gjort mer för att stoppa arbetsrättsprocessen med varningen och avskedandet även om han själv inte var drivande.

–Men jag kan inte gången så bra, sade han.

Båda cheferna förnekar att de var vållande till Lars Perssons död. Under veckan fortsätter förhör med arbetskamrater och andra vittnen, däribland en förtroendevald och en ombudsman från Vision som företrädde Lars Persson. Domen väntas komma i början av januari.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!