×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Många underställda kan bli dyr affär

2013-03-08, Tidningenvision.se

Många chefer i äldreomsorgen basar över stora personalgrupper. Men experter menar att vinsterna med mindre grupper är många – och kan vara en plusaffär ekonomiskt.

Det är en fråga som ältats sedan 90-talet. År efter år visar undersökningar att äldreomsorgschefer har större personalgrupper än andra kommunala chefer. Så sent som i januari visade Vision i en rapport att skillnaderna fortfarande är stora. Vision driver även kravet att äldrechefer ska ha maximalt 25 underställda.

Kravet på mindre grupper får också stöd av personer med stora kunskaper om ledarskap inom äldreomsorgen. Tidningen Vision har talat med ett tiotal personer, främst forskare. Enigheten om att de stora grupperna är ett problem är utbredd.

Flera menar att den kommunala ekonomin skulle vinna på mindre grupper.

– Man låter sig luras om man drar in på chefer. Kostnaden sparar man in på annat håll. Man biter sig i svansen om man har för stora grupper, säger Chatrin Engbo, chef för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Mer tid för att jobba med sjukskrivna och för att höja motivationen hos anställda är två av vinsterna, menar hon.

Forskaren Gun-Britt Trydegård, på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, är inne på samma linje.

– Jag menar att allt och alla vinner på att cheferna får förutsättningar att ge stöd åt personalen – de anställda, de äldre, kvaliteten på omsorgen och ytterst också kommunen, eftersom det är dyrt och svårt att rekrytera ny personal.

Hon hänvisar till forskning som pekar på att svensk vårdpersonal sällan träffar sin chef (se faktaruta). Hon pekar också på att stöd från en närvarande chef gör att färre anställda funderar på att sluta, och att färre känner sig kroppsligt eller psykiskt trötta.  

Ett annat argument för mindre grupper är att både medicinering och andelen demenssjuka har ökat, vilket gör vården mer komplicerad. Samtidigt saknar fortfarande mer än vad femte anställd vårdutbildning. Stödet från en närvarande chef har därför blivit allt viktigare, menar bland andra Gert Alaby, samordnare i äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Chefernas arbetssituation talar också för mindre grupper. Hälften av äldrecheferna anser, enligt Visions färska rapport, att de har för många medarbetare för att kunna göra ett bra jobb. 

Även kollektivavtalen mellan de kommunala facken och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ger stöd för mindre personalgrupper. Enligt avtalen ska varje anställd få en lön baserad på de prestationer man uppnått under året. Att en chef med 40–50 medarbetare, som sällan hinner röra sig i verksamheten, har möjligheter att sätta en sådan välgrundad lön är det få som tror.

Så vad står i vägen för mindre personalgrupper? Ett svar är traditionen. Äldreomsorgens personal har sällan tagit strid mot dåliga arbetsvillkor. Men den kanske viktigaste anledningen är pengar.  I dag kostar äldreomsorgen runt 100 miljarder om året och notan växer snabbt. Alla delar inte heller åsikten att mindre grupper skulle kunna spara pengar.

SKL:s vd Håkan Sörman är en av dem som ser en intressekonflikt. I en kommentar på SKL:s hemsida skriver han: ”Brukarna, det vill säga de äldre, måste ju prioriteras i första hand, och risken är att resurserna går till att anställa fler chefer i stället för fler medarbetare i verksamheten.”

– Om alla chefer ska ha max 25 medarbetare skulle man tvingas till stora rekryteringar, vilket skulle innebära en enorm kostnadsökning.

Chefen är viktig för kvaliteten, poängterar Håkan Sörman. Men han vänder sig mot föreställningen att fler chefer är universalmedlet för en god äldreomsorg.

– Man kan inte bara sjunga chefernas lov, det finns också något viktigt i att ha självständiga arbetsplatser.

Är självständigheten viktigare inom äldreomsorgen än inom andra delar av kommunen?

– Bemötandet från personalen är helt avgörande inom äldreomsorgen. Därför tror jag att många vård- och omsorgsyrken kan vara mer självständiga för den enskilde medarbetaren.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!