×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Malmö satsar på små grupper

2013-03-08, Tidningenvision.se

I Vårdsverige är hon ett undantag. Omsorgschefen Elisabeth Benediktson leder en personalgrupp med 24 anställda. – Det gör att jag känner både mina medarbetare och de äldre, säger hon.

Dagligen går Elisabeth Benediktson rundor på sina tre våningsplan på Demensboendet Stensjögatan 66 i Malmö. Det är viktigt att synas och finnas till hands för frågor, menar hon. Ibland finns hon även med under måltiderna.

– Jag har koll på vad som händer och har tid att göra uppföljningar. Jag känner mig verkligen delaktig, säger hon.

Den förhållandevis lilla personalgruppen gör att hon inte bara behöver arbeta för att hålla verksamheten flytande. Det finns tid för utvecklingsarbete, både gentemot de äldre och mot personalen. Hon nämner några satsningar: Ett spa för de äldre som några anställda nyligen gjort i ordning. Ständigt arbetar man också med att utveckla måltidsituationerna och med den så kallade reminicensmetoden, ett sätt att hjälpa dementa att kommunicera.

I alla fallen finns Elisabeth Benediktson med som stöd, men håller sig i bakgrunden. Filosofin är att medarbetarna själva ska vara drivande. Att det skapar en delaktighet som alla mår bra av.

Malmö stads målsättning är att ingen chef ska ha mer än 25 underställda. Ambitionen nås inte på alla arbetsplatser. 2011 hade 18 procent av de kommunala cheferna över 30 medarbetare. Bland Elisabeth Benediktson närmaste chefskolleger i omsorgen har de flesta dock grupper som ligger just kring 25 personer.

Fördelarna med en mindre personalgrupp är många, menar Elisabeth Benediktson. Hon pekar bland annat på tryggheten. Hon har tiden att göra uppföljningar om något blivit fel, hinner hålla kontakter med oroliga anhöriga och även stötta personal som har problem privat.

Även bland mätbara faktorer finns vinster. Sjukfrånvaron är låg. Ett 20-tal i personalen är i princip aldrig sjuka och bland de övriga finns en positiv trend.

– Vi har fått ner sjukdagarna rejält. Genom rehabsamtal och att vi hittat ansvarsuppgifter som engagerat mer.

På många arbetsplatser inom vården är hög personalomsättning ett problem. Men inte på Stensjögatan 66. Här råder snarare motsatt dilemma. De flesta på boendet har arbetat här sedan öppnandet 2006.

– Jag tror tvärtom att det ibland vore bra om folk bytte jobb lite mer, så att det inte blir stagnation.

De små grupperna till trots, arbetsuppgifter finns så det räcker och blir över. Elisabeth Benediktson räknar upp mängder av administrativa sysslor. Det är budgetfrågor, scheman, kvalitetsuppföljningar, anställningar, introduktioner av nya och ansvar för fastigheten. Har man inte tillräckligt bra koll är det också risk att kostnader för vikarier och inhyrda hjälpmedel sticker iväg.

Skulle du hinna med att ha några medarbetare till?

– Jag skulle kanske klara av några till. Men i så fall skulle jag behöva mer administrativt stöd och även hjälp med huset från någon fastighetsskötare.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!