×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kritik mot chefer i äldreomsorgen

2013-03-25, Tidningenvision.se

Mannen hade inga lakan kvar efter kräksjukan. Han fick ligga mellan ett par gamla gardiner. När Nattpatrullen i Majorna-Linné i Göteborg påtalar bristerna för sina chefer är det ingen som lyssnar. Det hävdar två undersköterskor i en debattartikel i GP.

Som att ropa ut i rymden utan att få något svar. Så beskriver undersköterskorna Kristina Westerlund och Gunilla Pålsson att de blir bemötta av sina chefer när de larmar om brister i hemvården. I artikeln räknar de upp flera exempel. 

Ett är mannen som fick sova i ett par gardiner eftersom firman som tvättar inte tar emot så smutsig tvätt och hemtjänsten inte har tid att tvätta. Undersköterskorna saknar dialog med cheferna och att de i sin tur rapporterar vidare till politikerna.

Så här skrev de i debattartikeln i Göteborgs-Posten, GP: ”Vi träffar vår närmaste chef en gång i månaden. Hon har även hand om sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Hon har ett förflutet som chef inom barnomsorgen. Många av oss har jobbat inom vården i 30 år. Vi har haft henne i ett år och har försökt att förklara hur det funkar i äldrevården. Hon har aldrig varit med oss ute i verksamheten men lyssnar och antecknar och säger att hon ska lyfta den och den frågan. Sen hör vi ingenting mer och det blir ingen förändring.”

Inom äldreomsorgen i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd finns tre chefsnivåer: sektorschefen, områdeschefen och enhetschefen. Sektorschefen Morgan Davidsson vill inte kommentera undersköterskornas kritik. Han hänvisar till den replik han skrivit i GP:

”Vi besökte hemtjänstens nattpatrull för att prata om hur vi ska arbeta tillsammans för att äldre ska känna sig trygga med den vård de får i hemmet. Vi diskuterade också hur vi i organisationen kan bli bättre på att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och synpunkter. Vi gjorde en plan för hur vi ska utvärdera nuvarande rutiner och utifrån detta utveckla vårt arbete. I planen ingår också att kontinuerligt ha avstämningsmöten med medarbetarna.”

Kristina Westerlund och Gunilla Pålssons närmaste chef, enhetschefen Annika Sidstedt-Rahm håller med om att det finns brister.

– Vi behöver se över en del rutiner och försöker hitta samverkansformer med sjukhusen och primärvården för att öka patientsäkerheten.

Men hon håller inte alls med om att hon inte finns tillgänglig.

– Det stämmer inte. Jag finns här en fast kväll i veckan och även vid andra tillfällen. Det vet många medarbetare. Däremot har jag inte varit med ute med nattpatrullen ännu. Jag planerar att vara det inom kort.

Hon säger att hon välkomnar en debatt om äldreomsorgen och när hon får höra om brister har hon inga problem med att föra klagomålen vidare upp i organisationen.

– Jag anser att jag blir lyssnad på. Sen finns det ju förstås en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Men jag tror att det går att hitta ganska billiga lösningar, tillägger hon.
 

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!