×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Få slår larm om egna fel

2013-03-20, Tidningenvision.se

Sedan 2011 är anställda inom individ- och familjeomsorgen skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden i den egna verksamheten. Hittills är dock lex Sarah ett verktyg som används mycket sparsamt.

Fakta

  • Personal inom äldreomsorgen och handikappomsorgen är skyldig att anmäla brister och missförhållanden i den egna verksamheten. Sedan den 1 juli 2011 omfattas även anställda inom individ- och familjeomsorgen och personal på behandlingshem som drivs av Statens institutionsstyrelse.
  • Anställda ska rapportera brister till chefen och/eller socialnämnden som i sin tur genast ska utreda och åtgärda problemet. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Social­styrelsen.
  • Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kapitlet, 3 paragrafen i socialtjänstlagen. Namnet kommer från undersköterskan Sarah Wägnert, som 1997 offentligt anklagade sin arbetsgivare för vanvård vid äldre­boendet Polhems­gården i Solna.

– Alla kommuner har inte kommit på banan ännu. Det är rimligt att tro att antalet anmälningar kommer att öka under 2013, säger Lena Fyhr, inspektör på Socialstyrelsen.

Sedan första juli 2011 omfattas hela socialtjänsten av lex Sarah. Sedan dess är även anställda inom individ- och familjeomsorgen skyldiga att slå larm om allvarliga brister i myndighetsutövningen.

Drygt ett och ett halvt år har gått, men antalet anmälningar är fortfarande få. Under 2012 granskade Socialstyrelsen totalt 837 anmälningar, bara ungefär en tiondel kom från individ- och familje­omsorgen.

Av dessa gällde ingen familjerätt och bara fem rörde ekonomiskt bistånd. Den övervägande majoriteten av anmälningarna från individ- och familjeomsorgen, 81 stycken, gällde barn och familj.

Inom äldreomsorgen handlar anmälningarna ofta om brister i bemötandet, men inom individ- och familjeomsorgen är det rättssäkerheten och myndighetsutövningen som står i fokus. Det kan vara allt från utredningar som inte har påbörjats i tid till sekretessbelagda handlingar som kommit på villo­vägar.

Eva Toft är chef för individ- och omsorgsförvaltningen i Skurups kommun. Enligt henne är det inte brist på kunskap bland personalen om vad lex Sarah innebär som är förklaringen till att så få brister
och missförhållanden har rapporterats.

– Nej, de anställda hos oss har fått utbildning och skrivit på ett papper om att de har informerats om vad som gäller. Dessutom tar vi upp det på varje arbetsplatsträff, men det tar sin tid att vänja sig vid ett nytt arbetsredskap, säger hon.

Har ni gjort någon lex Sarah-anmälan inom individ- och familje­omsorgen i Skurup?

– Nej, vi hade ett ärende som vi diskuterade, men det ledde inte till någon anmälan. Men det är ett viktigt kvalitetsinstrument som vi säkert kommer att använda i framtiden, säger Eva Toft.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Resan mot framtiden

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder riksdagens kaxiga mål. Chefer i kommuner och landsting får bära ett stort ansvar.  2018-11-09

Enhetschefen Louise ­Andersson (mitten) är stolt över sina chefskollegor, och tycker att de är värda den satsning som Sala kommun gör. Foto: Jonas Bilberg

Lönesatsning i flera kommuner

Det är enhetschefernas år i år. I alla fall sett till löneutfallet. Åtminstone i ett flertal kommuner.  2018-11-09

Från präst till före­läsare på heltid. Ann-Christine Ruuth lär chefer göra arbetsplatsen transinkluderande. Foto:  André De Loisted

Transformerar synen på HBTQ

Vad behöver transpersoner på jobbet? Samma sak som alla andra: att bli sedd och bekräftad. Ann-Christine Ruuth har en mission. Att lära chefer HBTQ-kunskap.  2018-11-09

”Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren”, säger Marie-Anne Karlsson (till höger) om beredskapsavtalet. Kollegan Monica Kihlström är också nöjd. Foto: Mikael ljungström

Betald ledighet efter beredskap

Inskränkning i privatlivet men tryggare medarbetare och betald ledighet var nionde fredag. Nu finns beredskapsavtal för enhetschefer i omsorgen i Karlsborgs kommun.  2018-11-09

Till arkivet

Ledare: Ta mig i handen

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!