×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Hjälpa sina gamla föräldrar tar mycket kraft från jobbet

2013-05-07, Tidningenvision.se

När äldreomsorgen skärs ner får fler dra ett tungt lass för sina gamla föräldrar. Mer än var fjärde Visionmedlem över 45 år tvingas pussla med arbetstiden för att hand om en skröplig mamma eller pappa.

Fakta

Om en anhörig är livshotande sjuk kan man få närståendepenning från Försäkringskassan. Ersättningen motsvarar det man får i sjukpenning och betalas ut under max 20 veckor. Närståendepenning kan delas mellan flera personer.

I kollektivavtalet med kommuner och landsting finns också möjligheten att vara borta från jobbet tio dagar per kalenderår med bibehållen lön vid ”synnerliga skäl”, som svår sjukdom, dödsfall eller begravning.

I övrigt finns inga ersättningsmöjligheter för den som tar hand om en äldre anhörig.

Har mamma trillat och blivit liggande? Äter pappa något i dag? Att ha en gammal förälder som bor ensam är ett ständigt orosmoment. I takt med att platserna på äldreboenden minskat – en fjärdedel har försvunnit mellan 2001 och 2012 – har frågan blivit aktuell för allt fler.

– Sedan 1980 har äldreomsorgen bantats, och det är de anhöriga som fått kliva in i stället, säger Petra Ulmanen, doktorand i socialt arbete på Stockholms universitet, som skriver en avhandling om anhörigomsorg och dess konsekvenser.

I Sverige är det ganska få som går ned i arbetstid för att hinna med att ta hand om gamla och sjuka föräldrar, runt två procent. Konsekvenserna är i stället stress, att man inte upplever att man har tid för sig själv och sin familj och att man blir mer ofokuserad på jobbet.

Många får också trixa med arbetstiden. Mer än var fjärde person som svarat på Tidningen Visions undersökning (se faktarutan) har tagit ut semesterdagar, tjänstledighet eller flextid för att göra sysslor med föräldern.

Petra Ulmanen ser inga tecken på att anhörigomsorgen kommer att minska, snarare tvärtom. När 40-talisterna börjar bli skröpliga kommer det att sätta hård press på den offentligt finansierade äldreomsorgen, avsevärt hårdare än i dag.

– Vi har en stor ökning av äldre framför oss. Och det handlar om hur politikerna väljer att möta det. Gör man inget kommer det att bli större och större ansvar på de medelålders barnen som kommer att få svårare och svårare att hinna med att jobba, säger Petra Ulmanen.

I diskussionen kring anhörigvård uppkommer regelbundet begreppet vaf, tillfällig vård av förälder, en motsvarighet till vab, tillfällig vård av barn. Vaf skulle innebära att den som har en skröplig förälder kan vara tillfälligt ledig, med ersättning från Försäkringskassan, för att ta hand om föräldern.

Petra Ulmanen är kluven till idén.

– Det är något man kan diskutera. Men det finns en risk att det blir en kvinnofälla. Fast begränsar man det i tid tror jag att risken minskar.

Annika Strandhäll, Visions förbundsordförande, kan inte säga om vaf är en fråga som Vision kan tänkas driva.

– Men hela den här diskussionen pekar på att vi har problem med välfärdens framtida försörjning. Och där behöver många slå sina kloka huvuden ihop för att komma fram till en lösning, säger hon.

I dag sköts omsorgen av anhöriga till 70 procent av kvinnor.

 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!