×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Hjälpa sina gamla föräldrar tar mycket kraft från jobbet

2013-05-07, Tidningenvision.se

När äldreomsorgen skärs ner får fler dra ett tungt lass för sina gamla föräldrar. Mer än var fjärde Visionmedlem över 45 år tvingas pussla med arbetstiden för att hand om en skröplig mamma eller pappa.

Fakta

Om en anhörig är livshotande sjuk kan man få närståendepenning från Försäkringskassan. Ersättningen motsvarar det man får i sjukpenning och betalas ut under max 20 veckor. Närståendepenning kan delas mellan flera personer.

I kollektivavtalet med kommuner och landsting finns också möjligheten att vara borta från jobbet tio dagar per kalenderår med bibehållen lön vid ”synnerliga skäl”, som svår sjukdom, dödsfall eller begravning.

I övrigt finns inga ersättningsmöjligheter för den som tar hand om en äldre anhörig.

Har mamma trillat och blivit liggande? Äter pappa något i dag? Att ha en gammal förälder som bor ensam är ett ständigt orosmoment. I takt med att platserna på äldreboenden minskat – en fjärdedel har försvunnit mellan 2001 och 2012 – har frågan blivit aktuell för allt fler.

– Sedan 1980 har äldreomsorgen bantats, och det är de anhöriga som fått kliva in i stället, säger Petra Ulmanen, doktorand i socialt arbete på Stockholms universitet, som skriver en avhandling om anhörigomsorg och dess konsekvenser.

I Sverige är det ganska få som går ned i arbetstid för att hinna med att ta hand om gamla och sjuka föräldrar, runt två procent. Konsekvenserna är i stället stress, att man inte upplever att man har tid för sig själv och sin familj och att man blir mer ofokuserad på jobbet.

Många får också trixa med arbetstiden. Mer än var fjärde person som svarat på Tidningen Visions undersökning (se faktarutan) har tagit ut semesterdagar, tjänstledighet eller flextid för att göra sysslor med föräldern.

Petra Ulmanen ser inga tecken på att anhörigomsorgen kommer att minska, snarare tvärtom. När 40-talisterna börjar bli skröpliga kommer det att sätta hård press på den offentligt finansierade äldreomsorgen, avsevärt hårdare än i dag.

– Vi har en stor ökning av äldre framför oss. Och det handlar om hur politikerna väljer att möta det. Gör man inget kommer det att bli större och större ansvar på de medelålders barnen som kommer att få svårare och svårare att hinna med att jobba, säger Petra Ulmanen.

I diskussionen kring anhörigvård uppkommer regelbundet begreppet vaf, tillfällig vård av förälder, en motsvarighet till vab, tillfällig vård av barn. Vaf skulle innebära att den som har en skröplig förälder kan vara tillfälligt ledig, med ersättning från Försäkringskassan, för att ta hand om föräldern.

Petra Ulmanen är kluven till idén.

– Det är något man kan diskutera. Men det finns en risk att det blir en kvinnofälla. Fast begränsar man det i tid tror jag att risken minskar.

Annika Strandhäll, Visions förbundsordförande, kan inte säga om vaf är en fråga som Vision kan tänkas driva.

– Men hela den här diskussionen pekar på att vi har problem med välfärdens framtida försörjning. Och där behöver många slå sina kloka huvuden ihop för att komma fram till en lösning, säger hon.

I dag sköts omsorgen av anhöriga till 70 procent av kvinnor.

 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Resan mot framtiden

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder riksdagens kaxiga mål. Chefer i kommuner och landsting får bära ett stort ansvar.  2018-11-09

Enhetschefen Louise ­Andersson (mitten) är stolt över sina chefskollegor, och tycker att de är värda den satsning som Sala kommun gör. Foto: Jonas Bilberg

Lönesatsning i flera kommuner

Det är enhetschefernas år i år. I alla fall sett till löneutfallet. Åtminstone i ett flertal kommuner.  2018-11-09

Från präst till före­läsare på heltid. Ann-Christine Ruuth lär chefer göra arbetsplatsen transinkluderande. Foto:  André De Loisted

Transformerar synen på HBTQ

Vad behöver transpersoner på jobbet? Samma sak som alla andra: att bli sedd och bekräftad. Ann-Christine Ruuth har en mission. Att lära chefer HBTQ-kunskap.  2018-11-09

”Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren”, säger Marie-Anne Karlsson (till höger) om beredskapsavtalet. Kollegan Monica Kihlström är också nöjd. Foto: Mikael ljungström

Betald ledighet efter beredskap

Inskränkning i privatlivet men tryggare medarbetare och betald ledighet var nionde fredag. Nu finns beredskapsavtal för enhetschefer i omsorgen i Karlsborgs kommun.  2018-11-09

Till arkivet

Ledare: Ta mig i handen

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!