×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nu ska bästa omsorgen koras

2013-06-14, Tidningenvision.se

Äldreboendena är identiska in i minsta stol. Det ena drivs av kommunen, det andra av Carema. Under två år ska forskare följa det unika nybygget. Frågan som ska besvaras är politiskt sprängstoff – vilka är bäst?

Fakta

Det kommunala boendet på Skogsbruksvägen kommer att ha något fler anställda än Carema. Både på kommunens och på Caremas boende finns anställda som arbetar deltid och det är oklart vad skillnaden i arbetade timmar egentligen kommer att bli.

De nya boendena har varit eftertraktade att jobba på. 350 personer sökte tjänsterna på kommunens boende, över 200 sökte tjänst hos Carema.

Styvmorsviol blommar vid sidan av solbadande äldre damer när Helle Sörensen går över den ännu ofärdiga och glest bevuxna innergården. När hon tackade ja till att bli enhetschef på den kommunala delen av äldreboendet Skogsbruksvägen i Östersund visste hon inte att hennes arbete skulle nagelfaras av forskare.

Det är lite pirrigt, tycker hon. Samtidigt tonar hon ner tävlingsmomentet.

– Jag ser det mer som en tävling mot oss själva. Att vi ska göra det bästa vi kan för dem som bor här. Och få ett kvitto på att verksamheten fungerar bra.

Men oavsett vad Helle Sörensen säger kommer jämförelsen av många att ses som just en tävling. Och den högsta ledningen för Carema är tydliga med att det är just så man ser på det.

Företagets rykte solkades hårt av rapporteringen om bonusar och misstänkt vanvård hösten 2011. Ambitionen att få synas i ett annat sammanhang ansågs så viktig att man i upphandlingen i Östersund lade ett bud som var avsevärt lägre än vanligt – för att vara säker på att vinna.

– Ledningen tog ett inriktningsbeslut att här ska vi ska vara med och tävla och göra det svårt för andra att vinna, säger Carema Cares regionchef Magnus Kiesel.

Enligt ledande vård- och omsorgspolitiker i Östersund var Caremas bud 2,5 miljoner lägre per år jämfört med vad ett likvärdigt kommunalt boende kostar.

– Vi gör ingen minusaffär men vi drar ner på marginalerna, konstaterar Magnus Kiesel.

Någon liknande jämförelse av äldreomsorgen har inte gjorts i Sverige tidigare och undersökningen kommer att följas av alla med ett intresse av frågan. Trots det har både kommunen och Carema varit tydliga med att de inte kommer att göra några specialsatsningar eller skjuta till extra pengar.

Ett kort stenkast från det kommunala boendet delar Wenche Bengtsson och Eva Sandberg på ansvaret som verksamhetschefer för Caremas del av äldreboendet.

De visar runt i lokalerna, pekar ut de stora gemensamhetsutrymmena, bastun och spaanläggningen. Lokalerna är identiska med kommunens, frånsett att allt är spegelvänt. Det enda som skiljer är konsten på väggarna och inredningen av personalrummen. Caremacheferna tonar, liksom den kommunala kollegan Helle Sörensen, ned tävlingsmomentet.

Men de tror att de kommer att ha vissa fördelar jämfört med kommunen.

– Vi har korta beslutsvägar, vi behöver inte dra saker i långbänk, säger Eva Sandberg.

Helle Sörensen håller delvis med.

– De har något större frihet i vad de satsar på. Exempelvis kan vi inte välja var vi får mat ifrån eftersom vi är anslutna till kommunens storkök.

Hon pekar också på att kommunens mål om att alla ska rätt till heltid och att de delade turerna ska bli färre inte är optimalt om man håller sig strikt till verksamhetens bästa. Samtidigt går det att vända på resonemanget, menar hon. För mår man bra i sin anställning får det också positiva konsekvenser för de äldre som man arbetar med.

Tävlingen till trots, både Carema och kommunen är tydliga med att det inte finns något hemlighetsmakeri eller några skarpa gränser mellan boendena. Man hjälper och tipsar varandra och det finns också tankar om att anordna gemensamma aktiviteter.

Exakt sådan är också meningen med boendena, säger Börje Hoflin, chefekonom på vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund.

– Tanken är att man försöka se skillnader och lära av varandra, säger han.

Runt 25 procent av äldreboendena i Östersund drivs av privata utförare, de flesta av just Carema. Börje Hoflin ser inga större skillnader mellan de privata och de kommunala boendena.

– Min bild är att när det brister så är det nästan alltid den lokala ledningen som brister. Det gäller både kommunala och privata boenden.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Gästspel som chef

De flesta chefer i landsting och regioner är anställda på tidsbegränsade förordnanden. Det underlättar avslut av uppdrag, menar arbetsgivarna. Men Vision varnar för dåliga förutsättningar och svagt skydd.  för 12 dagar sedan

Foto: Sören Andersson

Skippade korta kontrakt

I Sörmlands landsting är det numera tillsvidareanställning som gäller för chefer. Det ger ökad trygghet för alla, menar både arbetsgivare och anställda.  för 12 dagar sedan

Lotta Dellve, professor vid Göteborgs universitet. Foto: Ulf Nilsson

”Låt chefer växa in i rollen”

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar. Det har inte gjorts särskilda studier om anställningsformens betydelse, däremot finns resultat som visar på vikten av att ge chefer tid att växa in i rollen som ledare.  för 12 dagar sedan

”Synliggör rasism”

Palle Storm, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, har forskat om betydelsen av hudfärg och kön i det vardagliga arbetet på äldreboenden.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

Ledare: Vinna eller försvinna

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!