×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kommuntjänstemän riskgrupp för korruption

2013-07-02, Tidningenvision.se

Kommunala tjänstemän som jobbar med tillsyn och kontroll ligger i riskzonen för att bli indragna i korruption. Det visar en undersökning som Brå i dag presenterar i Almedalen.

Fakta

Brå har listat några förebyggande åtgärder mot korruption:

  • Identifiera korruptionsriskerna och gör en riskanalys
  • Förbättra kontrollsystemen som täta interna kontroller, stickprov och krav på fakturaunderlag
  • Se över verksamhetens riktlinjer, policyer och rutiner i relation till riskanalysen
  • Öka kunskapen genom att utbilda och informera personalen
  • Gör uppföljningar på hur riktlinjer och rutiner efterföljs i praktiken
  • Underlätta för tipsare och visselblåsare och utse en kontaktperson som följer upp alla ärenden
  • Visa tydligt att korruption inte tolereras

Den typiska personen som är inblandad i korruption är en medelålders man som är tjänsteman i en kommun. Det visar undersökningen som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort på 648 avslutade korruptionsärenden hos Riksenheten mot korruption mellan 2003 och 2011.

Den vanligaste typen av korruption är att en privatperson eller en anställd i ett privat företag mutar någon som jobbar i en kommun eller på en statlig myndighet. Allra vanligast är det inom byggbranschen.

– Byggbranschen som redan utmärker sig för problem med ekonomisk brottslighet, sticker ut även i den här undersökningen. Nära en tredjedel av alla påstådda mutgivare är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn, säger Lars Korsell, enhetschef på Brå, i ett pressmeddelande.

Oftast handlar det om enkla mutor till mindre värden som sällan överstiger ett par tusenlappar. En person eller ett företag erbjuder pengar, konferensresor, tekniska prylar eller husrenoveringar för att få igenom beslut som gynnar dem.

Mycket sällan handlar det om komplicerade transaktioner med mellanhänder, komplicerade transaktioner eller utlandskonton.

Personer som jobbar med tillsyn och kontroll är särskilt utsatta. Till exempel tjänstemän som jobbar med utskänkningstillstånd, bygglov och livsmedelstillstånd.

Det förekommer också att anställda inom äldreomsorgen får gåvor eller pengar, ibland i form av arv, för att utföra tjänster som ingår i arbetsuppgifterna.

Undersökningen tyder också på att korruptionen inte blivit vanligare eftersom antalet åtalade och dömda har legat på samma nivå under perioden. En femtedel av alla ärenden som kommer till Riksenheten mot korruption leder till en fällande dom.

I en tredjedel av fallen var det privatpersoner som upptäckte oegentligheterna. Näst vanligast är det att den som blivit erbjuden men avböjt att ta emot en muta som själv anmäler.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  2019-09-09

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  2019-09-11

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  2019-09-09

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  2019-09-09

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!