×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Tre av tio kommuner drar ner på personal

2013-01-23, Tidningenvision.se

Oron för sämre tider växer. En undersökning Tidningen Vision har gjort visar att många kommuner räknar med att minska på personalstyrkan under året.

Fakta

I december skickade vi en enkät till kommunerna med frågan: Hur många anställda tror du att din kommun kommer att ha i december 2013? 198 av de 290 kommunerna svarade. 62 svarade färre än i dag, 120 svarade lika många som i dag, 16 svarade flera än i dag.

Under hösten ökade antalet varsel kraftigt i Sverige. Bara i november varslades nästan 10 000 personer, en ökning med över 50 procent jämfört med året innan. De allra flesta som varslats jobbar i den privata sektorn, normalt drabbas kommuner och landsting både senare och i mindre utsträckning.

Men en enkätundersökning Tidningen Vision gjort visar att nästan en tredjedel, 31 procent, av kommunerna tror att de kommer att dra ned på personal i år.

Bland dem finns bland andra Finspång som uppger att det kommer att krävas uppsägningar inom gymnasieskolan och administrationen för att klara underskottet på 55 miljoner kronor. Kramfors räknar med att 25 tjänster försvinner inom administrationen genom naturliga avgångar men också troligen genom uppsägningar.

De allra flesta av kommunerna som drar ned svarar att det kommer att ske inom gymnasieskolan, i många fall beroende på vikande elevunderlag. Många kommuner försöker också dra ned på administrationen. Vissa minskar också personalstyrkan på grund av att man lägger ut verksamhet på entreprenad eller
inför LOV, lagen om valfrihetssystem, i äldre- och handikappomsorgen.

De flesta kommunerna tror att de kommer att klara uppsägningarna genom naturliga avgångar, det vill säga att man inte återbesätter tjänster vid pensioneringar. Men ett 20-tal av kommunerna tror att det kommer att krävas uppsägningar.

Många av de som drar ned är små kommuner i glesbygd. Men även Sundsvall räknar med att dra ned på administrationen till följd av flera friskolor och privatiseringar inom äldreomsorgen.

– Minskar vi i våra större kärnverksamheter måste vi dra ned på stödet också. Vi försöker alltid jobba med frivilliga avgångar först men det är troligt att vi inte klarar det, säger HR-direktören Charlotte Sandelius.

Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, säger att det finns olika anledningar till att kommuner drar i bromsen. Många ser över sina utgifter för att klara krympande skatteintäkter till följd av minskande folkmängd eller ökande arbetslöshet på grund av lågkonjunkturen.

– Det är en blandning av en osäker samhällsekonomisk utveckling och varslen i den privata sektorn bidrar naturligtvis till osäkerheten. Dessutom har kommunerna ett ökat kostnadstryck på grund av ökande krav från allmänheten, åldrande befolkning och stora investeringsbehov för att rusta upp sådant som byggdes för 30–40 år sedan.

Några kommuner, knappt var tionde, svarar att man kommer att öka antalet anställda. En av dem är Gällivare. Orsaken är att det behövs mer folk när man flyttar hela samhället Malmberget på grund av gruvdriften.

– Vi kommer att bygga nya sporthallar och planera mark för nya bostäder. Det behövs personal inom bygg och anläggning men det blir också mycket kringarbete med löneutbetalningar och administration, säger personalchefen Lena Rantakyrö.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!