×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Tre av tio kommuner drar ner på personal

2013-01-23, Tidningenvision.se

Oron för sämre tider växer. En undersökning Tidningen Vision har gjort visar att många kommuner räknar med att minska på personalstyrkan under året.

Fakta

I december skickade vi en enkät till kommunerna med frågan: Hur många anställda tror du att din kommun kommer att ha i december 2013? 198 av de 290 kommunerna svarade. 62 svarade färre än i dag, 120 svarade lika många som i dag, 16 svarade flera än i dag.

Under hösten ökade antalet varsel kraftigt i Sverige. Bara i november varslades nästan 10 000 personer, en ökning med över 50 procent jämfört med året innan. De allra flesta som varslats jobbar i den privata sektorn, normalt drabbas kommuner och landsting både senare och i mindre utsträckning.

Men en enkätundersökning Tidningen Vision gjort visar att nästan en tredjedel, 31 procent, av kommunerna tror att de kommer att dra ned på personal i år.

Bland dem finns bland andra Finspång som uppger att det kommer att krävas uppsägningar inom gymnasieskolan och administrationen för att klara underskottet på 55 miljoner kronor. Kramfors räknar med att 25 tjänster försvinner inom administrationen genom naturliga avgångar men också troligen genom uppsägningar.

De allra flesta av kommunerna som drar ned svarar att det kommer att ske inom gymnasieskolan, i många fall beroende på vikande elevunderlag. Många kommuner försöker också dra ned på administrationen. Vissa minskar också personalstyrkan på grund av att man lägger ut verksamhet på entreprenad eller
inför LOV, lagen om valfrihetssystem, i äldre- och handikappomsorgen.

De flesta kommunerna tror att de kommer att klara uppsägningarna genom naturliga avgångar, det vill säga att man inte återbesätter tjänster vid pensioneringar. Men ett 20-tal av kommunerna tror att det kommer att krävas uppsägningar.

Många av de som drar ned är små kommuner i glesbygd. Men även Sundsvall räknar med att dra ned på administrationen till följd av flera friskolor och privatiseringar inom äldreomsorgen.

– Minskar vi i våra större kärnverksamheter måste vi dra ned på stödet också. Vi försöker alltid jobba med frivilliga avgångar först men det är troligt att vi inte klarar det, säger HR-direktören Charlotte Sandelius.

Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, säger att det finns olika anledningar till att kommuner drar i bromsen. Många ser över sina utgifter för att klara krympande skatteintäkter till följd av minskande folkmängd eller ökande arbetslöshet på grund av lågkonjunkturen.

– Det är en blandning av en osäker samhällsekonomisk utveckling och varslen i den privata sektorn bidrar naturligtvis till osäkerheten. Dessutom har kommunerna ett ökat kostnadstryck på grund av ökande krav från allmänheten, åldrande befolkning och stora investeringsbehov för att rusta upp sådant som byggdes för 30–40 år sedan.

Några kommuner, knappt var tionde, svarar att man kommer att öka antalet anställda. En av dem är Gällivare. Orsaken är att det behövs mer folk när man flyttar hela samhället Malmberget på grund av gruvdriften.

– Vi kommer att bygga nya sporthallar och planera mark för nya bostäder. Det behövs personal inom bygg och anläggning men det blir också mycket kringarbete med löneutbetalningar och administration, säger personalchefen Lena Rantakyrö.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Gästspel som chef

De flesta chefer i landsting och regioner är anställda på tidsbegränsade förordnanden. Det underlättar avslut av uppdrag, menar arbetsgivarna. Men Vision varnar för dåliga förutsättningar och svagt skydd.  2018-09-06

Foto: Sören Andersson

Skippade korta kontrakt

I Sörmlands landsting är det numera tillsvidareanställning som gäller för chefer. Det ger ökad trygghet för alla, menar både arbetsgivare och anställda.  2018-09-06

Lotta Dellve, professor vid Göteborgs universitet. Foto: Ulf Nilsson

”Låt chefer växa in i rollen”

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar. Det har inte gjorts särskilda studier om anställningsformens betydelse, däremot finns resultat som visar på vikten av att ge chefer tid att växa in i rollen som ledare.  2018-09-06

”Vi är långt ifrån färdiga med att skapa bra arbetsvillkor för chefer, utan jobbar medvetet för att försöka bli ännu bättre”, säger Lars ­Liljedahl, vård- och omsorgschef i Östersunds kommun. Foto: Sören Andersson

Svårt att bemanna drömjobb

Det är fortsatt svårt att rekrytera chefer inom socialtjänsten. Det uppger en majoritet av landets socialchefer i Visions färska socialchefsrapport. Men i Östersund går man mot strömmen.  2018-10-01

Till arkivet

Ledare: Vinna eller försvinna

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!