×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Privat konkurrens trissar upp bolagens vd-löner

2013-01-25, Tidningenvision.se

Toppcheferna i de kommunala bolagen har högre löner än kollegerna i kommuner och landsting. Konkurrensen med näringslivet pressar upp lönerna till allt högre nivåer.

Att bilda kommunala bolag har varit en trend sedan 1980-talet. I dag finns 1 734 kommun- och landstingsägda bolag i Sverige. 21 av de 30 största bolagen verkar inom energi- och bostadssektorn. Alla konkurrerar med den privata marknaden och måste både ge vinst och ta samhällsansvar.

Tidningen Visions genomgång visar att vd-lönerna i de 30 största bolagen är betydligt högre än för de bäst betalda kommun- och landstingscheferna.

Den högst betalda tjänstemannen i landstingen, Birgir Jacobsson, chef för 15 000 anställda på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, tjänar 179 900 kronor i månaden. Det kan jämföras med Tomas Werngren, chef över 64 anställda på Kommuninvest, som har en månadslön på 219 400 kronor.

I kommunerna tjänar Stockholms stadsdirektör Irene Svenonius mest. Hon basar över 40 000 anställda och tjänar 146 000 kronor.

Anna Thomasson, som forskar om kommunala bolag vid Lunds universitet, säger att bolagiseringar tenderar att driva upp topplönerna.

– Generellt kan man se att lönerna blir lite högre när en verksamhet övergår från förvaltningsform till bolagsform. En förklaring kan vara att det finns större utrymme för bonussystem som är kopplade till resultatet, säger Anna Thomasson.

En annan förklaring är konkurrensen med privata företag. Det anser Monica Ericsson, vd för KFS, en arbetsgivarorganisation för kommun- och landstingsägda bolag.

– Då ska ju villkoren för både medarbetare och chefer vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga. Det gäller ju framför allt i energibolag där konkurrensen är stor men även i vissa andra bolag.

Det är inte bara Tomas Werngren på Kommuninvest som har en riktigt hög lön. Anders Jonsson är vd på Tekniska verken som ägs av Linköpings kommun. Han rekryterades 2010 och tjänar nu 208 000 kronor i månaden. Det kunde dock ha blivit betydligt dyrare, säger Gösta Gustavsson (C), styrelseordförande i Tekniska verken.

– Han har klart lägre lön än sin företrädare som hade mer än 100 000 kronor mer i månaden. Några som vi intervjuade hade dubbelt så höga lönekrav som Anders Jonsson sedan fick, säger Gösta Gustavsson.

Han tycker att Anders Jonsson är väl värd sin lön men han är kritisk till vd-lönerna i framför allt stora privata företag som han kallar orealistiska. Han befarar att konkurrensen med de privata företagen
kommer att göra det svårt att hitta bra chefer.

– Bland dem som är duktiga är lönekraven väldigt höga. Det kan naturligtvis ge problem att hitta folk om man har en begränsning i vad man tycker är rimligt att betala, säger han.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!