×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Insatsgrupper får unga att lämna brottets bana

2013-02-22, Tidningenvision.se

I tolv kommuner arbetar socialtjänsten och polisen sida vid sida mot gängkriminaliteten bland ungdomar. I Södertälje är modellen med sociala insats­grupper framgångsrik.

– Antalet ungdomsbrott har minskat dramatiskt. Om man någonsin ska komma till rätta med situationen i Södertälje är det nog så här man måste jobba, säger Rosemarie Lundkvist, gruppchef för den sociala insatsgruppen i Södertälje.

Idén med sociala insatsgrupper kläcktes av den förre länspolismästaren i Stockholm Carin Götblad för nästan tre år sedan. Regeringen beslutade därefter att pilotprojekt skulle skapas i tolv kommuner i landet. Tanken var att socialtjänst, polis, skola och andra aktörer tillsammans skulle massmobilisera mot unga så kallade mängdbrottslingar.

I Södertälje fanns sedan tidigare projektet Snabba insatser mot kriminella som var ett samarbete mellan socialtjänst och polis. När kommunen valdes ut var det bara att byta namn på verksamheten och köra vidare.

Och det fanns mycket att ta tag i. Södertälje har under många år präglats av grov brottslighet och hårda motsättningar mellan olika etniska grupper.

– Vi har stora problem med gängkriminaliteten och det jäser ute i många bostadsområden. Därför är det nödvändigt att polis och socialtjänst gör någonting tillsammans, säger kriminalkommissarie Bengt Jansson, som representerar polisen i projektet.

En kartläggning visade att det fanns 28 ungdomar från 15 år som hade begått fler än fyra grova brott under det senaste året. Därefter krävdes ett medgivande från ungdomen i fråga och föräldrarna så att polisens och socialtjänstens sekretess kunde hävas.

14 ungdomar fick sedan en egen lots, en kontaktpolis och en fältassistent. Tanken är att de vuxna ska bilda ett finmaskigt skyddsnät som de unga inte kan slinka igenom.

Socionomen Oscar Ruderstad är en av de fyra lotsarna, som ingår i den nu permanenta verksamheten. Han beskriver ett möte mellan två olika kulturer: socialtjänstens med sin vilja att se bakomliggande förklaringar till ungdomarnas problem och polisen med sin inriktning på tvångsmetoder.

– I början fanns ett avstånd, men det har minskat efterhand. Att vi sitter i samma lokaler betyder mycket. Jag tror inte att det går att jobba på det här sättet om man inte gnuggas ihop i vardagen, säger han.

De utvärderingar som har gjorts visar på goda resultat i Södertälje. Antalet ungdomsbrott har minskat under det senaste året och ingen av de ungdomar som ingår i projektet har begått några brott – om man bortser från en kille som åkte moped utan hjälm.

– Jag är vanligtvis ingen skitoptimist, men jag är faktiskt överraskad. De fortsätter att begå brott under ett par månader, men sedan upphör den brottsliga verksamheten. Så har det varit för alla, konstaterar Rosemarie Lundkvist.

I höstas utvidgades projektet i Södertälje och numera riktar man sig också till en grupp lite äldre brottslingar, 18–25 år, som har suttit i fängelse och vill lämna sitt kriminella nätverk. Någon utvärdering finns inte än, men mycket tyder på att verksamheten är efterlängtad.

– Jag är förvånad över att så många ringer själva. Tydligen pratar de kriminella med varandra om att vi finns. Men om de verkligen lämnar sina gäng är för tidigt att uttala sig om, säger Oscar Ruderstad.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!