×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Risk att lean rinner ut i sanden

2013-08-30, Tidningenvision.se

Lean. Så lyder numera svaret på frågan hur man effektiviserar en verksamhet i kommuner och landsting. Men många ambitiösa satsningar somnar in efter ett par år. Samtidigt varnar forskare för att arbetssättet kan leda till ökad stress och minskad arbetsglädje.

Fakta

  • Lean som skulle göra arbetet mer effektivt blev istället en stressfaktor. De anställda upplevde att själva kärnan i deras arbete inte rymdes inom modellen. Det var några av slutsatserna i ett forskningsprojekt vid Århus universitet i Danmark om lean inom offentlig sektor.
  • Lean ger till både positiva och negativa effekter för de anställda. Mer lagarbete och ökad kompetens är några av fördelarna. Kritikerna pekar på att arbetsinnehållet tunnas ut samtidig som övervakningen och kontrollen ökar. Det är slutsatsen i rapporten Lean i kommun och myndighet från Innovationsrådet 2012.

– Ledningen missar ofta att förankra modellen bland medarbetarna, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, som deltar i ett forskningsprojekt om förändringsarbete inom sjukvården.

Vad är egentligen lean? Definitionerna är många och varianterna otaliga, men det går att spåra en bärande grundtanke – alla arbetsmoment som inte är värdeskapande ska skalas bort. Det betyder i klartext att saker som varken ökar produktiviteten, sänker kostnaderna eller förbättrar kvaliteten i verksamheten ska man sluta göra.

Modellen, som har sitt ursprung i den japanska bilindustrin, sprider sig nu inte bara inom produktionsindustrin utan även inom offentlig sektor. Minst häften av landstingen och ett 70-tal kommuner har någon form av leanprojekt på gång, enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

De flesta verksamhetstyper finns representerade. I social­tjänsten i Sundsvall jobbar familjerättsgruppen med lean för att förbättra relationen med föräldrarna. På stadsbiblioteket i Södertälje används modellen för att rationalisera flödet av böcker från inköp till gallring.

Oftast är det just arbetsflöden och samarbete mellan olika enheter som står i centrum. Syftet är i regel att öka produktiviteten, men behovet av att sänka kostnaderna spelar också in.

Stefan Tengblad ser fördelar med modellen. Lean erbjuder ett antal verktyg för att strukturera en arbetsprocess och den verksamhet som har effektivitetsproblem kan förbättra sitt arbetsflöde. Men han vänder sig mot de förenklingar som han tycker genomsyrar hela tänket.

– Det låter ju bra att man ska undvika arbetsmoment som inte är värdeskapande, men problemet är att man inte alltid vet vad som skapar värde. Ett tillsynes meningslöst möte kan ge viktiga uppslag.

Den viktigaste framgångsfaktorn är att få med sig personalen. När processen styrs uppifrån, antingen med hjälp av externa konsulter eller av högsta ledningen, är chansen att lyckas liten. Särskilt tydligt är det inom kommuner och landsting, menar Stefan Tengblad, där medarbetarna är vana att arbete som självständiga yrkesutövare.

– Man missar ofta målet för att det är svårt att få med sig medarbetarna. Det beror på att besluten ofta kommer upp­ifrån. Då uppfattar de anställda hela modellen som något som skapar stress och stjäl tid från deras verkliga arbete. När engagemanget minskar är det många projekt som somnar in, säger han.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!