×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Risk att lean rinner ut i sanden

2013-08-30, Tidningenvision.se

Lean. Så lyder numera svaret på frågan hur man effektiviserar en verksamhet i kommuner och landsting. Men många ambitiösa satsningar somnar in efter ett par år. Samtidigt varnar forskare för att arbetssättet kan leda till ökad stress och minskad arbetsglädje.

Fakta

  • Lean som skulle göra arbetet mer effektivt blev istället en stressfaktor. De anställda upplevde att själva kärnan i deras arbete inte rymdes inom modellen. Det var några av slutsatserna i ett forskningsprojekt vid Århus universitet i Danmark om lean inom offentlig sektor.
  • Lean ger till både positiva och negativa effekter för de anställda. Mer lagarbete och ökad kompetens är några av fördelarna. Kritikerna pekar på att arbetsinnehållet tunnas ut samtidig som övervakningen och kontrollen ökar. Det är slutsatsen i rapporten Lean i kommun och myndighet från Innovationsrådet 2012.

– Ledningen missar ofta att förankra modellen bland medarbetarna, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, som deltar i ett forskningsprojekt om förändringsarbete inom sjukvården.

Vad är egentligen lean? Definitionerna är många och varianterna otaliga, men det går att spåra en bärande grundtanke – alla arbetsmoment som inte är värdeskapande ska skalas bort. Det betyder i klartext att saker som varken ökar produktiviteten, sänker kostnaderna eller förbättrar kvaliteten i verksamheten ska man sluta göra.

Modellen, som har sitt ursprung i den japanska bilindustrin, sprider sig nu inte bara inom produktionsindustrin utan även inom offentlig sektor. Minst häften av landstingen och ett 70-tal kommuner har någon form av leanprojekt på gång, enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

De flesta verksamhetstyper finns representerade. I social­tjänsten i Sundsvall jobbar familjerättsgruppen med lean för att förbättra relationen med föräldrarna. På stadsbiblioteket i Södertälje används modellen för att rationalisera flödet av böcker från inköp till gallring.

Oftast är det just arbetsflöden och samarbete mellan olika enheter som står i centrum. Syftet är i regel att öka produktiviteten, men behovet av att sänka kostnaderna spelar också in.

Stefan Tengblad ser fördelar med modellen. Lean erbjuder ett antal verktyg för att strukturera en arbetsprocess och den verksamhet som har effektivitetsproblem kan förbättra sitt arbetsflöde. Men han vänder sig mot de förenklingar som han tycker genomsyrar hela tänket.

– Det låter ju bra att man ska undvika arbetsmoment som inte är värdeskapande, men problemet är att man inte alltid vet vad som skapar värde. Ett tillsynes meningslöst möte kan ge viktiga uppslag.

Den viktigaste framgångsfaktorn är att få med sig personalen. När processen styrs uppifrån, antingen med hjälp av externa konsulter eller av högsta ledningen, är chansen att lyckas liten. Särskilt tydligt är det inom kommuner och landsting, menar Stefan Tengblad, där medarbetarna är vana att arbete som självständiga yrkesutövare.

– Man missar ofta målet för att det är svårt att få med sig medarbetarna. Det beror på att besluten ofta kommer upp­ifrån. Då uppfattar de anställda hela modellen som något som skapar stress och stjäl tid från deras verkliga arbete. När engagemanget minskar är det många projekt som somnar in, säger han.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Resan mot framtiden

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder riksdagens kaxiga mål. Chefer i kommuner och landsting får bära ett stort ansvar.  2018-11-09

Enhetschefen Louise ­Andersson (mitten) är stolt över sina chefskollegor, och tycker att de är värda den satsning som Sala kommun gör. Foto: Jonas Bilberg

Lönesatsning i flera kommuner

Det är enhetschefernas år i år. I alla fall sett till löneutfallet. Åtminstone i ett flertal kommuner.  2018-11-09

Från präst till före­läsare på heltid. Ann-Christine Ruuth lär chefer göra arbetsplatsen transinkluderande. Foto:  André De Loisted

Transformerar synen på HBTQ

Vad behöver transpersoner på jobbet? Samma sak som alla andra: att bli sedd och bekräftad. Ann-Christine Ruuth har en mission. Att lära chefer HBTQ-kunskap.  2018-11-09

”Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren”, säger Marie-Anne Karlsson (till höger) om beredskapsavtalet. Kollegan Monica Kihlström är också nöjd. Foto: Mikael ljungström

Betald ledighet efter beredskap

Inskränkning i privatlivet men tryggare medarbetare och betald ledighet var nionde fredag. Nu finns beredskapsavtal för enhetschefer i omsorgen i Karlsborgs kommun.  2018-11-09

Till arkivet

Ledare: Ta mig i handen

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!