×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Låst dörr splittrar demensvården

2013-08-29, Tidningenvision.se

Åter höjs kraven på att tillåta tvångsåtgärder, som grindar och lås, på landets demensboenden. Bland enhetschefer är åsikterna delade. En del applåderar, andra menar att lagar skulle hämma personalens kompetens.

Fakta

  • Ytterdörren kan vara låst men låset måste vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp.
  • Kodlås är i praktiken samma sak som låst dörr för de flesta dementa.
  • Bälte får bara användas med samtycke. Är syftet att hålla fast den enskilde är det inte tillåtet.
  • Brickbord är tillåtna bara om den enskilde ger sitt medgivande.
  • Vårdersonal får inte behandla enskilda i smyg mot deras vilja, till exempel blanda medicin i maten.

Vad får man göra för att skydda en dement person från att skada sig själv och andra? Låsa personens dörr? Smyga ner livsnödvändig medicin i maten? Sätta ett blockerande brickbord framför en vinglig rullstolsburen äldre herre?

Sedan en 72-årig man hittats inlåst i ett sex kvadratmeter stor skrubb på ett äldreboende i Huddinge har diskussionen om vad man får göra inom demensvården åter flammat upp. För trots att inlåsning och tvångsmedicinering är förbjudet, används det regelbundet inom demensvården – för att värna om den äldre.

Lars Eklund, enhetschef på demensboendet Birkagården i Söderköping, är väl bekant med de svåra avvägningarna. Han tror att det är svårt att komma ifrån att det uppkommer krissituationer där anställda blir osäkra på om de överträtt lagens regler. Därför är han också positiv till en skapare lagtext.

– Jag kan instämma i att det finns ett behov av förtydliganden i vissa lägen. Bland annat att man är jättetydlig vad som gäller vid inlåsning. Kraven har med all rätt ökat kraftigt de senaste åren och det är stor skillnad på verksamheten i dag jämfört med 1999 när jag började här, säger Lars Eklund.

Han beskriver demensvården som en balansgång mellan individens behov av tillsyn och självständighet. Sedan flera år arbetar Birkagården med handlingsplaner för att lösa svåra vårdsituationer.

Det kan till exempel röra sig om att tillfälligt ta in mer personal, ta hjälp av experter på demenssjukdomar och ändra på rutiner. Det kan vara att bara en person i taget går in till brukaren för att det ska bli lättare att fokusera, eller att man låter boende som vill sova lite längre på morgonen få göra det och kanske vakna till lugn musik.

– En trygg och hemlik miljö, bra bemötande och en meningsfull tillvaro är avgörande. Lyckas vi skapa det minskar oro och aggressivitet och därmed behovet av tvingande skyddsåtgärder, säger han.

Tidningen Vision har talat med ett 20-tal enhetschefer på demensboenden i landet. Några säger att det inte förekommer tvångsåtgärder på deras boenden, men de flesta menar att det är en gråzon där man ibland tvingas till handlingar som skulle kunna definieras som lagbrott. Knappt hälften av de tillfrågade cheferna välkomnar en tydligare lagstiftning.

Men det finns de som har invändningar. Som Marika Palm, enhetschef på Ranrikegården i Kungälv.

– Spontant känner jag att det vore farligt om vi har för hårda och stela lagar. Risken är att vi slutar tänka, att vi tar den enkla vägen i stället för att diskutera, med all kunskap vi har, hur vi ska arbeta i svåra situationer.

I stället önskar Marika Palm mer utbildning.

– Sanningen är att vi generellt inte är tillräckligt utbildade. Vi skulle klara det bättre om alla inom demensvården hade högskolekompetens eller i alla fall mer utbildning. Det skulle ge medarbetarna ett språk för att diskutera de etiska dilemman deras vardag är fylld av, säger hon.

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!