×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Att arbeta i andras hem ska bli säkrare

2012-11-19, Tidningenvision.se

De som jobbar i andras hem löper större risk än andra att drabbas av arbetsrelaterade skador. Därför har AFA Försäkring tagit fram ett arbetsmaterial som ska förbättra arbetsmiljön.

Fakta

AFA Försäkrings statistik visar att personal inom hemtjänst, personlig assistans, biståndshandläggning och LSS-boenden oftare än andra yrkesgrupper drabbas av arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Den vanligaste diagnosen är belastningsskador (rygg, nacke och axlar), följt av utbrändhet/depression. Enligt statistiken har hot och våld blivit ett större arbetsmiljöproblem under senare år.

– Vård i hemmet blir allt vanligare och de anställda utgör en stor och utsatt yrkesgrupp. Därför är det här en viktig satsning, säger Rolf Johansson, projektledare på AFA Försäkring.

Statistik visar att personal som arbetar i andras hem oftare än andra yrkesgrupper drabbas av arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Det är anledningen till att AFA Försäkring fick i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och de fackliga organisationerna att ta fram ett utbildningsprogram.

Grundtanken med arbetsmaterialet, som heter Vård i annans hem, är att de anställda själva är bäst lämpade att förbättra sin egen arbetsmiljö. På gemensamma personalträffar diskuterar man allt från samtalsklimatet kolleger emellan till riskfaktorer i vardagen.

Materialet används redan av sex kommuner/stadsdelsförvaltningar runt om i landet.

Dagmar Stenman, enhetschef för Bredängs LSS-boende och ytterligare två boenden i stadsdelen Skärholmen i Stockholm, påbörjade arbetet med sin personalgrupp på en Ålandsresa i vintras.

Utöver en film om vad som har hänt inom LSS-området – den långa vägen från stora institutioner till egna lägenheter – samtalade man också om alla de yrkesroller som finns runt en brukare. Mycket krut lades också på att diskutera hur man pratar med varandra i arbetsgruppen och hur man tycker att samtalsklimatet borde vara.

– Det känns som en naturlig startpunkt. Egentligen är det det som är arbetsmiljön – hur vi talar till och uppträder mot varandra. De anställda kommer från många olika kulturer och vi tolkar ord och tonfall på olika sätt. Ett mål är att vi ska komma överens om ett samtalskontrakt om hur vi pratar med varandra i personalgruppen och med de boende, säger Dagmar Stenman.

Efter resan till Åland har personalen påbörjat arbetet med riskanalyser för att eliminera olyckshändelser. Tre områden är utvalda.

– Vi har pratat om risken för halka om någon spiller vatten på golvet, om hot och våld och om risken för brand. Nyligen fick en medarbetare brännskador när han tog i en adapter till en rakapparat. Nu har vi skapat handlingsplaner för att undvika sådant i framtiden.

Dagmar Stenman är positiv till arbetsmaterialet och konstaterar att arbetet leder till många intressanta diskussioner. Att gå igenom alla kapitel och slaviskt följa det omfattande materialet har hon dock inga planer på.

– Nej, det gör vi inte. Behoven kan se olika ut i olika arbetsgrupper. Vi ser materialet som en verktygslåda varifrån vi väljer ut de delar som är mest angelägna för oss och försöker göra dem så grundligt som möjligt, säger hon.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!