×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Att arbeta i andras hem ska bli säkrare

2012-11-19, Tidningenvision.se

De som jobbar i andras hem löper större risk än andra att drabbas av arbetsrelaterade skador. Därför har AFA Försäkring tagit fram ett arbetsmaterial som ska förbättra arbetsmiljön.

Fakta

AFA Försäkrings statistik visar att personal inom hemtjänst, personlig assistans, biståndshandläggning och LSS-boenden oftare än andra yrkesgrupper drabbas av arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Den vanligaste diagnosen är belastningsskador (rygg, nacke och axlar), följt av utbrändhet/depression. Enligt statistiken har hot och våld blivit ett större arbetsmiljöproblem under senare år.

– Vård i hemmet blir allt vanligare och de anställda utgör en stor och utsatt yrkesgrupp. Därför är det här en viktig satsning, säger Rolf Johansson, projektledare på AFA Försäkring.

Statistik visar att personal som arbetar i andras hem oftare än andra yrkesgrupper drabbas av arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Det är anledningen till att AFA Försäkring fick i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och de fackliga organisationerna att ta fram ett utbildningsprogram.

Grundtanken med arbetsmaterialet, som heter Vård i annans hem, är att de anställda själva är bäst lämpade att förbättra sin egen arbetsmiljö. På gemensamma personalträffar diskuterar man allt från samtalsklimatet kolleger emellan till riskfaktorer i vardagen.

Materialet används redan av sex kommuner/stadsdelsförvaltningar runt om i landet.

Dagmar Stenman, enhetschef för Bredängs LSS-boende och ytterligare två boenden i stadsdelen Skärholmen i Stockholm, påbörjade arbetet med sin personalgrupp på en Ålandsresa i vintras.

Utöver en film om vad som har hänt inom LSS-området – den långa vägen från stora institutioner till egna lägenheter – samtalade man också om alla de yrkesroller som finns runt en brukare. Mycket krut lades också på att diskutera hur man pratar med varandra i arbetsgruppen och hur man tycker att samtalsklimatet borde vara.

– Det känns som en naturlig startpunkt. Egentligen är det det som är arbetsmiljön – hur vi talar till och uppträder mot varandra. De anställda kommer från många olika kulturer och vi tolkar ord och tonfall på olika sätt. Ett mål är att vi ska komma överens om ett samtalskontrakt om hur vi pratar med varandra i personalgruppen och med de boende, säger Dagmar Stenman.

Efter resan till Åland har personalen påbörjat arbetet med riskanalyser för att eliminera olyckshändelser. Tre områden är utvalda.

– Vi har pratat om risken för halka om någon spiller vatten på golvet, om hot och våld och om risken för brand. Nyligen fick en medarbetare brännskador när han tog i en adapter till en rakapparat. Nu har vi skapat handlingsplaner för att undvika sådant i framtiden.

Dagmar Stenman är positiv till arbetsmaterialet och konstaterar att arbetet leder till många intressanta diskussioner. Att gå igenom alla kapitel och slaviskt följa det omfattande materialet har hon dock inga planer på.

– Nej, det gör vi inte. Behoven kan se olika ut i olika arbetsgrupper. Vi ser materialet som en verktygslåda varifrån vi väljer ut de delar som är mest angelägna för oss och försöker göra dem så grundligt som möjligt, säger hon.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Gästspel som chef

De flesta chefer i landsting och regioner är anställda på tidsbegränsade förordnanden. Det underlättar avslut av uppdrag, menar arbetsgivarna. Men Vision varnar för dåliga förutsättningar och svagt skydd.  2018-09-06

Foto: Sören Andersson

Skippade korta kontrakt

I Sörmlands landsting är det numera tillsvidareanställning som gäller för chefer. Det ger ökad trygghet för alla, menar både arbetsgivare och anställda.  2018-09-06

Lotta Dellve, professor vid Göteborgs universitet. Foto: Ulf Nilsson

”Låt chefer växa in i rollen”

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar. Det har inte gjorts särskilda studier om anställningsformens betydelse, däremot finns resultat som visar på vikten av att ge chefer tid att växa in i rollen som ledare.  2018-09-06

”Vi är långt ifrån färdiga med att skapa bra arbetsvillkor för chefer, utan jobbar medvetet för att försöka bli ännu bättre”, säger Lars ­Liljedahl, vård- och omsorgschef i Östersunds kommun. Foto: Sören Andersson

Svårt att bemanna drömjobb

Det är fortsatt svårt att rekrytera chefer inom socialtjänsten. Det uppger en majoritet av landets socialchefer i Visions färska socialchefsrapport. Men i Östersund går man mot strömmen.  2018-10-01

Till arkivet

Ledare: Vinna eller försvinna

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!