×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fackligt upprop mot ökat politikerstyre

2012-03-22, Tidningenvision.se

Majoriteten i Vallentuna vill skrota kommundirektören och öka politikernas inflytande. Vision och nio andra fackförbund protesterar och varnar för att man får rädda chefer som inte vågar ta initiativ.

Den nuvarande kommundirektören i Vallentuna har sagt upp sig. Men den politiska majoriteten tänker inte rekrytera någon ny högsta tjänsteman. Istället föreslår man en organisation där förvaltningscheferna rapporterar direkt till sina nämndordföranden. Därtill inrättas en stab för kommunledningskontoret med en kanslichef i toppen som ställs under kommunstyrelsens arbetsutskott.

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Örjan Lid (M), är bakgrunden att det tar lång tid att rekrytera en ny kommundirektör och att de dessutom i regel stannar ganska kort tid på sin post. Men han sticker inte under stol med att han vill öka politikernas inflytande.

– Tanken är att vi ska ha en närmare kontakt  mellan förvaltningschefer och nämndordförande. Det är klart att det blir en större politisk input på flera områden, och syftet är också att stärka politikermakten, säger han.

Förslaget har inte förhandlats med facken men ett första beslut har redan klubbats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Oron bland anställda är stor.

– Att ta bort kommundirektören innebär ett jättestor fara för ledarskapet. Cheferna blir knutna till sina politiker som kan straffa och belöna. Risken är väldigt stor att det blir rädda chefer, som i sin tur sprider den rädslan vidare, säger personalchef Ola Brandell.

Tio fackförbund har nu gått samman i ett gemensamt upprop där man varnar för kompetensflykt och en kultur med chefer som kommer att anpassa sig till vad politikerna för dagen tycker. I en kommunal demokrati ska de förtroendevalda säga vad som ska göras medan tjänstemännen ska ansvara för hur det ska göras, betonar facken som begär att förslaget dras tillbaka.

– De högre cheferna kommer att hamna i en beroendeställning till politikerna. Det kommer att göra utvecklingsarbete omöjligt, säger Martin Persson, enhetschef i kommunen och ledamot av Visions avdelningsstyrelse. 

Varför?

– Utan kommundirektör blir det direktstyrning från olika politiker till olika chefer. Så länge inte alla politiker är samstämmiga kommer det bli en otydlig linje som skiftar beroende på vilken politiker du rapporterar till. Det blir ett vobbligt och osäkert ledarskap, säger Martin Persson.
 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!