×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ny titel gav mer i lönekuvertet

2012-05-10, Tidningenvision.se

Nya yrkestitlar i Piteå kommun har lett till högre löner. Sex administratörer – som tidigare var assistenter och nu kan titulera sig handläggare – får 1 000 kronor extra i månaden.

– Det är ett steg i rätt riktning, men jag kan inte påstå att jag är nöjd, säger Marika Nilsson på miljö- och byggförvaltningen.

Det är Vision i Piteå kommun som har drivit frågan om nya titlar. För ett och ett halvt år sedan bad avdelningens ordförande Peter Forss kommunens cirka 50 assistenter att beskriva sitt arbete och resultatet presenterades för arbetsgivaren.

– De kallades för assistenter men det stämde inte med vad de gjorde. Brukare ringde och trodde att de skulle ge assistans. Titeln ska berätta vad man gör och då är administratör betydligt bättre, säger Peter Forss.

Kartläggningen av assistenterna visade också att ett antal personer hade så pass avancerade arbetsuppgifter att de i praktiken var handläggare. Därför gjordes en ny arbetsvärdering.

För att undvika godtyckliga bedömningar kom fack och arbetsgivare överens om att utgå från partsgemensamma AID-koder (arbetsidentifikation). Då kunde man enas om att administratören i huvudsak granskar, kontrollerar och sammanställer. Handläggare är den som i huvudsak utreder, planerar och utvärderar.

Efter arbetsvärderingen, som drog ut på tiden och blev klar för en dryg månad sedan, stod det klart att sex personer skulle få titeln handläggare. En av dem är Marika Nilsson, som tidigare hade titeln assistent på miljö- och byggförvaltningen.

Att hon numera är handläggare ser Marika Nilsson som en bekräftelse på att hon har ett kvalificerat arbete. Men hellre än en ny titel vill hon ha en lön som speglar hennes arbetsuppgifter.

– I praktiken är jag förvaltningens ekonom och då borde jag ha bättre betalt än 23 749 kronor i månaden. I alla fall inte sämre betalt än vissa nyanställda administratörer, säger Marika Nilsson

Peter Forss håller med om att löneökningen borde ha varit större, men tycker att den är ett steg i rätt riktning. Hans råd till andra som går i titelbytartankar är att gå försiktigt fram och se det som en process i två steg.

– Med dagens ekonomiska läge är det knappast möjligt att driva titelfrågan som en lönefråga.

– I våra diskussioner med arbetsgivaren har vi argumenterat för att titeln ska beskriva vad man faktiskt gör. När man väl har fått en ny titel kan man börja diskutera lönen, säger Peter Forss.

Den bilden bekräftar Stefan Larsson, personalchef i Piteå kommun.

– Vi har varit noga med att betona att titelbytet i sig inte är grund för höjda löner. Men när vi tittade på handläggargruppen blev det uppenbart att dessa sex personer låg relativt lågt, säger han.

Ligger de inte fortfarande lågt?

– Jag kan ha viss förståelse för den uppfattningen. Men jag tycker ändå att den bedömning vi har gjort är hyfsat adekvat, säger Stefan Larsson.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!