×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nytt avtal klart för Svenska kyrkan

2012-06-08, Tidningenvision.se

Lönerna för Visions medlemmar i Svenska kyrkans ska öka med minst 2,6 procent det kommande året. En nyhet i avtalet är att medlemmarna får större möjlighet att påverka sin arbetstid.

Fakta

Bättre villkor för visstidsanställda. Anställda som haft allmän visstidsanställning och vikariat i mer än tre år under en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställda.

Anställda får möjlighet att lokalt träffa överenskommelse om att byta pengarna i semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

Vid visstidsanställningar längre än tre månader införs en ömsesidig uppsägningstid på en månad. Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för uppsägning.

Präster får en arbetstidsförkortning med fem dagar, från tio till femton fridagar.

Provanställning får användas om det är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Den kan avbrytas av båda parter med en månads varsel.

Det nya avtalet mellan Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är ettårigt och gäller 4 500 medlemmar. Lönerna på arbetsplatserna ska öka med minst 2,6 procent i genomsnitt. Det finns dock inga individgarantier, vissa kan få mer och andra kan få mindre.

I avtalet finns en gräns för att lönen för 18-åringar inte får vara lägre än 17 905 kronor.

En av de stora nyheterna är att alla medlemmar kan få större möjlighet att själv bestämma över sin arbetstid förutsatt att det fungerar med verksamheten. Detta blir möjligt genom att den anställde kan komma överens med sin chef om så kallad ansvarsarbetstid.

–Vi gjorde en undersökning inför förra avtalsrörelsen och då svarade över 70 procent av medlemmarna att de ska prata med sin chef om att få ansvarsarbetstid. Nu levererar vi det och det är jag väldigt nöjd med, säger Visions ombudsman Kurt Blomqvist.

Ansvarsarbetstiden innebär att den anställda inte längre får någon övertidsersättning. I stället får de en löneökning som motsvarar den genomsnittliga övertidsersättningen de senaste två åren uppräknat med 10 procent. Både den anställde och chefen kan säga upp överenskommelsen om ansvarsarbetstid med en månads varsel om man inte tycker att det fungerar.

 Avtalet innebär också att lägerersättningen höjs med 7 procent till 535 kronor om dygnet.

Föräldrapenningtillägget, en extra ersättning på 10 procent av lönen som betalas ut i samband med föräldraledighet, ska även gälla för visstidsanställda om de varit anställda minst 365 dagar de senaste två åren före föräldraledigheten.

En försämring av avtalet är att löneskyddet för de som är under 55 år tas bort efter fem år.

–Det är en försämring som arbetsgivaren drivit väldigt hårt i den här och i den förra avtalsrörelsen. Men jag tycker ändå att vi har förhandlat fram bra villkor, säger Kurt Blomqvist.

Löneskyddet innebär att man får behålla sin lön även om man förflyttas till ett annat, sämre betalt jobb.  Skyddet gäller även i fortsättningen de som blir förflyttade på grund av sjukdom eller som är äldre än 56 år.

De som är yngre än 56 och blir förflyttade på grund av omorganisation, till exempel om två församlingar slås samman och en chef blir övertalig, lönesätts på det nya jobbet och får under fem år ett tillägg som täcker upp till den gamla lönen. Efter fem år tas tillägget bort.

–På fem år har man gott om tid att antingen ställa om sin ekonomi så att man kan klara sig på den kommande lägre lönen eller att faktiskt hinna hitta ett annat jobb. Så lång tid har man inte på sig i några omställningsavtal eller liknande, säger Kurt Blomqvist.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!