×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Många jobbar över utan att få betalt

2012-12-13, Tidningenvision.se

Många Visionmedlemmar arbetar övertid utan lön. Bland frikyrkans anställda och kommunala chefer är gratisjobb vanligast.

Tidningen Vision har gjort en undersökning om övertid bland 2 600 Visionmedlemmar som arbetar i Svenska kyrkan, frikyrkor och kommuner.

Den visar att övertidsarbetet är omfattande. 70 procent av de frikyrkoanställda och varannan kommunanställd jobbar övertid.

Dessutom är det vanligt att de anställda jobbar extra utan att vare sig få pengar eller kompensationsledigt. Var tredje övertidsarbetande i frikyrkan jobbar över varje vecka eller oftare utan att få någonting för det. I kommunerna är det 14 procent.

Extra vanligt med övertid utan kompensation är det bland chefer. Var tredje övertidsarbetande kommunal chef i undersökningen utför arbetsuppgifter på sin fritid varje vecka eller oftare.

Den vanligaste förklaringen är att man helt enkelt inte hinner plocka ut kompledigt – organisationerna är med andra ord för slimmade. Dessutom känner Visionmedlemmarna lojalitet med arbetsgivaren.

– Jobbar man med ordinarie arbetsuppgifter utanför arbetstid så sänker man sin egen timlön och bidrar till lönedumpning. Och det är så klart fel, säger Visions arbetsmiljöexpert Carola Löfstrand.

Hon poängterar att övertidsfrågan inte bara handlar om att få ersättning. Det är även en viktig hälsofråga.

– Vi har en arbetstidslag som reglerar hur mycket vi får jobba och lagen finns av hälsoskäl. Som arbetsgivare ska man se till att de anställda har en rimlig arbetsbelastning. Man kompromissar inte med folks hälsa, säger hon.

Jonas Bohman, områdeschef i äldreomsorgen i Vännäs kommun med 55 anställda under sig, har det stressigt i perioder. I synnerhet inför semestrarna då vikarier ska rekryteras och scheman ska snickras ihop.

Han ansvarar för en dygnetruntdriven verksamhet med många anställda som bara jobbar natt. Medarbetarsamtal och kontroll av verksamhet måste han göra sena kvällar och helger. Och då blir det gratisarbete. För flexavtalet gäller bara till 19.00 och för att få betalt därefter krävs någon form av katastrofhändelse.

– Jag har i snitt 80 övertidstimmar per år som jag inte får betalt för. Jag har skänkt bort tid för att verksamheten ska fungera. Många chefer är dumlojala och tänker på sig själva i sista hand, säger han.

Jonas Bohman har blivit bättre på att ställa krav sedan han började engagera sig fackligt i Vision.

Efter nyår ska Vännäs kommun utöka med en chef till inom äldreomsorgen, då minskar antalet anställda per chef till cirka 40 och trycket lättar något på Jonas Bohman och hans kolleger.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  2019-09-09

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  2019-09-11

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  2019-09-09

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  2019-09-09

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!