×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Rätten att tala inte självklar trots avtal

2011-05-12, Tidningenvision.se

Många kommuner har börjat kräva att de privata entreprenörer man anlitar ska ge sina anställda rätt att prata med media. Men hittills finns det ingen rättslig prövning som visar om avtalen håller.

Fakta

Anställda i kommuner och landsting har meddelarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär att de har rätt att anonymt berätta för medier om missförhållanden. Meddelarfriheten innebär också chefen inte får försöka ta reda på vem som pratat med medierna, eller straffa en anställd som lämnat en uppgift.

Anställda i privata företag har ingen lagstadgad meddelarfrihet

Omfattande privatiseringar av vård och omsorg, flera uppmärksammade fall av vanvård inom omsorgen och krav på lagskärpning från flera politiska partier har gjort frågan om meddelarfrihet i privata vård- och omsorgsföretag högaktuell.

Nu vill även Moderaterna att anställda i privata vårdföretag ska ha rätt gå till pressen och berätta om missförhållanden på jobbet. Men inte genom en lagändring utan genom avtal mellan kommunerna och företagen.

En granskning SKTF-tidningen har gjort visar dock att alla landsting utom två redan ställer krav på meddelarfrihet när de skriver avtal med privata vårdföretag. Bland kommunerna uppger en tredjedel av de 177 som svarat samma sak.

Norrköping är en av de kommuner som kräver att anställda i de privata företagen ska ha rätt att prata med media.

–Det ska vara samma regler i de privata företagen som i kommunen. Personalen där ska inte behöva hålla tyst om man ser missförhållanden, säger vård- och omsorgschefen Lars Carlsson.

Men frågan är vad ett avtal om meddelarfrihet egentligen är värt. Hittills har frågan inte prövats i domstol. Lennart Kjellander, upphandlingschef i Ystads kommun, tycker ändå att avtalen skickar en viktig signal.

–Det sätter ett moraliskt tryck på företagen, och vi vet att dessa företag är känsliga för kritik, säger han.

SKTF-tidningens rundringning till privata äldreboenden med avtal om meddelarfrihet antyder att personalen ändå drar sig för att tala med media. Det flesta tycker det är bra med meddelarfrihet och att de inte hört om problem på arbetsplatsen
– men de vill inte uttala sig i tidningen. Flera vet inte ens om att de har rätt att påtala brister.

Lars Carlsson i Norrköping har noterat att det vid flera tillfällen poppat upp kritik från anställda i tidigare privata verksamheter när kommunen tagit tillbaka driften.

–Då kan man undra varför personalen inte tog upp problemen när driften var privat. Om
det beror på lojalitet eller något annat vet jag inte.

Johanna Munters är verksamhetschef på Lillängens äldreboende i Nacka som drivs av Carema. Tidigare har hon även jobbat inom kommunal omsorg och varit fackligt aktiv i SKTF. Hon tycker att det är stor skillnad i öppenhet mellan kommunal och privat omsorg.

–En baksida med att jobba privat är att det blir väldigt slutet och man känner att man inte vågar säga så mycket. Allt ska gå via HR-specialister och informationschefen, säger hon.

Johanna Munters tror att både klimatet på arbetsplatsen och verksamheten skulle bli bättre om privatanställda hade rätt att tala med pressen utan att riskera repressalier.

–Tycker inte ledningen att meddelarfrihet är bra tror man ju att företaget kan ha något att dölja, säger hon.

Det finns även kommuner som tycker att avtal är fel väg att gå.

–Det är bättre att man tar ansvar för det här på riksnivå och utreder ordentligt vad som gäller innan vi i kommunerna lägger oss i. Det krävs lagstiftning, säger Leif Gripestam (M), kommunalråd i Täby som lagt ut mycket på entreprenad.
 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!