×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Rätten att tala inte självklar trots avtal

2011-05-12, Tidningenvision.se

Många kommuner har börjat kräva att de privata entreprenörer man anlitar ska ge sina anställda rätt att prata med media. Men hittills finns det ingen rättslig prövning som visar om avtalen håller.

Fakta

Anställda i kommuner och landsting har meddelarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär att de har rätt att anonymt berätta för medier om missförhållanden. Meddelarfriheten innebär också chefen inte får försöka ta reda på vem som pratat med medierna, eller straffa en anställd som lämnat en uppgift.

Anställda i privata företag har ingen lagstadgad meddelarfrihet

Omfattande privatiseringar av vård och omsorg, flera uppmärksammade fall av vanvård inom omsorgen och krav på lagskärpning från flera politiska partier har gjort frågan om meddelarfrihet i privata vård- och omsorgsföretag högaktuell.

Nu vill även Moderaterna att anställda i privata vårdföretag ska ha rätt gå till pressen och berätta om missförhållanden på jobbet. Men inte genom en lagändring utan genom avtal mellan kommunerna och företagen.

En granskning SKTF-tidningen har gjort visar dock att alla landsting utom två redan ställer krav på meddelarfrihet när de skriver avtal med privata vårdföretag. Bland kommunerna uppger en tredjedel av de 177 som svarat samma sak.

Norrköping är en av de kommuner som kräver att anställda i de privata företagen ska ha rätt att prata med media.

–Det ska vara samma regler i de privata företagen som i kommunen. Personalen där ska inte behöva hålla tyst om man ser missförhållanden, säger vård- och omsorgschefen Lars Carlsson.

Men frågan är vad ett avtal om meddelarfrihet egentligen är värt. Hittills har frågan inte prövats i domstol. Lennart Kjellander, upphandlingschef i Ystads kommun, tycker ändå att avtalen skickar en viktig signal.

–Det sätter ett moraliskt tryck på företagen, och vi vet att dessa företag är känsliga för kritik, säger han.

SKTF-tidningens rundringning till privata äldreboenden med avtal om meddelarfrihet antyder att personalen ändå drar sig för att tala med media. Det flesta tycker det är bra med meddelarfrihet och att de inte hört om problem på arbetsplatsen
– men de vill inte uttala sig i tidningen. Flera vet inte ens om att de har rätt att påtala brister.

Lars Carlsson i Norrköping har noterat att det vid flera tillfällen poppat upp kritik från anställda i tidigare privata verksamheter när kommunen tagit tillbaka driften.

–Då kan man undra varför personalen inte tog upp problemen när driften var privat. Om
det beror på lojalitet eller något annat vet jag inte.

Johanna Munters är verksamhetschef på Lillängens äldreboende i Nacka som drivs av Carema. Tidigare har hon även jobbat inom kommunal omsorg och varit fackligt aktiv i SKTF. Hon tycker att det är stor skillnad i öppenhet mellan kommunal och privat omsorg.

–En baksida med att jobba privat är att det blir väldigt slutet och man känner att man inte vågar säga så mycket. Allt ska gå via HR-specialister och informationschefen, säger hon.

Johanna Munters tror att både klimatet på arbetsplatsen och verksamheten skulle bli bättre om privatanställda hade rätt att tala med pressen utan att riskera repressalier.

–Tycker inte ledningen att meddelarfrihet är bra tror man ju att företaget kan ha något att dölja, säger hon.

Det finns även kommuner som tycker att avtal är fel väg att gå.

–Det är bättre att man tar ansvar för det här på riksnivå och utreder ordentligt vad som gäller innan vi i kommunerna lägger oss i. Det krävs lagstiftning, säger Leif Gripestam (M), kommunalråd i Täby som lagt ut mycket på entreprenad.
 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  för 11 dagar sedan

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  för 9 dagar sedan

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  för 11 dagar sedan

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  för 11 dagar sedan

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!