×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så lappar du ihop arbetsplatsträffen

På arbetsplatsträffen ska medarbetarna bjudas in till dialog och delaktighet. Det är i alla fall tanken, men de flesta har suttit på arbetsplatsträffar där det inte blivit som det är tänkt. Nyckeln är noggrann planering.

Att leda arbetsplatsträffar, eller APT, så att alla blir engagerade och aktiva är långt ifrån lätt. Kerstin Olofsson, författare till boken Aktiv arbetsplatsträff, jämför det med att dirigera en orkester.

– Du ska skapa en helhet samtidigt som alla enskilda måste få utrymme och komma fram. Och så ska det låta bra. Det krävs både planering och eftertanke för att det ska lyckas, säger hon.

Arbetsplatsträffen ingår som en del av överenskommelsen mellan arbetsgivaren å ena sidan och personal och fackförbund å andra sidan. Formerna styrs till stor del av det lokala

samverkansavtalet men träffarna ska vara en del av den ­löpande verksamheten. Medarbetarna ska få möjlighet till insyn och inflytande över frågor som rör deras jobb och arbetsmiljö såväl som ekonomi- och organisationsfrågor. Dessutom är det ett bra tillfälle för arbetsgruppen att bygga en gemenskap, en vi-känsla som gör att gruppen kan prestera bättre.

– Delaktighet skapar motivation och en ansvarskänsla och forskningen har visat att delaktighet även minskar stress. Men träffarna är också ett tillfälle då olika personalgrupper, som kanske inte möts i vardagen, kan kommunicera med varandra, säger Kerstin Olofsson.

Men hur gör man då för att få träffarna att fungera som det är tänkt? Ofta finns en hel del information som ska tas upp och träffarna riskerar att sluta i en lång monolog från chefen, eller att man fastnar i en diskussion om detaljer. Kerstin Olofsson återkommer till vikten av planering, både vad gäller tid och innehåll. Tid handlar både om grundläggande mötesvett: håll tiden i början och slutet, planera in en kaffepaus och avsätt tillräckligt med tid för varje punkt. Men det handlar också om tid att tänka.

– Våra hjärnor behöver tid för att bearbeta. Chefen har kanske gått och funderat på en idé länge, tar upp frågan på en APT och förväntar sig att alla ska ta ställning direkt på mötet, säger hon.

Beroende på vad det handlar om menar Kerstin Olofsson att det är bättre att avvakta med beslut till nästa möte, eller skicka ut informationen i förväg.

Den andra aspekten är innehåll. Vad ska tas upp och på vilket sätt? Det finns en hel del frågor av ren informationskaraktär som måste tas upp. De kan läggas i slutet på mötet och hållas så kort som möjligt. Annars är risken stor att det drar ut på tiden och man fastnar i diskussioner kring mindre viktiga detaljer. Energin och kreativiteten som finns i början ska användas till de frågor man verkligen vill fokusera på och som kräver engagemang.

– Det är bra att jobba med teman och ta ett ämne ordentligt, åtminstone några gånger per år. Och något som brukar vara viktigt för medarbetarna, som det i regel pratas alldeles för lite om, är den psykosociala arbetsmiljön, säger Kerstin Olofsson.

Som ledare för mötet kan man behöva fundera igenom hur medarbetarna ska få chans att få fram sina idéer, och hur man ska förhålla sig till de förslag som kommer fram. Avfärdas de bara för att de ­exempelvis redan prövats slutar förslagen snabbt att komma och medarbetarna blir passiva och oengagerade. Samtidigt finns också en gräns för hur mycket det går att samverka.

– Chefen måste vara bra på att lyssna men det är en balansgång. Man vill inte fastna i diskussioner och kan inte samverka i absurdum. Kommer man inte överens måste chefen kunna fatta ett beslut, säger Kerstin Olofsson

När mötet inleds är någon form av mötesstartare bra, till exempel att gå laget runt och låta alla säga en tanke kring dagens ämne. Sedan presenteras bakgrund och förutsättningar.

– Därefter kan man varva med smågrupper så att alla kommer med i samtalet. Max fem personer i varje grupp, tre brukar vara lagom. Om ­vädret tillåter kan man skicka ut dem att promenera runt huset och prata för att få igång kreativiteten, säger Kerstin Olofsson.

Hennes egen favoritmetod kallar hon för lapptäcket och går ut på att i mindre grupper skriva förslag eller ord på post-it-lappar som sedan redovisas för alla. Lapparna organiseras i kluster och sätts upp på ett blädderblock med rubriker på varje sida. Om det behövs kan man gå vidare med att betygsätta nuläget för varje rubrikpunkt, och vikta dem för att underlätta prioriteringen.

– Lapptäcket är väldigt bra eftersom alla idéer syns. Då blir det lätt korsbefruktningar och det kommer nya idéer, säger hon.

Den som trots välplanerade arbetsplatsträffar med angelägna ämnen känner att engagemanget sviktar kan behöva se över sitt eget förhållningssätt. Kommer du själv i tid? Tar du emot förslag från medarbetarna på ett bra sätt? Bjuder du in dem som är passiva att delta? Och är frågorna som tas upp angelägna för alla? Är svaren ja och du ändå upplever att engagemanget brister så kanske ni behöver en nystart. En metod Kerstin Olofsson själv använt är att utgå från samverkansavtalet.

– Dela ut den del av avtalet som beskriver varför vi har samverkan och vad vi ska samverka om. Be sedan var och en välja det ord som är viktigast. Skriv upp orden på en whiteboard och be dem motivera varför orden är viktiga, säger Kerstin Olofsson.            

Åtta frågor du bör svara ja på

 • Har ni arbetsplatsträffar regelbundet?
 • Har alla möjlighet att delta?
 • Tycker alla det är viktigt att vara med?
 • Är alla aktiva och tar ansvar för att träffarna blir bra?
 • Använder ni era APT för utveckling?
 • Kommer det fram nya idéer?
 • Skapar ni gemensamma lösningar?
 • Har ni roligt också?

Sju framgångsfaktorer

 • Planera mötena noga.
 • Lägg informationen i slutet.
 • Servera fika innan, efter eller i en paus. Inte under mötet.
 • Sätt upp gemensamma spelregler för mötena.
 • Var noga med hur du som chef tar emot idéer och förslag.
 • Dokumentera vad som tas upp, beslutas och hur det ska följas upp.
 • Se till att genomföra det ni kommit överens om.

Nickan Jonasson, Illustration
Annika Larsson, text
Publicerad i Chefen i fokus, mars 2013

Nyheter

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  i förrgår kl 06:51

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  i förrgår kl 06:51

Kvinnliga chefer presterar bättre

I en amerikansk studie bedöms kvinnliga chefer att prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap.  2019-08-19

Bra kollegor och en bra chef – drömarbetsplatsen 2019

Vad lägger grunden för en drömarbetsplats? Det har ManpowerGroup undersökt och högst upp på listan kommer bra kollegor och därefter kommer en bra chef.  2019-06-24

Till arkivet

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret