×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vad är diskriminering?

Det är viktigt att du som har chef har bra koll på vad som menas med diskriminering - så att du kan försäkra dig om att det inte förekommer i din verksamhet.

Diskrimineringslagen (2008: 567) består i huvudsak av två delar; förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder. Förenklat handlar det om att ingen missgynnas eller kränks med ett samband till någon av diskrimineringsgrunderna. Och att du som chef har ett ansvar att arbeta förebyggande mot detta. Läs mer om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Förbudet gäller diskriminering av anställda, de som söker arbete, gör praktik eller är inhyrd personal, samt bemötande gentemot kunder, besökare, brukare och medborgare som är i kontakt med en verksamhet.

Det finns sex olika former av diskriminering:

 • Direkt diskriminering 
 • Indirekt diskriminering
 • Trakasserier 
 • Sexuella trakasserier 
 • Bristande tillgänglighet 
 • Instruktioner att diskriminera 

Förbud mot repressalier

Diskrimineringslagen förbjuder också repressalier som innebär att på något sätt bestraffas för att man anmäler diskriminering eller påpekar fel i arbetsgivarens förebyggande arbete eller hantering av en fråga.

De sju diskrimineringsgrunderna

 1. Kön
  Exempel på diskriminering:
  - Att nekas vissa arbetsvillkor, förmåner eller karriärmöjligheter pga av sitt kön.
  - Att vissa regler och rutiner menar att vara neutrala men missgynnar antingen män eller kvinnor.
  - Att sägas upp pga graviditet eller utebli från löneutveckling pga föräldraledighet.

 2. Könsidentitet och könsuttryck
  Exempel på diskriminering:
  - Att bli nekad tillträde till toaletter och omklädningsrum för att man avviker från könsnormen.
  - Att bli kränkt eller trakasserad av en kollega på grund av klädstil kopplat till ens könsuttryck.

 3. Etnisk tillhörighet
  Exempel på diskriminering:
  - Att bli bortvald i en rekryteringsprocess pga sitt efternamn
  - Att få nedlåtande ord eller kommentarer med koppling till ens etnicitet eller hudfärg.

 4. Religion eller annan trosuppfattning
  Exempel på diskriminering:
  - Att bli ombedd att lämna en lokal, tex frisörsalong eller butik, för att man har vissa religiösa symboler.
  - Att inte få en anställning för att man tillhör en viss religion.
  - Att missgynnas av regler kring klädsel på arbetsplatsen, som inte har legitima skäl.

 5. Funktionsnedsättning
  Exempel på diskriminering:
  - Att arbetsgivare inte använder mikrofon eller hörselslinga, trots att en anställd med nedsatt hörsel påtalat behovet av detta.
  - Att bli uppsagt där ett av skälet har samband med ens funktionsnedsättning.

 6. Sexuell läggning
  Exempel på diskriminering:
  - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön.
  - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning.

 7. Ålder
  Exempel på diskriminering:
  - Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra.
  - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen med koppling till ens ålder.

Krav på nemötande i offentlig sektor

Diskrimineringslagen innehåller även ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Den här bestämmelsen gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar de diskrimineringsförbud som gäller inom ovanstående områden. De som omfattas av förbudet är anställda inom stat, kommun och region. Förbudet gäller framförallt hur anställda bemöter allmänheten när de ger upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp. 

Läs också:
Aktiva åtgärder - så gör du

Beställ boken "Diskrimineringslagens aktiva åtgärder: Handbok för chefer"

Nyheter

”En kris som corona prövar alla chefers mod”

För Magdalena Jonsson, avdelningschef på socialtjänsten i Piteå kommun, har de senaste månaderna varit intensiva och extraordinära. Coronapandemin har tagit upp all tid i kalendern. ”Min strategi från start har varit att planera för det värsta men hoppas på det bästa”, säger Magdalena.  för 7 dagar sedan

Stärk äldreomsorgen nu!

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.  för 9 dagar sedan

Pausa – för att hitta arbetsglädjen som nyexad

I examenstider är det dags för många nyexaminerade att ta steget ut på arbetsmarknaden. Att unna sig en paus, ställa rimliga krav på sig själv och att ta tillvara digitala möjligheter är några av framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetslivet, tipsar kommunikationsexperten Anna Almberg.  för 13 dagar sedan

Bra att tänka på inför sommarjobbet

Har du fått ett sommarjobb? Grattis! Med hjälp av vår rådgivare Robin Stjernfelt på Vision Direkt rätar vi ut några frågetecken kring vad som kan vara bra att tänka på inför, under och efter sommarjobbet.  2020-06-23

Till arkivet

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret