×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Arbetsmiljö - för dig som chef

Arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar. Du som chef ska omsätta det ansvaret i praktiken. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar som behövs för att ta ansvar för arbetsmiljön. Systematiskt arbetsmiljöarbete, som varje arbetsgivare enligt lagen måste bedriva, handlar om att arbetsmiljöfrågor ska finnas med i den vardagliga verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor och skapa en bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Förebygg och hantera sexuella trakasserier

Du som chef har en nyckelroll i arbetet att skapa och upprätthålla en arbetsplats där alla kan vara sig själva och trivas. Vi har satt ihop konkreta tips och guider till stöd för ditt arbete mot sexuella trakasserier

Verktyg från Suntarbetsliv

Suntarbetsliv.se ger dig inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats inom kommun- och landstingssektorn. Många av verktygen är också användbara för andra branscher.

E-utbildning: En arbetsplats för alla

Utbildningen tar upp hur mångfald påverkar hela arbetslivet. Du kommer genom filmer, frågor och övningar få utforska och fundera på hur mångfald kan bidra till ett öppnare arbetsliv.

Gör utbildningen

Förebygg och hantera kränkande särbehandling

Det är arbetsgivarens ansvar att klargöra att man inte accepterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen – och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till detta. 

Friskfaktorer

  • Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  • God kommunikation i form av återkoppling mellan medarbetare och chefer
  • Rättvis organisation (klara regler, respekt för alla, transparens)
  • Kompetensutveckling hela yrkeskarriären
  • Stöd till chefer/arbetsledare
  • Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning
  • Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen

Hur ser din egen arbetsmiljö ut?

SKL har tagit fram en checklista som kan användas som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring chefers villkor och arbetsmiljö. Den kan exempelvis vara ett underlag vid utvecklings- och medarbetarsamtal eller för dig att fundera över din egen situation.

Förebygg och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

I skriften "Så gör du som chef – handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen" ges praktiska råd om hur du som chef kan hantera och stödja all din
personal, inklusive personer som upplever stress, oro och psykisk ohälsa.
Huvudbudskapet är att det är viktigt att tala öppet och visa tillit. Här föreslås konkreta åtgärder som chefer och anställda kan vidta tillsammans för att

- matcha befattningskrav med en anställds kapacitet
- prata med en anställd som visar tecken på negativ stress
- hålla kontakten under en sjukskrivning för att kunna ge den sjukskrivne stöd och planera för återgången till arbetet
- göra återgången till arbetet lyckad
- hjälpa en anställd att vara kvar i arbetet trots en varaktig sjukdom
- få stöd och information

Läs hela materialet från Hjärnkoll

Nyheter

Kvinnliga chefer presterar bättre

I en amerikansk studie bedöms kvinnliga chefer att prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap.  2019-08-19

Bra kollegor och en bra chef – drömarbetsplatsen 2019

Vad lägger grunden för en drömarbetsplats? Det har ManpowerGroup undersökt och högst upp på listan kommer bra kollegor och därefter kommer en bra chef.  2019-06-24

10 hetaste kompetenserna för chefer 2019

Vilka är de hetaste kompetenserna för chefer? Det har utbildning.se undersökt för att kartlägga vad arbetsgivarna söker efter 2019.  2019-06-18

Hur är man chef i framtiden?

I det här avsnittet samtalar vi med tankesmedjan Futurions VD Ann-Therese Enarsson om robotchefer, happiness managers och det viktiga uppdraget som ledare i en tid av stora förändringar. Hur leder du när pyramiderna rasar och besluten flyttas ut?  2019-05-16

Till arkivet