×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.
Du måste vara folkbokförd i Sverige när du tecknar försäkringen.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Äldreförvaltningen, Södermalm

Styrelse

Per Broman

Ordförande

Anställd på Socialförvaltningen.

E-post: per.broman@stockholm.se

Mobil: 08 - 508 25 580

Samuel Erman

Vice ordförande

Anställd på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Telefon: 08-508 40 215

E-post: samuel.erman@stockholm.se

Kjell Skaraas

Vice ordförande

Anställd på Socialförvaltningen.

Telefon: 08 - 508 43 046

E-post: kjell.skaraas@stockholm.se

Jens Barlas

Kassör

Arbetar på Socialförvaltningen.

Telefon: 08 - 508 25 135

E-post: jens.barlas@stockholm.se

Jösta Claeson

Sekreterare, huvudskyddsombud

Anställd på Socialförvaltningen

Telefon: 08-508 25 229

E-post: josta.claeson@stockholm.se

Maria Sipilä

Ledamot

Anställd på Södermalms stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 12 551

E-post: maria.sipila@stockholm.se

Maria Arillo

Styrelseledamot

Arbetar på Arbetsmarknadsförvaltningen

Kerstin Björnström

Styrelseledamot

Arbetar på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Anna Ali Shanaz

Styrelseledamot

Arbetar på Socialförvaltningen.

Catherine Blossby

Styrelseledamot

Arbetar på Socialförvaltningen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb