×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision Stockholms stad

  • Stockholms stadshus

    Stockholms stadshus

Vision Stockholms stad riktar sig främst till dig som är tjänsteman i någon av Stockholms stads förvaltningar. Vi driver bland annat frågor som rör din lön, din arbetsmiljö och dina anställningsvillkor.

Extra årsmöte 

Den 24 augusti 2017 hade avdelningen ett extra årsmöte då hade man fyllnadsval till avdelningsstyrelsen. Annika Walther valdes då till ordförande.


 

Sommarbrev 2017 som skickas till alla medlemmar. I brevet finns bla inbjudan till Medlemsdemokratiresan i höst samt information och inbjudan till Pride. 

Sommarbrev 


Vision Stockholms stads presidium avgår

I fredags (19 maj) så beslöt vi, Johan Berken (ordförande), Carina Eriksson (1:e vice ordförande) och Annelie Sjöberg (2:e vice ordförande) att ställa våra platser i avdelningsstyrelsen till förfogande.

Läs mer i Nyhetsbrev nummer 13  (2017-05-22)


Nyhetsbrev nummer 12 (2017-05-04)

Nu har löneöversyn 2017 startat för Vision Stockholms stads medlemmar. I nyhetsbrevet får du stadsövergripande information från överläggningen med Stockholms stad samt information från vår lokala avtalsgrupp.


Nyhetsbrev nummer 11 (2017-04-24) 

Nu har det tecknats ett nytt löneavtal och ett nytt villkorsavtal för kommuner, landsting och bolag inom Pacta. Nu är det dags för oss lokala parter att ta över stafettpinnen och göra vad vi kan för att den lokala löneprocessen ska fungera så bra som det bara går. Läs mer i nyhetsbrevet


Nyhetsbrev nummer 10 (2017-04-11)

Senaste nytt om Löneavtal 2017


Nyhetsbrev nummer 09 (2017-03-31)

Industriavtalet är klart.


Nyhesbrev nummer 08 (2017-03-23)

Information efter Vision Stockholms stads representantskaps årsmöte


Förändringar i avdelningsstyrelsen från och med Vision Stockholms stads representantskaps årsmöte den 20 mars 2017

Vid mötet valdes Petra Sundström, Carolina Waldenborg som ledamöter och Eila Hellman valdes till avdelningens kassör med en mandatperiod på 2 år.

Till ordinarie revisorer valdes Kafa Chahrstan och Thomas Wiklund med en mandatperiod på 1 år. Yvonne Zellman och Susann Holm valdes till revisorssuppleanter under samma period.

Nytt valutskott är Kjell Skaraas (sammankallande), Peter Jansson, Helena Stammarnäs och Saime Civas.

I samband med årsmötet valde Kamilla Lantz och Kafa Chahrstan att lämna sina uppdrag i avdelningsstyrelsen som ledamot respektive kassör. Även Rolf Nyström och Christer Liljegren lämnade sina uppdrag i valutskottet.

Avtackning av avgående ledamöter, valutskott och sektionsordföranden görs i samband med sommaravslutningen.

Efter att avdelningsstyrelsen konstituerat sig den 27 mars så kommer mer information om vem i styrelsen som ansvarar för vad.


Vision Stockholms stad ingår inte längre i det regionala utbildningssamarbetet

Efter skyddsombudsutbildningen nu i början på mars, har Vision Stockholms stad lämnat det regionala utbildningssamarbetet som vi var initiativtagare till att starta. Varför? Helt enkelt därför att det inte fungerar för oss. Våra utbildningsansvariga har inte fått den information som behövs så vi vet vilka som gått och på vilka grunder de antagits eller inte till ombuds- och skyddsombudsutbildningarna. Det har också varit svårt att få tillräckligt med platser för våra förtroendevalda.

Vi kommer nu att erbjuda ombuds- och skyddsombudsutbildningarna samt en medlemsutbildning i egen regi och på så sätt kommer vi bättre kunna anpassa antalet platser efter antalet anmälda. Vill du veta när dessa är så gå in på vårt kalendarium på vår hemsida.


Nyhetsbrev nummer 07 (2017-03-14)

I nyhetsbrevet kan du läsa senaste informationen om Lön 2017 samt om ytterligare tillfällen för förtroendevalda att delta vid information/utbildning kring omställning och turordning.


Inbjudan till pensionsinformation 29 mars

Vision Stockholms stad, i samarbete med Visions pensionärssektion, bjuder in till informationskväll. Läs mer i inbjudan


Nyhetsbrev nummer 06  (2017-03-06)

Den 20 mars är det dags för Vision Stockholms stads årsmöte. Vi fortsätter med öppna möten och du som medlem inom avdelningen är välkommen att delta.


Inbjudan till Visions regionala socialarbetarnätverk 22 mars, kl. 17.30

Föreläsning "Hur hittar vi arbetsglädje mitt i kaoset", läs mer i bifogad inbjudan


Nyhetbrev nummer 05 (2017-02-24)

Två nya sektionsordföringar gratuleras till uppdraget, Ata Hosseini (Rinkeby-Kista) och Katri Karlssson (Hägersten-Liljeholmen).


I det nya numret av Tidningen Vision får två av våra yrkesgrupper 8 specialsidor.


Nyhetsbrev nummer 04 (2017-02-14)

Påminnelser om vad som ska göras efter sektionernas genomförda årsmöten, ytterligare information om omställning och turodning samt bilaga Rutin för facklig samverkan Stockholmsjobb.


Nyhetsbrev nummer 03 (2017-02-01)

Tyvärr är Norra Innerstaden numera styrelselös, dock finns det fortfarande engagerade ombud och skyddsombud som fortsätter sina uppdrag. Avdelningen bevakar FG med mera.


Den 12 januari 2017 genomfördes överläggning om ledighet med bibehållna  löneförmåner avseende utbildning för lokala fackliga förtroendemän som tillhör Vision Stockholms stad 2017. Läs mer här


Nyhetsbrev nummer 02 (2017-01-18)

Ytterligare information om omställning och turordning, ny ordförande i Älvsjö, Michael Larsson och möjlighet att söka till Ledare i Vision.


Nyhetsbrev nummer 01 (2017-01-11)

Nu är datum klara för de första informations- och utbildningstillfällena för förtroendevalda kring omställning och turordning, läs mer i nyhetsbrevet. OBS att dessa tillfällen endast gäller för förtroendevalda inom Vision Stockholms stad.


Avtalsrörelsen pågår för fullt med lön och arbetstid i fokus

Läs mer här: https://vision.se/nyheter/2016/december/lon-och-arbetstid-i-fokus-i-avtalsrorelsen/


 

    

image description

Nu är vår sida uppdaterad med sociala medier!

2014-04-14

Facebook, Twitter och Instagram. Vision Stockholms stad finns på alla ställena och du kan följa dem direkt via din egen sida eller här genom vår sida. Surfar du in via datorn hittar du alla inlägg till höger, medan om du är en mer mobil användare, så hittar du alla inlägg längst ner på sidan.

Tips inför medarbetarsamtal och lönesamtal

Vision Stockholms stad har tagit fram tips inför ditt medarbetar- och lönesamtal. Tipsen har samlats i en folder som du kan ladda ner.

Folder med Tips inför medarbetar- och lönesamtal (pdf)

image description

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb