×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Välkommen till Vision Göteborg

Representantskap

Representantskapet är Vision Göteborgs högsta beslutande organ och tar bland annat beslut om lokal medlemsavgift, budget, verksamhetsplan, stadgar och vilka som skall sitta i avdelningsstyrelsen. Representantskapet sammankallas en gång per år innan november månads utgång. Alla medlemmar i Vision Göteborg har närvaro-, yttranderätt och förslagsrätt till representantskapet. Det är dock endast de lokala klubbarnas utsedda ombud som har rösträtt.

Representantskapet 2019

Vision Göteborg höll 6 november årsmöte (Representantskap) och vi lyfter här fram några av de beslut som fattades:

 • Verksamhetsplan och budget 2020 med fokus på arbetsmiljö, lön och villkor, mångfald och chefsfrågor. Fokus kommer också att ligga på kommande stora omorganisationer av stadens verksamheter. Beslut fattades också om avdelningens och klubbarnas budget
 • Inriktning för Avenboken AB. Bolaget ägs av Vision Göteborg och investerar i etiska värdepapper. Avkastningen går direkt till olika medlemsaktiviteter som anordnas av Vision Göteborg. Med den nya inriktningen får bolaget avsätta del av kapitalet för att investera där vi får avkastning på kapital och dessutom skapar nytta med pengarna utifrån FN:s 17 globala klimatmål.
 • En motion från Visions klubb på Kulturförvaltningen beslutades. Motionen handlar om att (1) samla information om föekomsten av AVA (allmän visstidsanställning) i stadens förvaltningar som underlag för dialog med arbetsgivaren och politikerna samt (2) inleda dialog med arbetsgivaren och politikerna om ökade tidsbegränsade (osäkra) anställningar i staden.
 • Val av ordförande, ledamöter och revisorer:
  - Sonia Koppen valdes om till ordförande på 2 år.
  - Elin Pellegrino valdes om till ledamot på 2 år.
  - Marie-Louise Reinhold valdes om till ledamot på 2 år.
  - Tobias Rydén valdes till ledamot på 2 år.
  - Ida Ytterström valdes till ledamot på 2 år.
  - Erik Billander valdes till ledamot på 1 år.
  - Siw Samuelsson valdes till ordinarie revisor på 2 år.
  - Alex Hirschi valdes till revisorssuppleant på 1 år.
  - Susanne Josefsson valdes till revisorssuppleant på 1 år.
 • Val av valutskott:
  - Krystyna Öbom (sammankallande)
  - Lars Kindblom
  - Marie Brynolfsson
  - Janis Fridén
  - Annika Petersson
  - Shirin Salehi Khyogani

Dagordning och dokumentation


Protokoll:

2082 nya medlemmar under september

Allt det här får du:

 • Löne- och karriärcoachning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

 • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Fråga Vision Direkt

Personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation, öppet alla vardagar 8-20.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb