×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Välkommen till Vision Göteborg

Information om Corona/Covid-19

På denna sida har vi samlat aktuella frågor som fångat upp inom Vision Göteborg och här finner du också användbara länkar till den information som ges fortlöpande från Göteborgs Stad samt frågor och svar från Vision.

Nedan finner du svar på inkomna frågor. Har du frågor som du tycker vi borde publicera här så mailar du dessa direkt till visiongoteborg@fv.vision.se.
 
 • Jobba hemma

  Det är chef som beslutar om vilka grupper/tjänster som kan jobba hemma. Det finns ingen gemensam syn på detta inom Göteborgs Stad i nuläget. Det betyder att chefen måste gå igenom arbetsuppgifter för att se om de kan utföras hemma eller inte. Detta blir ett underlag för riskbedömning, något som chefen eller verksamheten behöver göra. Här pratar man också om ifall man behöver omfördela arbetsuppgifter under denna tiden.

  Alla kan inte jobba hemma då det finns arbetsuppgifter som måste utföras på arbetsplatsen. Chefen måste komma överens med den som arbetar hemma vilka arbetsuppgifter som ska göras och eventuellt inte göras samt ska komma överens med den som jobbar hemma om man behöver någon utrustning hemma, såsom bildskärm, mousetrapper eller liknande. Chefen har alltlämnt arbetsmiljöansvaret och ska även tillse att fullgod ergonomisk utrustning erbjuds i de fall det behövs.

  Chefen kan behöva göra miljörond med den som arbetar hemma, både avseende ergonomi men även kring den sociala situationen hemma. Även perspektivet med andra familjemedlemmar som jobbar eller studerar hemma (och kan vara störande) kan behöva tas med. En arbetsmiljörond kan även ske via Skype eller liknande.

  Chefen behöver också tänka på att erbjuda sociala strukturer digitalt för den som jobbar hemma, exempelvis Skypefika, Skype AW med mera. 

  Arbet0skadeförsäkringen gäller vid hemarbete, men med vissa begränsningar. Om man till exempel ramlar på sin egen toalett så gäller inte försäkringen och inte heller om man gör sig illa i sitt kök vid lunchen.

  Chef och arbetstagare som arbeta med sekretess måste komma överens om hur man arbetar sekretessäkert hemma.

  Hänvisning till föreskrifter:
  Belastningsergonomi AFS 2012:2
  Arbete vid bildskärm AFS 1998:5
  Smittrisker AFS 2018: 4 (gäller även Covid 19 från april i år) hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta
  Organisatoriskt och social arbetsmiljö AFS 2015:14

  Berörda paragrafer i arbetsmiljölagen:
  Portalparagrafen 2 kap §1
  2 kap §2 (även i perspektivet om vem som kan behöva arbeta hemma).

 • Riskbedömningar

  Riskbedömning gällande covid-19 ska göras på varje arbetsplats. Detta för att hänsyn ska kunna tas till respektive arbetsplats specifika verksamhet och de som arbetar där.

  Eftersom covid-19 är en ny sjukdom, och kunskapsläget hela tiden ändras, är det viktigt att kontinuerligt göra om riskbedömningen för att anpassa den utifrån ny kunskap och nya direktiv. För att kunna följa upp hur personalen mår utifrån den nya situationen samt om de åtgärder som beslutats om efterlevs och är tillräckliga kan man genomföra en extra arbetsmiljörond.

  Kan risken inte elimineras ska den istället hanteras med rutiner som minimerar risken. Exempel kan vara skyddsutrustning, att delar av arbetsgrupp arbetar hemifrån och förändrade städrutiner.

  Covid-19 innebär inte bara en risk för smitta utan även exempelvis oro är en form av risk som ska bedömas och åtgärdas.

  Exempel på potentiella risker är:
  - Fysisk kontakt med människor både kollegor och användare.
  - Oro
  - Lokalens utformning kopplad till den fysiska kontakten
  - Avsaknad av arbetskläder och skyddsutrustning
  - Att många blir sjuka samtidigt
  - Hur arbetsledning ska ske vid sjukdom
  - Risker utifrån distansarbete

  Exempel på åtgärder:
  - Tänk på att åtgärden i sig kan innebära nya risker som behöver hanteras.
  - Förändring av öppettider och arbetstidens förläggning
  - Att ändra arbetstiderna för att undvika att åka med lokaltrafiken i rusningstider
  - Arbeta på distans
  - Adekvat skyddsutrustning
  - Digitalisering av verksamheten som sker för att undvika smittorisk men samtidigt tillgodose allmänhetens behov
  - Förändring av arbetsuppgifter
  - Omfördelning av arbetsuppgifter för att skydda riskgrupper bland medarbetarna

  Här kan du läsa mer om var arbetsmiljöverket skriver i frågan 

 • Tillbud och arbetsskador
  Här kan du ta del av vad som gäller via vår livesändning på Facebook
  Läs även mer om tillbud och arbetsskador på vår #tadetmedLISA-sida

 • Chef i corona/covid-19 tider
  Här kan du ta del av frågor som chef via vår livesändning på Instagram

838 nya medlemmar under juni

Allt det här får du:

 • Löne- och karriärcoachning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

 • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Fråga Vision Direkt

Personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation, öppet alla vardagar 8-20.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb