×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision om äldreomsorgen

Mycket fokus på äldreomsorgen just nu - här kan du läsa mer om Visions ställningstaganden och hitta mer läsning.

Skyddsutrustning

Under den pågående coronakrisen behöver undersökningar, riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning av åtgärder göras oftare än vanligt eftersom situationen och kunskapsläget hela tiden förändras.

Personlig skyddsutrustning som skydd mot coronaviruset

I den här osäkra situationen förutsätter Vision att kommuner, regioner och andra arbetsgivare följer gällande arbetsmiljölagstiftning. Vision förutsätter även att Sverige Kommuner och Regioner (SKR) ger sina medlemmar stöd i sitt arbetsmiljöarbete, liksom ansvariga myndigheter. Arbetsgivaren är nämligen alltid skyldig att skydda sin personal mot risker i arbetsmiljön. I första hand ska arbetsgivaren försöka förebygga förekomst av smittämnen. Ibland går inte det och då ska skyddsåtgärder göras - i en viss ordning enligt följande åtgärdstrappa:

 1. Avlägsna källan till riskerna helt.
 2. Om det inte går så ska tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att minimera risken.
 3. Använd personlig skyddsutrustning när övriga åtgärder inte finns eller fungerar.

Visions hållning i frågan om skyddsutrustning är tydlig

Kan man inte avlägsna källan till riskerna helt eller vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska tillgången till adekvat personlig skyddsutrustning garanteras. Då riskerna med Covid-19 är något nytt för oss alla bör försiktighetsprincipen tillämpas, i synnerhet för de som arbetar inom så kallade kontaktyrken. Välfärdens medarbetare ska inte riskera smittas i arbetet!

Chefernas situation

En fjärdedel av alla chefer i äldreomsorgen saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sina anställda. Knappt hälften av alla chefer i äldreomsorgen anser att skyddsutrustningen brister för att förebygga smitta av Covid19. Det visar en enkät som Vision genomfört i april 2020 bland enhetschefer inom äldreomsorgen.

Resultat från 570 chefer:

 • Närmare fyra av fem chefer har känt oro för att personal ska smittas
 • En hög andel av cheferna saknar förutsättningar i sitt arbetsmiljöarbete
 • Endast hälften av de tillfrågade cheferna bedömer att det finns tillräckligt med skyddsutrustning.
 • Nästan en fjärdedel av chefer har övervägt att returnera sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet
 • Chefer som får stöd av ledningen upplever sig ha bättre förutsättningar att förebygga smittspridning

Läs mer om enkäten 

Om chefer inte ges rätt föutsättningar att klara av sina arbetsmiljöuppgifter bör de returnera dessa till arbetsgivaren.

− Fina ord om kommande satsningar i äldreomsorgen är bara naiva om ledarskapet glöms bort, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Vi uppmanar våra chefsmedlemmar att returnera sina arbetsmiljöuppgifter när de inte får möjligheter att säkra arbetsmiljön och skydda personalen och de äldre från smittspridning.

Läs Visions öppna brev till regeringen och SKR

Behöver du stöd?
Är du chef inom äldreomsorgen och saknar förutsättningar att klara av dina arbetsmiljöuppgifter? Då är vår rekommendation att du frånsäger dig uppgifterna och returnerar, alltså skickar tillbaka, dem till din arbetsgivare.
Här kan du läsa mer om att returnera arbetsmiljöuppgifter>

Du som är chef och medlem i Vision kan alltid höra av dig till våra rådgivare på Chef Direkt. De finns tillgängliga för stöd och frågor, alla vardagar 9-17 på tel 0770-360 600.

Läs också

Löfven tror på färre medarbetare per chef

Kommunerna är tacksamma för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet. Men Visions förbundsordförande Veronica Magnusson kräver att mer görs för cheferna inom äldreomsorgen. Statsminister Stefan Löfven...

Ledarskapets förutsättningar på dagordningen – dags för förbättring

Ledarskapet är avgörande för en trygg och säker äldreomsorg under covid-19 pandemin, det pekar Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på i sin granskning. Samtidigt saknar många chefer förutsättningar i sitt ledarskap. Vision har under våren träffat regeringen, oppositionspolitiker, kommunpolitiker och arbetsgivare för att sätta det verksamhetsnära ledarskapet på agendan.

Stärk äldreomsorgen nu!

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.

Faktorer som minskar smittan på äldreboenden

Ett närvarande ledarskap i kombination med förnyade arbetssätt och tät kommunikation har varit framgångsfaktorer i kampen mot coronavirus på landets äldreboenden. Det visar en inspektion som IVO har...

Samtal med regeringen om situationen inom äldreomsorgen

Vision har tidigare rapporterat om den ansträngda situationen för äldreomsorgens chefer – som står mitt i stormens öga just nu. Efter att ha fått gehör på det öppna brev som Vision skrivit till...

Öppet brev till regeringen

Äldreomsorgens chefer avgörande för att klara krisen. Öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en...

Vision: Satsningen på 2,2 miljarder missar ledarskapet

Det räcker inte med satsningar på kompetenshöjning för att hejda personalgenomströmningen i äldreomsorgen, menar Vision. Arbetsgivarna måste erbjuda bra arbetsvillkor där chefer ser och stöttar...

Hundratals chefer inom äldreomsorg: Vi behöver mer stöd

Chefer inom kommunalt driven äldreomsorg upplever hård press i coronakrisen, samtidigt som de saknar förutsättningar för att ta sitt ansvar för arbetsmiljöarbetet. En stor majoritet upplever oro för...

Chefer behöver återhämtning - även i kristider

I oroliga tider är ledarskapet A och O. Vi vänder oss till chefen för att få svar och vägledning i en osäker situation. Samtidigt ska verksamheter bemannas, personal behöver ställa om och utföra arbetsuppgifter utifrån nya situationer. Allt hamnar i chefens knä. För att chefer ska kunna fokusera och orka är det nu viktigare än någonsin med fungerande stödresurser och förutsättningar att leda.

Cheferna hamnar mitt i ­stormens öga

Många av Visions chefsmedlemmar, inte minst inom omsorgen, befinner sig mitt i stormens öga av coronakrisen. Chefer vittnar om en akut situation där det råder brist på både skyddsutrustning och på...

Skyddsutrustning saknas i Arvika

I Arvika förbereder sig Petra Danielsson, chef inom hemtjänsten, för fullt inför ett förvärrat läge på grund av coronasmittan. Samtidigt har verksamheten brist på skyddsutrustning.

”Corona ockuperar hela min kalender”

Avdelningschef Magdalena Jonsson i Piteå kastas just nu mellan högt och lågt i sitt arbete. Coronakrisen gör att rutiner omprövas, arbetsmiljöfrågor ställs på sin spets och ständigt ny information ska...

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1416 nya medlemmar under januari

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2020

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar under sommaren kl 9-17. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb