×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Säkra bemanningen på HVB

2017-02-17

Situationen för många medlemmar som jobbar med ensamkommande barn och unga är just nu väldigt tuff. Medlemmarna känner sig otillräckliga och har svårt att stötta de barn och unga som mår psykiskt dåligt. För att öka tryggheten behöver arbetsgivarna snarast se över bemanningen. Ingen ska behöva arbeta ensam.

Vision får just nu starka signaler från medlemmar på Hem för Vård och Boende (HVB) och stödboenden. De beskriver en akut och allvarlig situation som många ensamkommande barn och unga befinner sig i, och som påverkar medlemmarnas förutsättningar att göra sitt jobb. Frågan lyftes nyligen av Vision, TCO och Lärarförbundet i en gemensam debattartikel.

Medarbetarna på boendena gör sitt yttersta för att skapa en så god och trygg miljö som möjligt. Samtidigt upplever många en oro och känsla av otillräcklighet över att inte kunna bemöta barnen och ungdomarna på rätt sätt.  

Orsaken är ofta att man har för få kollegor och att man jobbar ensam.

En undersökning som Tidningen Vision gjort bland anställda på HVB vittnar om låg bemanning och att ensamarbete är vanligt. Det var också den bild Vision fick då vi förra året besökte omkring 600 av landets HVB. Budskapet från de anställda är tydligt: tillräcklig bemanningen är nödvändigt för att garantera såväl personal som boende en trygg tillvaro.

För att ge möjlighet för kommunerna att hantera den akuta situationen anser Vision att regeringen bör skjuta på förändringen av tilldelade resurser för stödboende fram till årsskiftet. Då kan kommunerna bromsa omstruktureringen av boendena och säkra bemanningen med den personal som krävs.

Sök stöd och rapportera!

Om du som medarbetare känner en oro eller mår dåligt över din arbetssituation ska du prata med din närmsta chef. Din chef har ansvar för din arbetsmiljö och ska göra en riskbedömning utifrån ensamarbete eller underbemanning.

  • Du kan också prata med ditt skyddsombud eller Visionsombud, om det finns något på arbetsplatsen. Ta upp frågan om extern hjälp. Det kan handla om företagshälsovård, där sådan finns, eller handledning.
  • Rapportera mera! Gör en avvikelserrapportering eller en Lex Sarah-anmälan om du upplever att arbetsplatsen är underbemannad eller att förekommer ensamarbete som utgör en risk för att de ungas behov inte tillgodoses.
  • Vision erbjuder professionellt samtalsstöd kostnadsfritt för dig som är medlem och har en försäkring via Förenade Liv.
  • Tänk på att du alltid kan kontakta Vision Direkt, på tfn 0771-44 00 00, för råd och stöd.  Vi har öppet alla vardagar kl. 8-20.

Vision jobbar för att våra medlemmar ska ha ett mänskligt arbetsliv. Det handlar om  att ha förutsättningar att göra sitt jobb, en hållbar arbetsmiljö och att känna sig trygg på jobbet. För dig som jobbar på HVB och stödboende är detta särskilt viktigt just nu!

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Nyheter

Tjänstepension – vad är det för något?

I dag tisdag är det Tjänstepensionens dag. Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen och det är närmare 90 procent av alla som arbetar som har tjänstepension, men har du koll på vad det egentligen är för något?  2017-09-27

Bra chef och ledarskap – viktigt när studenter väljer arbetsgivare

En bra chef och bra ledarskap är de viktigaste faktorerna när studenter och akademiker i början av karriären väljer arbetsgivare. Det visar en ny studie gjord av Academic Work och Kantar Sifo.  2017-09-26

Helena Håkansson. Privat bild.

Uppsatsen ”Att trivas, stanna eller lämna?” prisas

Personalorientering och attraktiv arbetsplats är faktorer som påverkar hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd trivs på jobbet. Det visar en masteruppsats vid Göteborgs universitet som är gjord av Helena Håkansson. Uppsatsen belönas nu med Visions socionomstipendium 2017.  2017-09-22

Socialchefer: Lättare att rekrytera personal till socialtjänsten

Det har blivit lättare att rekrytera personal till socialtjänsten, det visar Visions Socialchefsrapport 2017. Mer än hälften av socialcheferna anger att behovet av inhyrd personal kommer att upphöra innan årsskiftet.  2017-09-21

Till arkivet

1241 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2017

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb