Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos Förenade Liv, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar Förenade liv för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Medlemmar efterlyser human asylpolitik

2016-12-16

Idag hade jag ett möte med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tillsammans med TCO:s ordförande Eva Nordmark och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Vi diskuterade regeringens migrationspolitik utifrån våra medlemmars yrkesvillkor och förutsättningar.

Jag lyfte fram hur stolta vi är över Visions medlemmars starka mobilisering kring flyktingmottagandet och berättade under mötet om de viktiga insatser våra medlemsgrupper gör varje dag i sina möten med ensamkommande barn och ungdomar och nyanlända vuxna.

I juni 2016 röstade riksdagen igenom en ny tillfällig lag med kraftiga åtstramningar inom migrations- och integrationspolitiken. Följden är att tillfälliga uppehållstillstånd har blivit norm, istället för permanenta uppehållstillstånd, och rätten till familjeåterförening är mycket begränsad. Vision och de andra TCO-förbunden var tidigt ute och varnade för vilka konsekvenser den nya lagstiftningen skulle få. Till exempel är både familjeåterförening och nyanländas etablering på arbetsmarknaden avgörande för hur väl vi lyckas med integrationen. Den tillfälliga lagen undergräver därför integrationen på flera sätt.

Men den grupp som har drabbats hårdast av den nya lagstiftningen är ensamkommande barn och ungdomar, som på 18-årsdagen utvisas till ett land som de varken har bott i eller kan se någon framtid i. Våra medlemsgrupper möter de här barnen och ungdomarna och deras utsatthet dagligen i sina yrken. Det är socialsekreterare, socionomer, beteendevetare, verksamhetschefer, diakoner, präster och personal inom HVB-boenden som alla jobbar hårt för att kunna ge ett värdigt mottagande och stöd.

Många ensamkommande mår dåligt på grund av den psykiska pressen som kommer av det överhängande hotet om utvisning. Med tanke på att en stor andel HVB-hem för ensamkommande är underbemannade finns knappa förutsättningar för personalen att möta deras sårbarhet. Ungdomarna behöver känna tillit till det svenska systemet för att socialtjänsten ska kunna jobba långsiktigt med dem. Men som situationen ser ut idag har förtroendet börjat urholkas. Risken är stor att ensamkommande ungdomar gömmer sig och lever som papperslösa i Sverige, med all den utsatthet det innebär för dem i samhället, på bostads- och arbetsmarknaden.  

Visions medlemmar vill göra ett professionellt jobb. I rörelserna #juluppropet och #vistårinteut höjer de nu sina röster till protester mot vad de beskriver som en inhuman flyktingpolitik och brott mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Protesterna är reaktioner på de stora problem som uppstått till följd av den nya asylpolitiken. Som läget är nu saknar våra medlemsgrupper förutsättningar att bemöta de drabbade grupperna på ett bra sätt.

Regeringens löfte att se över regelverket för de ensamkommande barnen ger hopp inför 2017. Särskilt det nya förslaget att ensamkommande som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet ska kunna få ett förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter gymnasiet ska det finnas en möjlighet till en etableringsfas på sex månader, då man kan söka arbete. Men för att det ska fungera bra i praktiken måste våra yrkesgrupper som arbetar med ungdomarna ges förutsättningar att ge dem det stöd de behöver, så att de klarar att ta sig igenom studierna inom förslagets angivna tidsramar.

Vision har full förståelse för de svåra avvägningar som regeringen och kommunerna tvingas att göra i flyktingmottagandet. Men våra medlemmar, som har full insyn i hur den tillfälliga lagen påverkar de berörda, visar att det finns mer konstruktiva och humana lösningar för migrationspolitiken. Vision vill fortsätta att vara en aktiv part och ta ansvar tillsammans med våra medlemsgrupper i den processen.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Nyheter

Nytt avtal för anställda i Svenska kyrkan

Vision har tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan. Det innebär bland annat löneökningar som följer normen på svensk arbetsmarknad, som är 6,5 procent på tre år.  för 13 timmar sedan

Fastighets strejk avblåst

Då Fastighet och Pacta träffat nytt kollektivavtal har de varslade stridsåtgärderna återkallats  för 5 dagar sedan

Varsel fastighets

Fastighets har varslat om strejk vid vissa kommunala fastighetsbolag och övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning av personal vid samtliga kommunala fastighetsbolag som tillhör Pacta. Vision är neutral i konflikten men som medlem i Vision kan du ändå komma att beröras.  för 5 dagar sedan

Välkommen utredning om ett hållbart arbetsliv

Regeringen tillsätter en utredning kring ett sk alterneringsår och andra arbetsmiljöfrågor. En frisk arbetsmiljö och ett mänskligt arbetsliv är några av de viktigaste frågorna för Visions medlemmar. Vi har arbetat länge på området och har flera verktyg och förslag på åtgärder för att få ett mer mänskligt arbetsliv.  för 5 dagar sedan

Till arkivet

1520 nya medlemmar under maj

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 02 2017

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se