×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ryck inte undan mattan för välfärdens medarbetare

2019-10-16

Kommuner och regioner står inför stora ekonomiska utmaningar och hela fyra av fem kommuner planerar att skära ned i verksamheterna nästa år. Främst riskerar skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten att drabbas. Nu behöver staten gå in och stötta kommunerna – barn, äldre och människor i behov av samhällets stöd ska inte behöva betala priset för den försämrade ekonomin.

Orsaken till den det försämrade ekonomiska läget är, enligt SKLs Ekonomirapport, framförallt att Sverige får allt fler yngre och äldre de kommande 15 åren, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Skillnaderna i demografins utveckling är stora i landet, i flera län minskar till och med antalet invånare i yrkesför ålder. Redan i dag ser vi ökande regionala skillnader i kvalitet i välfärden och en ojämlik samhällsservice. Vi går också en lågkonjunktur till mötes.

Sammantaget sätter dessa faktorer press på kommuner och regioner att minska sina utgifter. En enkät som DN gjort bland landets kommuner visar att fyra av fem kommuner planerar att skära ned i välfärdens verksamheter, bland annat inom socialtjänsten.

Det är oroväckande. Vi vet att många kommuner genomfört ett stort förbättringsarbete inom socialtjänsten och lyckats vända en nedåtgående spiral med arbetsmiljöproblem och personalflykt. Detta goda arbete riskerar nu att raseras om man börjar skära i verksamheten.

Det är hög tid att staten går in och tar ett större ekonomiskt ansvar. Vision delar SKLs uppfattning att staten behöver minska detaljstyrningen och de riktade statsbidragen. Istället bör de statliga bidragen vara generella för att kunna ta hänsyn till lokala behov och göra nytta där de behövs mest. Enligt SKL har dessutom de generella statliga bidragen till kommuner och regioner minskat sedan 2012 om en räknar dem per invånare till förmån för riktade statsbidrag. Detta är inte bra då riktade statsbidrag inte skapar långsiktiga planeringsförutsättningar för välfärdens verksamheter.

Vision ser ett behov av en långsiktig finansiering av digital infrastruktur. Det krävs en nationell samordning och stöd för att kommuner och regioner ska kunna dra nytta av digitaliseringen. Det handlar om att kommuner och regioner behöver öka användningen av digitala verktyg och hjälpmedel för att effektivisera verksamheterna och minska ”rutinarbete” och administration. Det kan frigöra tid för medarbetarna så att de kan arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter och med mänskliga möten. I dag vittnar många chefer om ett stort digitaliseringsbehov, men de saknar möjligheter att göra det på ett bra sätt.

Vision efterlyser också ett större statligt ansvar för kompetensförsörjning så att utbildningsinsatser anpassas till behoven. Arbetsmarknaden befinner sig mitt uppe i en omställning och staten behöver skapa förutsättningar för det i form av kortare yrkesutbildningar inom bristyrken samt förändrade förutsättningar för studiestöd som möjliggör ett livslångt lärande.

Staten har ett ansvar att värna vår gemensamma välfärd, utjämna skillnader och se till att servicen till medborgarna blir likvärdig oavsett var man bor i landet. Men det största ansvaret vilar på kommuner och regioner själva när det gäller att investera i välfärdens viktigaste resurs, nämligen medarbetarna.

Vision uppmanar arbetsgivarna att:

  • Lyssna på medarbetarna – de är experter på verksamheterna. Involvera dem i digitaliseringen och arbetet med att hitta smartare arbetssätt.
  • Förstärk det systematiska och förebyggande arbetet för friskare arbetsplatser. Sjukfrånvaron kostar kommuner och regioner miljarder varje år, detta är pengar som skulle kunna användas till så mycket annat.
  • Skapa arbetsplatser för alla så att fler kommer ut i arbete. Vi har inte råd med att människor befinner sig utanför arbetsmarknaden på grund av exempelvis funktionsvariation eller etnicitet.  
  • Se till att fler orkar jobba längre, till exempel i form av arbetsförkortningsmodeller som 80-90-100.

Framförallt gäller det nu att kommuner och regioner inte förvärrar situationen ytterligare genom att försämra möjligheterna för medarbetarna att göra ett bra jobb. Medarbetarna i välfärden gör otroliga insatser varje dag, dra nu inte undan mattan för dem. Det kommer bli mycket mer kostsamt i längden.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

 

 

 Nyheter

Många försämringar för arbetstagaren i LAS–utredningen

Vision är mycket kritisk till de förändringar av LAS som presenteras idag. Förslagen ändrar maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare till fördel för arbetsgivaren. Utredningen borde aldrig ha tillsatts – politiken ska hålla sig borta från sådant som arbetsmarknadens parter har ansvar att hantera. Visions förbundsjurist förklarar vad som är nytt med förslagen.  i förrgår kl 10:49

Chef inom välfärden – ny nätverksgrupp

Hitta inspiration i andras erfarenheter! Många av välfärdens chefer står just nu inför stora utmaningar – det kräver innovation och mod. Vision har därför skapat en ny grupp på Facebook där chefer kan samlas digitalt och utbyta erfarenheter.  igår kl 08:53

Vision och Ångestpodden i nytt samarbete om oroliga tider

Vision inleder ett nytt samarbete med Ångestpodden och lyfter rådgivning i oroliga tider. Corona har skapat mer oro i samhället, man är orolig för arbetsmarknaden och omställningarna men vill också veta mer om sina rättigheter. Därför tar Vision och Ångestpodden ansvar för rådgivning och upplysning om fackliga rättigheter och trygghet på arbetsmarknaden.  för 4 dagar sedan

Samtal med regeringen om situationen inom äldreomsorgen

Vision har tidigare rapporterat om den ansträngda situationen för äldreomsorgens chefer – som står mitt i stormens öga just nu. Efter att ha fått gehör på det öppna brev som Vision skrivit till regeringen och SKR har Veronica Magnusson idag träffat socialminister Lena Hallengren.  för 6 dagar sedan

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

154 nya medlemmar under juni

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 1 2020

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb