×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Visions fokus är villkor och kvalitet

2018-06-08

Vinster i välfärden är inte en enkel och svart-vit fråga. Jag ska därför breda ut texten lite om var Vision står när det gäller förslaget om vinstbegränsning som just behandlats i riksdagen.

Vision ser positivt på att det finns en mångfald av utförare i välfärdssektorn. Vi har medlemmar som jobbar i idéburna organisationer, i privata företag och i offentligt drivna verksamheter. Vår uppgift som fackförbund är att driva på för att våra medlemmar ska ha en god arbetsmiljö, en bra löneutveckling och schysta arbetsvillkor. Detta oavsett i vilken typ av organisation de arbetar i.

Vi tycker att offentliga medel ska användas ansvarsfullt och självklart måste all verksamhet gå runt ekonomiskt. Det måste gälla för alla driftsformer. Vi tror inte på förslaget att reglera nivåerna på vinstutdelning i förhållande till ett företags omsättning eller kapital. Det skulle vara en reglering som är lätt att kringgå. Organisationer i offentlig sektor har mycket olika storlek och förutsättningar. Risken är att förslaget om att reglera vinstnivåer skulle få en obalanserad effekt för den mångfald av verksamheter som finns i välfärden. Vi vill i stället se över regelverken för ersättningssystem, valfrihetsmodeller och etableringsregler

Vision vill ställa krav på bemanning, arbetsmiljö, anställningsvillkor och kompetensutveckling för anställda innan nya välfärdsföretag etablerar sig. För oss är det rätt fokus. Kvalitén på verksamheterna och medarbetares villkor är viktigare än vinst- eller utdelningsbegränsningar. Vi vill också ställa krav på meddelarfrihet och kollektivavtal för privata välfärdsverksamheter. Det behövs mer resurser och stöd för att genomföra upphandlingar för goda sociala villkor och hög kvalité på välfärdstjänsterna.

Vision har en egen, självständig, linje i frågan om vinster i välfärden. Den har vår förbundsstyrelse slagit fast vid ett antal tillfällen, bland annat i ett antal remissvar. Men vi är också medlemmar i TCO och står bakom deras officiella hållning i frågan om vinster i välfärden. Det är genomtänkta och välavvägda ställningstaganden som tagits fram i god demokratisk ordning.

Vision ställer krav på att kvalitén ska vara god i både privata och offentliga verksamheter. Våra medlemmar som vårdar, administrerar, handlägger, upphandlar, följer upp, planerar, handlägger, leder och utvecklar välfärden är vårt främsta fokus. Och vi jobbar dagligen för att förbättra arbetsvillkoren för alla dem som levererar välfärdsservice till dig och mig.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  för 4 dagar sedan

Som skyddsombud lär jag mig nytt varje dag

Anders Rooth jobbar som budget- och skuldrådgivare på Kristianstads kommun. Han är också skyddsombud (SO) på arbetsplatsen sedan två år. Vi var nyfikna på hans uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter han ser.  2018-10-24

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  2018-10-22

Till arkivet

1076 nya medlemmar under november

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 7 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb