×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro, Kivra eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Socialtjänstens stöd till utsatta barn måste ha högsta prioritet

2019-01-09

SVT Nyheters och Uppdrag Gransknings reportage om barn som farit illa på grund av socialtjänstens agerande bör fungera som en alarmklocka för landets kommunpolitiker. Varje fall av felaktigt agerande från den verksamhet som ska skydda barn innebär en fara för det enskilda barnet och ett misslyckande för samhället. Vi har ett starkt barnskydd i lagstiftningen i Sverige och det är kommunernas ansvar att se till att det fungerar i praktiken.

Precis som granskningen visar är landets socialtjänster ofta medvetna om de brister som råder. Socialtjänsten har under lång tid varit eftersatt när det gäller resurser och status. Många kommuner arbetar systematiskt för att komma till rätta med problemen.

Men det måste finnas en balans mellan krav och resurser. Socialtjänstens uppdrag behöver tydliggöras och renodlas så att tillräckliga resurser finns för kärnuppdragen, som till exempel stöd och skydd för barn. Som det ser ut idag ska socialtjänsten försöka lösa allt från konsekvenserna av bostadsbrist och tillhandhålla arbetsmarknadsåtgärder till unga med psykisk ohälsa och brottsförebyggande arbete.

Precis som både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen fört fram i sina kommentarer till granskningen behöver arbetsbelastningen vara rimlig, oerfaren personal måste få en bra introduktion och all personal behöver ha bra stöd och arbetsledning och kompetensutveckling.

Detta är krav som Vision fört fram i dialog med lokala arbetsgivare under flera års tid. Ytterst är resursfrågan ett ansvar för kommunpolitikerna som är verksamhetsansvariga och ansvariga för arbetsmiljön för socialtjänstens personal.

Men det vilar också ett tungt ansvar på regering och riksdag att tydliggöra socialtjänstens ansvar i relation till andra verksamheter. När hälso- och sjukvården och skolan inte räcker till eller bostadspolitiken inte fungerar hamnar ansvaret ofta i socialtjänstens knä som har det yttersta ansvaret.

Den pågående tillfälliga bemanningssatsningen för den sociala barn- och ungdomsvården har gett goda resultat, enligt Socialstyrelsens uppföljning. 2017 finansierade den 1168 socialsekreterare, chefer och administratörer och kommunerna uppger att inneburit minskad arbetsbelastning för såväl socialsekreterare som chefer med färre ärenden per handläggare och mindre administration. Tid har frigjorts för arbete med myndighetsutövning till barn och unga, stöd och arbetsledning till personal, kvalitetsutveckling av verksamheten och förebyggande arbete.

Kommunerna anser att myndighetsutövningen har stärkts och blivit mer rättssäker och att arbetsmiljön förbättrats. För att fortsätta den positiva trenden anser Vision att satsningen bör permanentas.

En del av den kritik som förs fram i granskningen handlar om bristande kompetens kring att utreda barn. Det är dock viktigt att komma ihåg att Socionomutbildningen är en bred grundutbildning för många olika yrken. Som socialsekreterare behövs yrkesintroduktion och kompetensutveckling för att bli specialiserad inom det man ska arbeta med, till exempel utredningar om stöd och skydd till barn. Detta är arbetsgivarens ansvar att säkerställa. Att vara chef är en egen profession som ställer krav på ledarskapskompetens och att ha bra förutsättningar för att kunna leda medarbetare i ett krävande yrke med svåra bedömningar.

Sverige har ett starkt barnskydd och socialtjänstlagen har ett tydligt barnperspektiv. Om ett år börjar FN:s barnkonvention att gälla som lag i Sverige. Kommunerna måste nu säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens att arbeta med barns bästa framför ögonen utifrån socialtjänstlagen och barnkonventionen. Detta arbete måste ha högsta prioritet. Varje barn som inte får det skydd det har rätt till är ett svek från samhällets sida. Det kräver att vi inte bara är många som tillskyndar och kritiserar när det brister – utan många som faktiskt bidrar till att prioritera och bygga en stark socialtjänst.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

Nyheter

Snabba tips inför lönesamtalet

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt inför ditt lönesamtal. Då är det lättare att argumentera för din lön och dina förmåner. Här får du fem tips på saker du kan göra för att förbereda dig.  för 4 dagar sedan

Chef - glöm inte ditt eget lönesamtal

Som chef är du van att hålla lönesamtal med dina medarbetare och vet hur du ska förbereda dig. Men hur preppar du inför ditt eget lönesamtal med din chef? Visions chefs- och ledarskapsstrateg Jonas Karlsson delar med sig av några tips inför lönesamtalet.  för 12 dagar sedan

Karensavdrag

Karensdagen, som innebär att man inte får någon lön första dagen när man är sjuk och borta från jobbet, tas bort och ersätts med ett avdrag på 20 procent av lönen man får på en genomsnittlig vecka.  2018-12-21

Så lyckas du koppla bort jobbet i jul

Många har svårt att ta ledigt från jobbet under julen. Här kommer några tips från Angela Ahola, doktor i psykologi, om hur du kan koppla bort arbetet under julledigheten.  2018-12-19

Till arkivet

1240 nya medlemmar under januari

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 8 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb