×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

En utvecklad primärvård kräver proffsiga chefer och administratörer

2018-11-06

Utredningen om framtidens primärvård är ute på remiss. Vision välkomnar förslaget om att öka den nationella styrningen så att primärvården blir mer likvärdig över hela landet. Däremot saknar vi idéer om hur arbetsgivarna bättre kan ta tillvara och utveckla kompetensen hos chefer och administrativ personal.

I dag är det för stora skillnader i tillgänglighet och service och patienter hamnar allt för ofta i kläm mellan olika vårdgivare. Därför är Vision positiva till att utredningen om framtidens primärvård vill ha ett nationellt grunduppdrag för primärvården med tydligare krav på ökad tillgänglighet och ansvar för förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Vården måste bli mer patientnära och därför är en fast läkarkontakt är ett bra förslag.

Det är också glädjande att utredningen betonar att primärvården måste bli en mer attraktiv arbetsplats med moderna arbetsvillkor. Vi tycker självklart att de olika kompetenserna i vården är det viktigaste för hög kvalité och patientsäkerhet. Därför håller vi med om att anställda i primärvården behöver kontinuerlig fortbildning och att behovet av hyrpersonal måste minska.

Men utredningen skriver nästan inget om av hur kompetensen bland vårdens chefer samt administrativa och stödjande yrkeskategorier ska utvecklas och tas till vara. De yrkesgrupper som stödjer de vårdnära professionerna är nästan osynliga när utredningen beskriver vårdens framtida bemanning och kompetensbehov. Om till exempel journalföringen i primärvården ska vara patientsäker och effektiv krävs fler utbildade medicinska sekreterare. Andra yrkesgrupper behövs också för att allt från ekonomi till upphandling och HR-stöd ska fungera.

Vision hade velat se rekommendationer från utredningen om hur chefer i vården ska få bättre förutsättningar. Vision menar att arbetsgivare i regioner och landsting måste se chefskap som en profession i sig. I dag ges chefsuppdrag i vården ofta i form av tidsbegränsade förordnanden, vilket gör det svårt att rekrytera chefer på många håll i landet. Vision vill se tryggare anställningsformer i sjukvården, framförallt för de verksamhetsnära cheferna. Det är också viktigt att chefer har ansvar för ett rimligt antal medarbetare om de ska klara att vara närvarande ledare.

Vården kan bli en mer attraktiv arbetsplats. Det kommer att krävas för att klara kompetensbehoven. Men det blir också lättare för läkare och annan vårdpersonal att göra sitt jobb om det finns ett utvecklat ledarskap och tydliga administrativa stödstrukturer för chefer. En bredd av kompetenser behövs i teamet kring patienten. Det är ett perspektiv som måste finnas med när vi utvecklar framtidens primärvård.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

 

 

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  för 7 timmar sedan

Som skyddsombud lär jag mig nytt varje dag

Anders Rooth jobbar som budget- och skuldrådgivare på Kristianstads kommun. Han är också skyddsombud (SO) på arbetsplatsen sedan två år. Vi var nyfikna på hans uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter han ser.  2018-10-24

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  2018-10-22

Till arkivet

905 nya medlemmar under november

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 7 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb