×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kommentarer från Veronica Magnusson

Vi förväntar oss ett mänskligt arbetsliv

2018-09-10

Valresultatet och politiken påverkar de av Visions många medlemmar som jobbar i politiskt styrda verksamheter. De lokala och regionala politiker som nu får makten är ytterst våra medlemmars arbetsgivare. Visions uppmaning till landets alla nyvalda politiker är att lyssna på våra medlemmar och ta ett helhetsansvar för att göra arbetslivet mer mänskligt.

Unga behöver fler kuratorer

2018-08-23

Enligt Bris nya rapport ökade antalet samtal från barn som mår extremt dåligt med 40 procent jämfört med förra sommaren. En viktig del handlar om brister i Elevhälsan liksom svårigheten att få hjälp av olika stödinstanser. Det är hög tid att våra politiker tar ungas psykiska hälsa på allvar och stärker Elevhälsan.

Arbetsgivarna måste vinna tillbaka medarbetarnas tillit

2018-06-14

Idag lämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till regeringen. Det innehåller intressanta idéer om hur handlingsutrymmet för kommuner och landsting och välfärdens professioner kan öka. Men om obalansen mellan krav och resurser i välfärden inte rättas till riskerar målet om en bättre välfärd, med medborgaren i fokus, att inte förverkligas

Visions fokus är villkor och kvalitet

2018-06-08

Vinster i välfärden är inte en enkel och svart-vit fråga. Jag ska därför breda ut texten lite om var Vision står när det gäller förslaget om vinstbegränsning som just behandlats i riksdagen.

Nära ledare och proffsig administration avgörande för en god och säker vård

2018-06-07

Det har i flera sammanhang den senaste tiden höjts röster om att hälso- och sjukvården blir alltmer tyngd av administration och att det anställs för många chefer. Men det skulle faktiskt behövas både fler chefer och vårdadministrativa proffs för att säkerställa en god och säker vård.

Ingen ska bli sjuk av att jobba i välfärden

2018-05-28

Nyligen presenterade Försäkringskassan sin analys av sjukfrånvaron i olika yrken. Den visar att en hel del av Visions medlemmar arbetar inom yrken som innebär en ökad risk att bli sjuk. Det gäller till exempel präster, socialsekreterare och kuratorer, behandlingsassistenter och fritidsledare. Det är alla meningsfulla och belönande yrken som gör skillnad för andra. Men utan rätt förutsättningar att göra ett bra jobb kan de vara slitsamma.

Välkommen satsning på flera medarbetare

2018-04-16

Regeringens satsning i vårbudgeten på att behålla och rekrytera ny personal inom vård och omsorg är strategiskt viktig. Men inte bara vårdpersonal behöver rekryteras – även yrkesgrupper som medicinska sekreterare, tandsköterskor och tandhygienister måste bli fler för att kunna möta de växande behoven av välfärdstjänster.

Verkligt trendbrott i sjukfrånvaron kräver bättre arbetsmiljö

2018-03-15

I veckan kom nya siffror från Sveriges Kommuner och Landsting som visar att sjukfrånvaron sjunker och man talar om ett möjligt trendbrott. Men sannolikt beror den sjunkande sjukfrånvaron till stor del på Försäkringskassans förändrade handläggning, snarare än på att arbetslivet blivit mänskligare.

Jämlik tandvård kräver schysta villkor

2018-03-09

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över skillnaderna i tandhälsa i befolkningen. Det är välkommet! I dag kommer många till tandvården först när de har stora problem med sina tänder och ett omfattande behov av vård. Samtidigt skulle Visions medlemmar kunna göra ett ännu bättre jobb om de inte hade en så skriande brist på kollegor. Idag är det svårt att få tag på utbildad och erfaren tandvårdspersonal.

Jämställda löner - om 32 år!

2018-03-07

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, men det går på tok för långsamt. Med nuvarande förändringstakt når vi jämställda löner först år 2050! Det är inte rimligt, takten måste öka. Nu krävs det krafttag bland arbetsgivare på alla nivåer.

Lönekartläggning gör skillnad

2018-02-26

Tack vare en ambitiös lönekartläggning upptäckte Piteå kommun osakliga löneskillnader mellan enhetschefer inom kvinnligt dominerade respektive verksamheter respektive manligt dominerade verksamheter. Nu rättas löneskillnaderna till genom en ordentlig satsning på jämställda löner.

Satsa på arbetsmiljön för att rekrytera fler

2018-02-05

I en ny rapport lyfter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram nio strategier för att klara kompetensutmaningen i framtiden. Det handlar till exempel om att fler jobbar heltid och längre, att jobba smartare genom att utnyttja digitaliseringen samt att använda kompetens rätt. Det är bra - samtidigt måste arbetsgivarna intensifiera arbetet för friskare arbetsplatser och mer jämställda arbetsplatser.

IT-skyddsronder minskar stressen

2018-01-23

Datorer som hänger sig, tekniska system som tar tid att logga in i och som inte pratar med varandra. För några år sedan gjorde Vision en undersökning som visar att våra medlemmar ägnar i snitt 26 minuter av sin arbetsdag åt krånglande IT-system. Självklart orsakar det mycket stress och frustration, och jag tror att vi alla är eniga om behovet av större användbarhet. Så hur gör vi?

Mer krävs för jämställd livsinkomst

2018-01-10

Under julhelgen presenterade regeringen en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster. Planen innehåller två nyheter; en utredning av sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte genomför årliga lönekartläggningar samt ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutetet. Men mer behöver göras för att öka kvinnors livsinkomster, inte minsta inom ramen för den lokala lönebildningen.

Ta till vara kaften i #metoo

2017-12-22

Metoo- rörelsens vittnesmål om sexuella trakasserier har brutit tystnaden på arbetsplatser och i samhället. Just nu är vi många som funderar på hur vi går vidare. Tänk om vi hade regler och lagar för att motverka trakasserier och kränkningar på jobbet. Som säger att vi på arbetsplatserna ska jobba förebyggande och främjande för att motverka diskriminering…

Viktigt med fler dagar för pappor

2017-12-18

Förslaget till ny föräldraförsäkring är välkommet och skapar förutsättningar för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Det sänder viktiga signaler till arbetsgivare om att pappor förväntas ta ut sina föräldradagar, och bidrar därmed till att förändra normen på arbetsplatsen. På sikt leder det till mer jämställda löner och ett mänskligare arbetsliv.

Mer verkstad - mindre detaljstyrning!

2017-12-08

Många kan nog instämma med mig om att den offentliga verksamheten skulle behöva samordnas bättre. Idag vittnar många av våra medlemmar som jobbar i välfärdens verksamheter om luddiga gränser mellan...

Använd de administrativa proffsen bättre

2017-11-23

Framtidens vård är beroende av medicinska sekreterares kompetens i kombination med goda tekniska lösningar. När Vision idag (23 november) träffade regeringens utredare var vårt budskap tydligt: använd...

Var med och påverka framtidens socialtjänst

2017-11-17

Nu startar Visions medlemsdialog om framtidens socialtjänst där du som jobbar inom socialt arbete kan vara med och påverka. Dialogen kommer att pågå i sociala medier men också i form av workshops runt...

Så bidrar Vision till globala målen

2017-11-09

Som en Fair Union vill Vision göra det lätt för våra medlemmar att engagera sig för mänskliga rättigheter och en klimatsmart utveckling. I förlängningen handlar det om att bidra till de globala målen...

Välkommen satsning på fler tolkar

2017-10-23

Fler utbildningsplatser på tolkutbildningar, bättre användning av myndighetspersonals språkkunskaper och en grundlig översyn av samhällets tolkbehov. Det är några delar i regeringens åtgärdspaket för...

Kraft för ett mänskligt arbetsliv

2017-09-28

Att skapa schysta arbetsplatser för och med en mångfald av människor är en av våra viktigaste utmaningar. Därför väljer Vision att delta på Bok & Bibliotek, som öppnar idag i Göteborg. Med vår...

Socialchefer på rätt väg

2017-09-21

Det hårda arbetet för att behålla och rekrytera ny personal till socialtjänstens verksamheter har gett resultat. I Visions Socialchefsrapport 2017 pekar cheferna på ett efterlängtat trendbrott. Nu...

Kyrkovalet spelar roll

2017-09-14

På söndag den 17 september är det val till Svenska kyrkan. Det är ett viktig val – inte minst för dem av Visions medlemmar som har kyrkan som sin arbetsplats. De politiker vi väljer är arbetsgivare...

101 förslag för socialtjänsten

2017-08-29

Hur ska kommunerna kunna behålla och rekrytera ny personal till socialtjänstens arbete med barn och unga? Vision presenterar i dag 101 åtgärder från kommunernas handlingsplaner för socialtjänsten –...

Facklig kraft mot främlingsfientlighet

2017-06-15

Runt om i världen ser vi hur demokratiska och mänskliga rättigheter ifrågasätts, samtidigt som främlingsfientliga krafter vinner ny mark. Hur kan vi fackliga organisationer bli bättre på att motverka...

Förbättra arbetsmiljön i kommunala bolag

2017-06-07

Sjukskrivningstalen inom avfalls- och återvinningsbranschen är fortsatt höga, visar ny statistik från Försäkringskassan. Bakom sjuktalen finns problem med stress, hot och våld samt fysisk belastning i...

Lövin intresserad av Visions förslag

2017-05-23

Igår var jag och Carola Löfstrand, Visions arbetsmiljöspecialist, inbjudna till vice statsminister Isabella Lövin för att berätta hur Vision arbetar för ett mänskligare arbetsliv. Bakgrunden till...

Medarbetarna är nyckeln till kvalitet

2017-05-09

I dag presenterade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande om bättre kvalitet i välfärden. Förslagen pekar på vikten av stöd till kommunerna när det gäller upphandling och uppföljning, liksom behovet...

Sätt tonen hyllas med fint pris

2017-05-05

Igår kväll prisades Visions sätt att kommunicera kring framtidens arbetsliv med ett silverägg i Sveriges största kommunikationstävling Guldägget. Vision och kampanjen Sätt tonen för framtidens...

Mindre stressigt med jämställda villkor

2017-04-28

Det är inte ett ”kvinnoproblem” att så många kvinnor blir sjuka av sitt jobb. När kvinnor och män har samma arbetsuppgifter och samma arbetsmiljö, drabbas de som regel av samma besvär.

Nytt avtal ger dig mer inflytande

2017-04-20

Vision medlemmar ska ha ett mänskligt arbetsliv, jämställt och med schysta löner och villkor. Ett arbetsliv där vi jobbar lite mindre och mår lite bättre. Med vårt nya avtal för dig som jobbar i en...

Viktig förstärkning av socialtjänsten

2017-04-18

Regeringen vill ge ytterligare ett anslag på 150 miljoner kronor till ökad bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården för 2017. Det framkom i dag då regeringen lämnade sin ekonomiska...

Lyssna på äldreomsorgscheferna

2017-03-30

Nio av tio enhetschefer i äldreomsorgen tycker att ett rimligt antal medarbetare är avgörande för att de ska kunna vara närvarande ledare, enligt en undersökning som Vision gjort. En ny utredning...

Det behövs en lag mot mobbning

2017-03-17

Igår startade SVT:s Morgans Mission, ett program om vuxenmobbning. Det är en bra och viktig satsning. Mobbning och kränkande särbehandling på jobbet är ett växande arbetsmiljöproblem. Vi har alla ett...

Kompromiss om upphandlingsregler

2017-03-16

Vision har efterlyst en kompromisslösning kring regler för offentlig upphandling, som kan få gehör i riksdagen. Nu ser det ut att bli verklighet.

Politiker, ta ert arbetsmiljöansvar

2017-03-09

Idag presenterar Vision en ny rapport som bygger på Arbetsmiljöverkets inspektioner av landets socialtjänster. Inspektionerna visar att många medarbetare arbetar under en oacceptabel tidspress, att...

Säkra bemanningen på HVB

2017-02-17

Situationen för många medlemmar som jobbar med ensamkommande barn och unga är just nu väldigt tuff. Medlemmarna känner sig otillräckliga och har svårt att stötta de barn och unga som mår psykiskt...

Dags för lön hela dagen

2017-03-07

Visions medlemmar vill ha ett mänskligt och jämställt arbetsliv. Där lön baseras på kompetens, yrkesskicklighet och ansvar - inte på kön eller var på arbetsmarknaden man jobbar. Men det är långt kvar,...

Mer dialog, mindre stress

2017-01-25

Idag presenterar Försäkringskassan ny statistik om sjukfrånvaron i Sverige under år 2016. Sjukfrånvaron har ökat väldigt snabbt sedan 2010. Det gäller inte minst för de stressrelaterade...

Arbetet mot diskriminering stärks

2017-01-16

Genom årliga lönekartläggningar och förebyggande arbete mot diskriminering stärks nu arbetet för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Den nya diskrimineringslagen, som trädde i kraft den 1...

Avtalskrav för mänskligare arbetsliv

2016-12-21

Visions avtalskrav till Sveriges kommuner och landsting (SKL) handlar om att ge medlemmarna större inflytande kring arbetstiden och bättre möjligheter till återhämtning. Vi vill också att medlemmarna...

Medlemmar efterlyser human asylpolitik

2016-12-16

Idag hade jag ett möte med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tillsammans med TCO:s ordförande Eva Nordmark och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Vi diskuterade...

Bjud in mig till ditt jobb!

2016-12-12

Vi i Vision vill veta mer om hur du har det på jobbet. Under 2017 kommer jag att fortsätta besöka arbetsplatser landet runt. Att möta medlemmarna på deras arbetsplatser är det jag tycker är roligast...

Använd medarbetarna i digitaliseringen

2016-12-08

Det behövs ett samlat grepp kring den digitala arbetsmiljön i kommuner, landsting och regioner – det har Vision länge efterlyst. Dagens IT-system är ofta ineffektiva, kommunicerar inte med varandra...

Hitta lösning för schyst upphandling

2016-12-01

I går röstade riksdagen mot regeringens proposition om att ställa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Beslutet är olyckligt och innebär att möjligheten att skapa ordning och reda på...

Se över arbetsmiljön i kommunala bolag

2016-11-25

Igår presenterade Försäkringskassan ny statistik över sjukfrånvaron på sektors- och branschnivå. Statistiken bekräftar att kvinnodominerade välfärdsyrken, där Vision har många medlemmar, är hårt...

Nytänkande hyllas på Framtidsgalan

2016-11-15

Idag arrangeras Framtidsgalan. Ett av syftena med Framtidsgalan är att uppmärksamma offentlig sektors stjärnskott och lyfta fram alla unga inom välfärden. Men Framtidsgalan sätter också fokus på...

Säkra kvaliteten i framtidens välfärd

2016-11-08

Idag presenterar Välfärdsutredningen sitt delbetänkande Ordning och reda i välfärden. Utredningen har bland annat granskat hur god kvalitet kan säkerställas inom områdena vård, skola och omsorg....

Stort intresse för Visions rapport

2016-10-31

Visions rapport om kostnader för sjukskrivningar i kommuner, landsting och regioner har fått ett stort medialt genomslag. Rapporten har dessutom fått brett politiskt gehör – från...

Arbetslivet ska vara mänskligare

2016-10-25

Framtidens arbetsliv ska vara ett mänskligare arbetsliv. Så låter budskapet från Visions medlemmar när vi ställde frågan om hur de vill ha det på jobbet. Därför fortsätter Vision nu vårt arbete för...

Fika för schysta villkor

2016-10-17

Den 20 oktober arrangeras Fair Trade Challenge – en möjlighet att fika tillsammans och samtidigt uppmärksamma allas rätt till schysta villkor på jobbet.

Vision på Äldreomsorgsdagarna

2016-10-13

Idag och imorgon pågår Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö. Vision finns självklart på plats. En av alla frågor vi lyfter under konferensen är chefernas förutsättningar. Chefer inom välfärden har nämligen...

Vision sätter tonen för framtiden

2016-10-02

Visions förbundsmöte i Malmö är slut. Vi har fattat modiga beslut som ger oss energi och kraft att åstadkomma resultat i frågor som är viktiga för medlemmarna. Tillsammans sätter vi tonen för...

Nu formar vi framtidens arbetsliv

2016-09-29

I dag inleds Visions förbundsmöte i Malmö. Under fyra intensiva dagar ska ombuden fatta beslut om Vision framtida politik och utveckling de kommande åren. Jag ser fram emot bra diskussioner om hur vi...

Akut rekryteringsläge i socialtjänsten

2016-09-26

Obalansen mellan krav och resurser som gör det allt svårare att rekrytera och behålla medarbetare i socialtjänsten. Socialchefsrapport 2016 visar att det råder stor brist på medarbetare och chefer....

Använd vårdens administratörer bättre

2016-09-22

Genom att använda de professionella administratörerna inom hälso- och sjukvården bättre frigörs tid för andra professioner, som i sin tur kan ge mer tid för patienterna. Det ger en högre kvalitet och...

Satsningar för ett schyst arbetsliv

2016-09-20

Vi tillbringar en stor del av vår vardag på jobbet, ändå vet vi inte så mycket om hur vår livssituation påverkas av jobbet. För att få mer kunskap avsätter regeringen pengar för arbetslivsforskning i...

Chefer har för många medarbetare

2016-09-13

Chefer inom vård, omsorg och socialt arbete har ansvar för betydligt fler medarbetare än andra chefer. Det påverkar såväl verksamhetens kvalitet som medarbetarnas hälsa. När arbetsgivarna i kommuner,...

God arbetsmiljö = attraktiv arbetsplats

2016-09-01

För snart två veckor sedan överlämnade fackförbund och arbetsgivare i kommuner, landsting och regioner sin avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. I dag tar vi ett...

Varannan hinner inte göra sitt jobb

2016-08-30

Nästan hälften av landets socialsekreterare och biståndshandläggare har sällan eller aldrig tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Det visar en ny forskningsstudie bland drygt 4800...

Åtgärder för friskare arbetsplatser

2016-08-19

Stöd till chefer i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, ett rimligt antal medarbetare per chef, större delaktighet bland medarbetarna och bättre användning av företagshälsovårdens komptens. Det är...

Ekonomichefer vill ha mer tillit

2016-08-17

Det behövs en större tillit från staten och lokala politiker när det gäller välfärdens styrning, menar ekonomichefer i kommuner, landsting och regioner. Genom att minska på detaljstyrningen och bättre...

Läge för ett dopp med eftertanke

2016-07-11

Ett ordmoln bestående av arbetsmiljö, snabbspår, sjukt stressigt, mångfald, avtal och jämställdhet. Det ljusa molnet är något av det som jag ser när jag efter en fantastisk vår nu lägger mig i gräset...

Tillsammans gör vi arbetslivet schyst

2016-07-28

Vad är en schyst arbetsplats? För Vision handlar det om ett arbetsklimat där alla kan vara sig själva, där alla får bidra till verksamheten med sin kompetens och har möjlighet att utvecklas i sitt...

Framtidens välfärd måste vara hållbar

2016-07-01

Arbetet med att bygga framtidens välfärd pågår just nu för fullt. Hur det går med bygget kommer bland annat att diskuteras under Almedalsveckan där Vision bjuder in till flera seminarier om de...

Alla vinner på schysta villkor

2016-06-22

När upphandlingar görs framöver ska villkor som motsvarar svenska kollektivavtal vara ett krav. Det är ett efterlängtat besked som kom i dag.

Seger för årliga lönekartläggningar

2016-06-20

I dag debatterar riksdagen regeringens förslag om årliga lönekartläggningar istället för vart tredje år. Förslaget har ett brett stöd bland oppositionen och förväntas röstas igenom. Det är en stor...

Använd företagshälsovårdens kompetens

2016-06-16

För att minska sjuskrivningarna behöver företagshälsovården involveras i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser. Det är ett av Visions förslag för att skapa ett hälsosamt arbetsliv....

Så botas en sjukskriven socialtjänst

2016-06-07

Sjukskrivningarna till följd av stress ligger på en oacceptabelt hög nivå i flera välfärdsyrken. Allra värst drabbade är medarbetarna inom socialt arbete. Därför föreslår Vision sju åtgärder för att...

Nytt snabbspår möter viktiga behov

2016-06-03

Ett snabbt och arbetsplatsnära sätt för nyanlända med examen inom socialt arbete att få ett jobb - samtidigt som sociala verksamheter får ta del av viktig kompetens. Det nya snabbspåret inom socialt...

Dags att hylla välfärdens förnyare

2016-05-25

När engagerade medarbetar får möjlighet att tänka nytt och det finns en organisation som tar tillvara och utvecklar deras idéer, ja då kan det hända stora saker! I dag, på Stora Samhällsgalan,...

Närvarande chefer ger friskare arbetsplatser

2016-05-18

I dag samlas omkring 200 chefer på Ledarskapsdagarna i Tylösand för att under två dagar diskutera och reflektera över sin chefsroll. En av de viktigaste frågorna handlar om chefers förutsättningar att...

Öka mångfalden på arbetsplatserna

2016-05-13

Välfärden står inför många utmaningar. En av de absolut största är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. För att lyckas måste arbetsgivarna bli bättre på att se och tillvarata kompetensen och...

Ge välfärdschefer rätt förutsättningar

2016-05-04

Unga chefer i välfärden får inte det stöd och de förutsättningar som de behöver. En ny undersökning visar att varannan chef som är under 35 år och jobbar i välfärden överväger att byta jobb. Det här...

Äldreomsorgen behöver fler chefer

2016-04-26

Framtidens äldreomsorg diskuteras idag när äldreminister Åsa Regnér besöker Överkalix. Besöket är en del i den satsning som regeringen gör på äldreomsorgen.

Drömjobben ska finnas i välfärden

2016-04-21

De närmaste åren kommer nästan en halv miljon nya medarbetare att behöva rekryteras till välfärden. En utmaning just nu är att få studenter att se hur deras utbildning och kompetens behövs i offentlig...

Tekniker och ingenjörer får snabbspår

2016-04-08

Genom en ny överenskommelse ska nyanlända tekniker och ingenjörer snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Vision har tillsammans med flera parter på arbetsmarknaden kommit överens om...

Fler kollegor behövs i välfärden

2016-04-05

Nästa vecka offentliggörs regeringens budgetförslag. Men redan nu står det klart att budgeten innehåller en välkommen satsning på välfärden. Sveriges kommuner, landsting och regioner föreslås få tio...

Nu fixar vi en bättre arbetsmiljö

2016-03-31

Sjukskrivningarna till följd av psykiska diagnoser, där stress är den vanligaste orsaken, fortsätter att öka. Värst drabbade är medarbetare i yrken inom välfärden. Det är hög tid att vi moderniserar...

Hög kvalitet kräver goda arbetsvillkor

2016-03-23

Det händer mycket just nu inom det sociala området. Inom kort ska Socialstyrelsens nya föreskrifter för HVB och stödboenden vara klara. Samtidigt konstaterar ministern Åsa Regnér att det behövs flera...

Viktig diskussion om ny Sverigekarta

2016-03-10

Om Sverige ska ha färre län och landsting har utretts och debatterats flera gånger. Nu är frågan återigen aktuell. Igår presenterade Indelningskommittén ett diskussionsunderlag om ny regionindelning....

Dålig arbetsmiljö drabbar kvinnor

2016-03-08

I dag är det Internationella kvinnodagen, en dag då kvinnors villkor och rättigheter står i fokus på många håll i världen. För mig är detta en fråga som borde vara aktuell varje dag, året om. Och jag...

Sjukt stressigt – trenden måste brytas

2016-02-29

Visions medlemmar trivs på jobbet och är stolta över vad de gör. Men många saknar förutsättningar att göra ett bra jobb och samtidigt må bra själva. En ny rapport som Vision publicerar i dag visar hur...

Jämställda löner är ett gemensamt ansvar

2016-02-17

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. Detsamma gäller löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher och sektorer. Såväl politiker som arbetsmarknadens...

Tid för årliga lönekartläggningar

2016-02-12

Regeringen har äntligen bestämt sig för att lägga fram förslaget om att återinföra årliga lönekartläggningar. Det är en välkommen lagändring. Men ska lönekartläggningar kunna användas för att komma åt...

Viktiga diskussioner om socialt arbete

2016-02-09

De senaste veckorna har uppmärksamheten kring den svåra situationen inom socialt arbete varit omfattande. Det är bra. Diskussionerna är viktiga och måste fortsätta, såväl inom politiken som på...

Bra satsningar för hälsosamt arbetsliv

2016-02-02

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi fokuserar på ett hållbart arbetsliv, förbättrad psykosocial arbetsmiljö samt en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Vision välkomnar...

Du ska vara trygg på ditt jobb

2016-01-26

Det är med sorg och bestörtning som jag tar emot beskedet om den tragiska händelsen på ett hem för vård eller boende i Mölndal. En ung medarbetare har dödats på jobbet. Det är något som inte får hända...

Upphandlare ska ha tid att följa upp

2016-01-22

Nästa vecka startar Upphandlingsdagarna, en mötesplats för alla som arbetar med offentlig upphandling. Visions fokus är våra medlemmars förutsättningar att följa upp de krav som ställs i...

Förtroendet är avgörande

2016-01-15

De senaste dagarna har media rapporterat en rad uppgifter som inte är förenliga med fackligt arbete. Det som har kommit fram gör mig både ledsen och bedrövad. Inte minst eftersom det skadar...

Vården behöver jobba smartare

2016-01-14

Det är inte resursbrist som hotar kvaliteten i hälso-och sjukvården, utan att resurserna används fel. Därför behöver arbetsuppgifter omfördelas mellan olika personalgrupper så att kompetenser används...

Det handlar om många miljoner kronor!

2016-01-12

Medarbetare i välfärden gör miljonförluster. För en IT-tekniker, ekonom eller HR-chef handlar det om uppemot fem miljoner kronor under ett arbetsliv. Nu måste löneskillnaderna mellan kvinnodominerade...

Nu krävs det framförhållning

2015-12-18

Just nu får vi dagligen rapporter om det ansträngda läget i kommuner, landsting och regioner till följd av flyktingsituationen. Rapporterna manar till eftertanke – och framförhållning. Det är hög tid...

Nödvändigt ge tolkar schysta villkor

2015-12-14

Just nu behövs det många utbildade tolkar för att våra kommuner ska klara flyktingmottagandet på ett rättsäkert sätt. Samtidigt får dåliga och otrygga villkor allt fler tolkar att lämna yrket. För att...

Vision växer och blir ännu starkare

2015-12-10

2015 är året då Vision växer så att det knakar. Nu är vi nästan 180 000 medlemmar! Det är ett enastående resultat som jag är otroligt glad och stolt över. Inte minst är det ett bevis på det...

Nytt klimatavtal kräver schysta villkor

2015-11-30

När världens ledare nu träffas i Paris måste de inte bara diskutera förnyelsebar energi och klimatteknologi. Ett nytt klimatavtal behöver också ta hänsyn till människors möjligheter till försörjning...

Hylla ungas insatser i välfärden

2015-11-24

Runt om på våra arbetsplatser finns unga människor med drivkrafter som inspirerar andra och gör skillnad. I dag hyllas välfärdens unga inspiratörer på Framtidsgalan.

Vi måste hålla ihop!

2015-11-16

De fruktansvärda händelserna i Paris och Beirut förra veckan upptar mångas tankar även i dag. Jag känner djup sorg över det besinningslösa hatet. Hur det drabbar oskyldiga och söndrar vår värld. Vi...

Proffsiga medarbetare i akut situation

2015-11-11

Många av Visions medlemmar inom socialt arbete befinner sig i ett mycket ansträngt läge till följd av flyktingsituationen. I dag ställer Vision krav till regeringen om att mer personal, bättre...

Ta tillvara medarbetarnas idéer

2015-11-03

Vilka innovationer krävs för att vi ska kunna möta de utmaningar som välfärden står inför? Ingen vet det bättre än medarbetarna och cheferna på våra arbetsplatser. Trots det saknar i dag tre av fyra...

IT-strulet måste minska

2015-10-19

Chefer som ägnar i genomsnitt en halvtimme om dagen åt IT-strul? Jo, det är faktiskt verkligheten för många av Visions chefmedlemmar. En ny rapport visar att chefernas digitala arbetsmiljö lämnar...

Ge förutsättningar för ett bra flyktingmottagande

2015-10-08

Många av Visions medlemmar gör ett fantastiskt arbete för att skapa ett så bra och värdigt flyktingmottagande som möjligt. Det gör mig otroligt stolt! Och som alltid är det viktigt att var och en får...

Nu måste pengar avsättas för 2016 års löneökningar

2015-10-05

En halv miljon medarbetare behöver rekryteras till välfärden inom en tioårsperiod. Ska det lyckas behöver kommuner, landsting och regioner bli mer attraktiva som arbetsgivare. Nu måste pengar avsättas...

Facket ska vara en stark röst i Europasamarbetet

2015-09-29

Organisering, jämställdhet och jobbskapande – det är några av de frågor som jag och övriga delegater i TCO-gruppen kommer att lyfta på Europafackets kongress som startar i Paris i dag.

Vi kan aldrig acceptera att människor blir sjuka av sina jobb

2015-09-23

Arbetsgivarna får ett större ansvar för att stoppa de ökande sjukskrivningarna och arbetsgivare som gör ett bra förebyggande arbete ska kunna premieras. Det föreslog regeringen i dag. Och förslaget är...

En miljard skäl att prata socialtjänst

2015-09-18

På måndag presenterar regeringen budgeten för 2016. Ett av förslagen som redan blivit känt är satsningen på socialtjänsten. En miljard kronor ska under fyra år bidra till ökad bemanning och stärkt...

Vision kan bidra till jobb för nyanlända

2015-09-10

I dag presenterade regeringen en bred satsning för att de människor som flytt hit snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Just nu behövs alla goda krafter, och det finns mycket som Vision kan bidra...

Konkurrenskraftiga löner krävs för att möta utmaningarna

2015-09-07

Landets kommuner står inför en växande utmaning att säkra personalförsörjningen inom socialt arbete. Det står klart när Vision Socialchefsrapport 2015 i dag presenteras. Kommunerna måste nu – förutom...

Vi har alla ett ansvar

2015-09-04

De fruktansvärda bilderna som skildrar människor på flykt vid Medelhavet finns just nu överallt. Hittills i år har fler än 350000 människor riskerat sina liv genom att sätta sig i små båtar som ska ta...

Schyst upphandling kräver tid för uppföljning

2015-09-03

Schysta villkor ska vara ett krav vid offentlig upphandling inom vissa branscher, det föreslog regeringens utredare nyligen. Samtidigt krävs det tid, resurser och kunskap för att Visions medlemmar som...

Visions höst är innovativ

2015-08-26

Visions medlemmar har en massa bra idéer som kan bidra till att utveckla välfärden. I höst inleder vi ett intensivt arbete med att skapa förutsättningar för arbetsgivare och arbetsplatser att bli mer...

Regeringen måste ta ansvar för socialtjänsten

2015-08-21

I helgen möts regeringen på Harpsund för att diskutera höstbudgeten. Där och då vill jag att man på allvar tar upp hur vi ska möta krisen i socialtjänsten. Jag är djupt oroad över konsekvenserna som...

Brist på medicinska sekreterare en varningsklocka

2015-08-18

Imorgon, onsdag, träffar jag medicinska sekreterare vid universitetssjukhuset i Linköping för att prata om lön, arbetsvillkor och förutsättningar. Medicinska sekreterare är administrativa proffs med...

Det behövs konkreta åtgärder inom socialtjänsten

2015-07-29

Under sommaren har läget inom socialtjänsten varit ett återkommande inslag i nyhetssändningarna. Det väcker stor oro, hos mig, Visions förtroendevalda och inte minst hos allmänheten.

Glad sommar!

2015-07-03

Sommaren är här och för många är det snart dags för en efterlängtad ledighet. Jag vill passa på att tacka alla som har bidragit till att Vision fortsätter att växa och att vi åstadkommer en massa bra...

Ledarskap, innovationer och schyst arbetsliv i Almedalen

2015-06-26

När Almedalsveckan inleds på lördag finns Vision på plats för att delta i seminarier, träffa politiker och inte minst genomföra vårt välbesökta schysta mingel tillsammans med Fair Trade i TCO-parken....

Lönekartläggningar håller inte måttet

2015-06-22

Arbetet med lönekartläggningar brister, visar en ny undersökning som Vision har gjort bland våra ordförande i kommuner, landsting och regioner. Färre än var femte svarar ja på frågan om deras kommun...

Löneskillnaderna minskar – men det går för långsamt

2015-06-17

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar – men det går på tok för långsamt. Det konstaterar Vision efter att Medlingsinstitutet (MI) publicerat två nya rapporter om löneskillnader mellan...

Vision fortsätter att jobba för jämställda löner

2015-06-04

En mer individualiserad föräldraförsäkring och nya uppdrag till Arbetsmiljöverket att jobba för jämställdhet. Det är några av de goda förslag som Delegationen för jämställdhet i arbetslivet...

Chefer ska omfattas av satsningen på äldreomsorgen

2015-06-02

Satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen börjar nu ta form. Socialstyrelsen har slagit fast att pengarna som kommunerna får ska användas till såväl omvårdnadspersonal som chefer. Ett bra och...

Grattis Luleå, Sundbyberg och Lomma!

2015-05-29

Heja Visions medlemmar i Luleå, Sundbyberg och Lomma. Ni har varit med och bidragit till att er kommun vunnit priset Årets Superkommun. Priset delades ut för första gången på Stora Samhällsgalan som...

Så klart att upphandling ska vara schyst

2015-05-20

När arbetsgivare köper varor och tjänster ska de som gör jobbet ha schysta villkor. Det kan låta självklart, men tyvärr ser vi att dåliga arbetsförhållanden kan ge konkurrensfördelar vid en...

Äldreomsorgen behöver fler chefer

2015-05-19

Cheferna har en nyckelroll för att äldreomsorgen ska klara framtida utmaningar. Ledarskapet påverkar såväl medarbetarnas arbetsmiljö som kvaliteten på den omsorg som ges. När regeringen de närmsta...

Bra när chefer tar sig tid för kompetensutveckling

2015-05-07

Ledarskapet är en av nycklarna till en god välfärd. Det kräver att chefer får rätt förutsättningar och tid för kompetensutveckling. I dag inleds ledarskapsdagarna i Tylösand, en mötesplats för chefer...

En arbetsplats för alla skapar vi tillsammans

2015-05-04

Hur kan vi upptäcka diskriminering på arbetsplatsen? Och hur skapar vi arbetsplatser där alla känner sig välkomna? Att prata om attityder och värderingar jobbet är inte alltid lätt. Därför har Vision...

Vision och Karlstad kommun satsar på it- skyddsronder

2015-04-28

Visions medlemmar i Karlstad ägnar i snitt 29 minuter av sin arbetsdag åt krånglande it-system. Det visar en enkätundersökning som Vision har genomfört. Tillsammans med arbetsgivaren satsar Vision nu...

Sveriges viktigaste jobb ska värderas rätt

2015-04-21

Arbetsgivare som vill vara attraktiva för unga akademiker måste kunna erbjuda schysta villkor. När Framtidsmässan öppnar i dag är det ett gyllene tillfälle för studenter, nyutexaminerade och...

Viktiga satsningar på a-kassan och ideella sektorn i budgeten

2015-04-15

Satsningar på civilsamhället för att förbättra nyanländas etablering, traineejobb för unga samt höjt tak i a-kassan. Regeringens vårbudget innehåller flera välkomna satsningar som kan öka kvaliteteten...

Nyanländas kompetens behövs i välfärden

2015-04-08

Nästan nio av tio personalchefer i kommunerna gör bedömningen att det kommer att bli svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom flera viktiga yrkesområden de närmaste tre åren. Det visar...

Snabbspår till jobb måste vara jämställda

2015-03-31

Samtidigt som välfärden ropar efter tekniker, socialsekreterare och chefer tar det alldeles för lång tid för nyanlända akademiker att få jobb. Dagens trepartsamtal om snabbspår på arbetsmarkanden är...

Använd de administrativa proffsen för en bättre vård

2015-03-23

Vårdens resurser kan utnyttjas mer effektivt. Genom att föra över administrativa arbetsuppgifter från vårdpersonal till medicinska sekreterare får läkare och sjuksköterskor mer tid för patienterna....

Bra start på den nationella dialogen

2015-03-17

Det behövs en bättre introduktion för nya medarbetare inom socialtjänsten och arbetsbelastningen måste minska. Det var några av de frågor där det rådde enighet när regeringen bjöd in till dialogmöte...

Lyssna på proffsen i socialtjänsten

2015-03-16

I rapporten ”100 röster om framtidens socialtjänst” har Visions medlemmar bidragit med idéer och förslag för en god socialtjänst. Rapporten presenteras i dag i samband med ett möte med regeringen.

Visions medlemmar formar framtidens välfärd

2015-03-10

En väl fungerande social sektor är en av nycklarna i vår välfärd. För att säkra framtidens välfärd krävs nu ett intensivt samarbete mellan politiker, arbetsgivare och fackförbund. Och att idéer från...

Efter kl. 15:56 jobbar kvinnor gratis

2015-03-06

Det händer mycket i frågan om jämställda löner just nu. Och det är bra. För fortfarande är det så att efter klockan 15:56 jobbar kvinnor gratis – varje dag.

Jag vill veta vad som händer på ditt jobb

2015-03-04

Vision består av 173 000 proffs. Alla med unika erfarenheter och kunskaper. För att lyckas med framtidens välfärd behöver vi ta tillvara alla de goda idéer som ni har.

Hög personalomsättning – en dyr affär för kommunerna

2015-02-26

Att rekrytera nya medarbetare är dyrt. En studie från Vision visar att kommuner, landsting och regioner har stora pengar att tjäna på att förbättra introduktion och andra villkor för nyanställda och...

Välkomna trepartssamtal om snabbspår till jobb

2015-02-19

Vision välkomnar regeringens inbjudan till trepartssamtal om snabbspår på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar. Vi ser fram emot att diskutera hur vi tillsammans med arbetsgivarna kan förenkla så...

Strejkrätten grundläggande för ett hållbart arbetsliv

2015-02-17

På många håll i världen kan strejk vara det enda sättet för anställda att protestera mot försämringar i arbetslivet. Nu är den rätten hotad.

Intensivt arbete med att bygga framtidens socialtjänst

2015-02-11

Just nu händer det mycket inom socialtjänsten. Situationen för Visions medlemmar inom socialt arbete uppmärksammas både på lokal nivå och på riksnivå, av såväl arbetsgivare som politiker och...

Bra introduktion skapar trivsel på jobbet

2015-02-02

Bättre trivsel på jobbet, känslan av lägre arbetsbelastning och bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Det är några av de positiva effekterna av en bra introduktion på jobbet.

Upphandlare behöver bättre villkor för att jobba strategiskt

2015-01-28

Upphandlingsdagarna, som inleds idag, är en viktig mötesplats för alla som jobbar med offentlig upphandling. Många av Visions medlemmar, som ofta ansvarar för upphandlingsverksamheten i kommuner,...

Ta tillvara studenternas kompetens

2015-01-15

Just nu tar många studenter examen från universitet och högskolor och står beredda att ta klivet ut på arbetsmarknaden. Jag hoppas att kommuner, landsting och regioner tar tillvara de nyutexaminerades...

Det här förväntar vi oss av arbetsgivarna 2015

2015-01-09

Just nu pågår diskussionerna om 2015 års löner i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Min förhoppning är att arbetsgivarna i år lägger extra vikt vid att försöka minska de löneskillnader som...

Välkommen politisk överenskommelse för Visions medlemmar

2014-12-27

Regeringen och alliansen har gjort en uppgörelse om samarbete. Därmed ställs extravalet i mars in - och vi kan äntligen börja jobba för stabilitet i välfärden!

Det går bra nu!

2014-12-22

Vision kan summera ett framgångsrikt 2014. Det innehåller bland annat en fantastisk medlemsökning, flera nya avtal och spännande satsningar på våra yrkesområden. Nu går vi stärkta in i 2015.

Efterlängtat studentmedarbetaravtal på plats

2014-12-16

Studenter behöver kontakter med arbetslivet och välfärdssektorn behöver unga akademiker. Genom ett nytt efterlängtat studentmedarbetaravtal mellan Vision och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)...

Fler väljer Vision

2014-12-09

Vision växer - för fjärde året i rad! Under 2014 har fler än 18000 nya medlemmar valt Vision och vi är nu över 173000 i förbundet.

Politikerna sätter välfärden på spel

2014-12-03

Sverige befinner sig i ett allvarligt politiskt läge. Regeringskrisen utmanar politikernas förmåga att samarbeta. Den ställer också krav på att visa mod och handlingskraft. En av de frågor som står på...

Långt till jämställda karriärmöjligheter och lön

2014-12-02

Kvinnor och män jobbar i olika yrken och sektorer, och det påverkar såväl löneutveckling som möjlighet att göra karriär. Om detta handlar två nya forskningsantologier som Delegationen för jämställdhet...

Nya socialsekreterare har rätt till handledning

2014-11-28

Socialsekreterare och biståndshandläggare är välutbildade, kompetenta och brinner för sitt arbete. Men tyvärr saknar allt för många rätt förutsättningar på jobbet. Många oerfarna socialsekreterare får...

Chefer i äldreomsorgen behöver tid att leda

2014-11-25

Chefers villkor och förutsättningar för ett gott ledarskap påverkar verksamhetens kvalitet. Det här gäller inte minst inom äldreomsorgen, där många av Visions chefsmedlemmar har ett stort antal...

Tillsätt omedelbart en socialtjänstkommission

2014-11-24

Allt fler utsatta människor behöver socialtjänstens hjälp. Samtidigt slits socialsekreterare och biståndshandläggare mellan kraven att klara av arbetsbördan och viljan att utföra ett professionellt...

Personalbristen i socialtjänsten uppmärksammas

2014-11-21

På söndag sänder Sveriges Radio Kaliber ett program om villkoren i socialtjänsten. Vision har länge arbetat för att uppmärksamma de tuffa arbetsvillkor som många socialsekreterare och...

Tack för gladaste måndagen!

2014-11-18

Vision är ett fackförbund som växer. Vision är ett starkt, modigt och modernt fackförbund. Vision är ständigt i rörelse. Att leda det här förbundet är en härlig utmaning och ett stort förtroende som...

Nyheter

Vision vill inspirera fler att förverkliga sina jobbdrömmar

Visions nya kampanj "Gör ditt jobb till din dröm" syns i olika kanaler från och med den 7 september 2018. Med kampanjen vill vi inspirera medlemmar att förverkliga sina drömmar om framtidens arbetsliv – oavsett om det handlar om att utvecklas i sin yrkesroll, byta karriär eller förändra något på sin arbetsplats.  igår kl 14:42

Tandsköterskor ersätts för utebliven lön

På folktandvårdens akutmottagning i Uppsala har de anställda tandsköterskorna fått en för låg lön under de senaste 10 åren. Nu ska misstaget korrigeras och utebliven lön betalas ut retroaktivt. En summa som uppgår till cirka 1,3 miljoner kronor.  igår kl 12:57

Så får du en piggare höst

När hösten har dragit i gång är det många som längtar och letar efter nya sunda vanor. Prevent.se har tagit fram sju tips för en piggare höst.  för 3 dagar sedan

Hur kan en påverka för att få fler semesterdagar?

Nu är när jobbhösten har börjat på allvar så kanske du känner att semestern var alldeles för kort? Här kommer ett tips på hur du kan få fler semesterdagar till nästa år.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1352 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb