×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Socialchefer: Lättare att rekrytera personal till socialtjänsten

Publicerad 2017-09-21

Det har blivit lättare att rekrytera personal till socialtjänsten, det visar Visions Socialchefsrapport 2017. Mer än hälften av socialcheferna anger att behovet av inhyrd personal kommer att upphöra innan årsskiftet.

Visions årliga Socialchefsrapport undersöker hur landets socialchefer ser på förutsättningarna för att skapa en god personalförsörjning i socialtjänsten. I årets rapport uppger över hälften (54 procent) av cheferna att det råder balans alternativt är lätt att rekrytera till socialtjänstens verksamheter. Det är en klar förbättring jämfört med exempelvis 2016 då situationen var som värst.

-  Det är ett efterlängtat men skört trendbrott vi ser. Alla de viktiga insatser som kommunerna nu genomför när det gäller introduktion, förbättrad arbetsmiljö och högre lön har börjat betala sig, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

En indikation på ett trendbrott är att behovet av att hyra in personal för att klara verksamheten börjar minska. Nästan sex av tio socialchefer (58 procent) anger att behovet av att anställa konsulter eller inhyrd personal kommer att upphöra innan årets slut. Nästan en tredjedel (33 procent) anger att behovet redan har upphört.

-  Medarbetarna i socialtjänsten ska ha ett mänskligt arbetsliv med en rimlig arbetsbelastning, en god introduktion och chefer med tid att leda. Nu måste kommunerna hålla i det goda arbetet med att utveckla socialtjänsten, säger Veronica Magnusson.

Personalsituationen inom socialtjänsten har länge varit tuff med höga sjuktal och medarbetare som väljer att lämna yrket. Störst brist är det fortfarande på chefer och socialsekreterare. Tuffast är det inom den sociala barn – och ungdomsvården där utannonserade tjänster har haft väldigt få sökande och många vakanser blivit obesatta. En hög andel (85 %) av socialcheferna anser att det är svårt att rekrytera medarbetare för att arbeta med barn och unga.

Visions Socialchefsrapport 2017 bifogas med detta pressmeddelande.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 - 746 21 24, eller Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg, tfn 072 214 95 80.  

1296 nya medlemmar under mars

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb