×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ny rapport: Orimlig arbetsbelastning i socialtjänsten

Publicerad 2017-03-09

I dag presenterar Vision nya uppgifter om arbetsvillkoren inom socialtjänsten. Anställda arbetar under en konstant tidspress, nya medarbetare hinner inte få introduktion och arbetet är starkt psykiskt påfrestande.

Uppgifterna kommer från Arbetsmiljöverkets inspektioner av socialtjänsten i 45 kommuner. Några av de brister som Arbetsmiljöverket lyfter fram är obalansen mellan krav och resurser, vilket resulterar i att många medarbetare i socialtjänsten har en ohälsosam arbetsbelastning. Inspektionerna visar också att introduktionen för nya medarbetare inte prioriteras. Hos 37 av de 47 besökta arbetsplatserna var introduktionen otillräcklig.

Alla nyanställda behöver handledning och stöd för att komma in i arbetet på bästa sätt. Inom socialtjänsten kommer många dessutom direkt från sin utbildning. Därför är det extra allvarligt när introduktionen brister här, säger Dalia Eid, som själv är socialsekreterare och ledamot i Visions förbundsstyrelse.

Vision har i flera rapporter kunnat visa att socialtjänstens problem är strukturella. En omfattande studie från 2016, av docent Wanja Astvik, visar att hälften av socialsekreterarna sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Fler än var tredje anser att de ofta eller mycket ofta arbetar under oacceptabel tidspress. Hela två tredjedelar känner sig psykiskt trötta efter arbetsdagen. Den bilden bekräftas nu av Arbetsmiljöverkets inspektioner, där yrket återkommande beskrivs som ”starkt psykiskt påfrestande”.

Socialsekreterare jobbar med de allra mest utsatta i vårt samhälle. De är välutbildade, kompetenta och brinner för sitt arbete. Men tyvärr saknar alldeles för många förutsättningar att kunna göra sitt bästa på jobbet. Det syns tydligt då många erfarna socialsekreterare lämnar sitt yrke eller blir sjukskrivna på grund av stress, säger Dalia Eid.

Arbetsmiljöverkets inspektioner utgår från de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö från 2016 (AFS 2015:4). Inspektionerna fortsätter till och med december 2017. Hälften har redan genomförts.

Vision har under de senaste åren pekat på förslag till åtgärder för att skapa ett mänskligare arbetsliv inom socialtjänsten.

Vi hoppas att landets socialnämnder ser inspektionerna som en vägledning för att vända trenden. Vad som krävs är balans mellan krav och resurser i verksamheten. Det handlar bland annat om en stabil bemanning, introduktion för nyanställda, samt att cheferna får ansvar för ett rimligt antal medarbetare, säger Dalia Eid.

Visions rapport ”Hur får vi balans mellan krav och resurser? Insatser för minskad arbetsbelastning i socialtjänsten” bifogas med detta pressmeddelande.

För ytterligare kommentarer: Dalia Eid, ledamot i Visions förbundsstyrelse och ordförande för Nyköpingsavdelningen, tfn 0708-35 70 76.

För information om rapporten samt kontakt med Visions lokala företrädare: Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg, tfn 072- 214 95 80.

Wanja Astvis forskningsstudie om socialtjänsten: www.pifokus.se

1296 nya medlemmar under mars

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb